Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 15. 10. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nové dotykové monitory Philips

Philips 242B9TLSpolečnost MMD uvedla na trh nové dotykové LCD monitory Philips s antireflexní vrstvou. Jde o 17“ monitor Philips 172B9TL a 24“ monitor Philips 242B9TL. Nové monitory mají kapacitní 10bodovou dotykovou technologii, která zaručuje plynulou odezvu. Skleněná vrstva přitom zajišťuje ochranu displeje proti poškrábání. To je velmi důležité pro odvětví, jako jsou maloobchod, supermarkety, logistika a HoReCa, kde pro provoz svých aplikací potřebují spolehlivé a odolné dotykové řešení.Nové dotykové monitory mají stojan umožňující plynulé naklánění a nastavení výšky, a s možností skládání pro nastavení různých ergonomických poloh. Disponují také držákem VESA.

Kvalitu obraz na displeji zlepšuje antireflexní vrstva, která může snížit oslnění obrazovky dotykového monitoru, a proto nepotřebujete další filtr pro zvýšení pohodlí očí, což je zásadní v prostředích se světly namířenými přímo na monitor. Nové monitory Philips splňují také mezinárodní standard IP65 (zepředu) pro odolnost proti prachu a postříkání vodou. Dotykové monitory lze ovládat prstem, pasivním stylusem vyrobeným z vodivé látky nebo gumy a speciálními rukavicemi. Pro připojení mají oba nové monitory port HDMI, dva USB 3.1 porty a také DisplayPort.

Monitory Philips 172B9TL a Philips 242B9TL jsou dostupné za doporučené koncové ceny 10 111 Kč a 10 933 Kč.

Philips 172B9TL
Philips 172B9TL

Monitory bez stojanu

Kromě nových modelů MMD také oznamuje novou verzi již dříve představených dotykových monitorů (242B9T, 222B9T, 172B9T a 162B9T), které nyní přicházejí bez stojanu a jsou určeny pro ty, kteří chtějí používat držák VESA pro pevné instalace. Pomůže to také ochraně životního prostředí, protože není třeba vyrábět a následně zbytečně odstraňovat stojan. Přináší to i snížení ceny dotykových monitorů. Jedná se o modely Philips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN a 162B9TN, které jsou dostupné za koncové ceny 9563 Kč, 8193 Kč, 9015 Kč a 6823 Kč.


 
Inzerce
  

- Inzerce -

Aktuální kyberhrozby i možnosti ochrany na Sophos Evolve 2020

Na summitu o kybernetické bezpečnosti Sophos Evolve 2020 vystoupí přední světoví bezpečnostní odborníci, kteří budou diskutovat o nejnovějších výzvách a efektivních opatřeních v oblasti zabezpečení informačních technologií. Virtuální summit se uskuteční ve dnech 17. a 18. listopadu a účast je zdarma.

  

- Inzerce -

Pozvánka na virtuální konferenci Acronis Cyber Protection Roadshow 2020

AcronisSvět ky­ber­ne­tic­kých hro­zeb se v pos­led­ních le­tech dra­ma­tic­ky změ­nil a zej­mé­na v pos­led­ních šes­ti mě­sí­cích. Tra­dič­ní sa­mot­ný an­ti­vi­rus a sa­mot­né zá­lo­ho­vá­ní již nej­sou schop­ny och­rá­nit pro­ti mo­der­ním hroz­bám. Or­ga­ni­za­ce, kte­ré mo­der­ni­zu­jí své eko­sys­té­my in­teg­ro­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi nás­tro­ji ne­zís­ká­va­jí jen vyš­ší úro­veň za­bez­pe­če­ní, ale ta­ké niž­ší nák­la­dy a vyš­ší pro­duk­ti­vi­tu.