průmysl, výroba, sklady…
facebook

Plastia nasadila moderní controllingový nástroj – MACS

PlastiaSpolečnost PLASTIA, výrobce širokého sortimentu komponentů a výrobků z plastických hmot, hledala nové metody pro operativní a strategické plánování a vyhodnocování produktů. Společnost požadovala přesné plánování nákladů, detailní odchylkové analýzy, efektivní plánování odbytu a flexibilní výpočty příspěvků na krytí, které jsou nedílnou součástí cenové politiky. Vhodným řešením se stal MACS CONTROLLING SUITE, který byl vyvinut německými specialisty a jehož výhodou je adaptovatelnost s libovolnými ERP systémy.

Průběh implementace

Předpokladem úspěšné implementace je důkladná analýza a přesné zpracování informací z informačního systému, proto ve společnosti PLASTIA proběhla reimplementace stávajícího informačního systému. Využity přitom byly zkušenosti dodavatele controllingového nástroje s informačním systém společnosti, což vedlo k bezproblémovému nastavení vazeb v controllingovém modelu. Dále byl vytvořen kalkulační model a bylo prověřeno správné přiřazování nákladů a rozdělení výnosů. V poslední fázi došlo ke zpřesnění výpočtů krycích příspěvků, a Macs Controlling Suite byl nasazen.

odavatel řešení

Společnost Lupasoft s. r. o. má téměř dvacetiletou zkušenost s poradenstvím nejen v oblasti controllingu, ale také se věnuje zavádění ERP systému Helios Orange. V roce 2007 získala zastoupení od společnosti MACS na českém a slovenském trhu.

Současný stav ve společnosti PLASTIA

Společnost PLASTIA získala implementací controllingové aplikace predikci pro vývoj prodejů. Zjednodušilo se i měsíční plánování tržeb. Prostřednictvím snadného výpočtu hraničních nákladů dokáže přesně vyhodnotit klíčové zakázky. Je schopná konkurenčně čelit tlaku na snižování nákladů díky detailní informaci o nákladovosti strojů, jejich vytížení ve variabilních a fixních nákladech. Majitel společnosti Ing. Stanislav Novotný k tomu uvedl: „Hlavní předností nasazení MACS CONTROLLING SUITE jsou rychlé způsoby rozhodování, které se udávají na základě přesně vypovídajících reportů. Odpovědní pracovníci mají přímý přístup k potřebným číslům a vyhodnocením. Údaje z MACS CONTROLLING SUITE slouží ve společnosti PLASTIA také jako základ pro variabilní části odměn.“
macs controlling - logo

Shrnutí

Společnost PLASTIA zatím využívá jen dva stěžejní moduly, „Sales and Profit“ a „Cost center“, které jsou stavebním kamenem celého systému a přinášejí prospěch v následujících oblastech:
  • plánování a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých středisek, produktů,
  • zákaznické plánování,
  • plánování nákladů,
  • sledování skutečně vynaložených nákladů,
  • sjednocené reportování,
  • bezpapírové řízení,
  • přístup pracovníků k informacím (selfcontrolling),
  • rychlé měsíční uzávěrky.