facebook

Money S5 pomáhá rekultivovat krajinu společnosti ČEZ Energetické produkty

logo-S5O společnosti ČEZ Energetické produkty s.r.o.

Společnost ČEZ Energetické produkty je součástí skupiny ČEZ. Zajišťuje komplexní dodávku paliva a následné zpracování odpadu – vedlejších energetických produktů (VEP) tepelných elektráren. Ty jsou vysoce žádaným materiálem ve stavebnictví (při výrobě stavebních materiálů, při stavbě náspů a hrází aj.), používají se při rekultivaci terénu či zavážce bývalých dolů a podobných činnostech. Celá agenda manipulace s VEP je přitom velmi náročná.Jde o dlouhodobý proces, ve kterém je nutné přesouvat ohromná množství hmoty a plánovat na řadu let dopředu kvůli výběru skladovacích prostor či postupnému zaplňování vytěžených slojí. VEP není možné přesouvat z místa na místo jako běžné skladové položky – efektivní systém nakládání s informacemi se proto ukázal zcela nezbytným.

U dceřiné společnosti ČEZ Energetické produkty vyhrál výběrové řízení informační systém Money S5. Dokázal s nízkými pořizovacími náklady zajistit veškeré požadované procesy a zavést moderní řešení otevřené dalším úpravám. Money S5 garantovalo rychlost zavedení, spolehlivost a okamžitou funkčnost řešení. Tyto požadavky byly zásadní – jednalo se o novou společnost, kde brzké zabezpečení klíčových procesů v novém ERP systému hrálo velkou roli.

Řešení

Velký důraz byl kladen na snižování nákladů na lidské zdroje a kontrolingové akce s marketingovým plánováním. Money S5 umožnilo podrobné sledování ziskovosti podle mnoha proměnných a ekonomické výhodnosti plánovaných akcí, včetně předběžného odhadu. Druhotně se snížily nároky na lidskou obsluhu – Money S5 automatizovalo některé potřebné funkce, takže například celá měsíční fakturace trvá jednomu zaměstnanci pouhé tři dny.
Klíčový požadavek ze strany centrálního kontrolingu na komunikaci se systémem SAP byl vyřešen k plné spokojenosti, jak dokládá ředitel úseku Správa společnosti, Pavel Šléška: „Celý přenos do systému SAP mi trvá přesně dvě vteřiny, než poklepu na příslušné tlačítko; to je ohromné.“ Money S5 je současně prostřednictvím XML přenosu propojeno s CRM aplikací Leonardo, kde dochází k vzájemným reportům adresáře odběratelů, objednávek, skladových položek a faktur.

Výhodou nasazení Money S5 byla jeho velká variabilita. Kromě přizpůsobení dalším aplikacím se jedná i o funkce připravené zcela na míru, jako například nadstavbový modul Konsolidace účetnictví, který vytváří reporty pro souhrnnou evidenci skupiny ČEZ. Zvolené řešení je inovativní také díky použití nejmodernějších technologií: ČEZ Energetické produkty třeba začala jako první společnost z celé skupiny ČEZ využívat elektronické faktury exportované ze systému. Mnohé další funkce, jako např. rozsáhlá a bezpečná definice přístupových práv uživatelů, jsou standardní součástí systému a stačilo je pouze při implementaci nakonfigurovat.

Vybrané přínosy systému

  • propojení Money S5 s dalšími systémy společnosti
  • snadné exporty do SAP mateřské společnosti ČEZ
  • velká míra přizpůsobení na míru a pružné reakce na veškeré požadavky
  • spolehlivost, robustnost a výkonnost systému
  • manažerské výstupy a přehledný systém, který šetří čas
  • dlouhodobé plánování a optimalizace informačně náročných procesů
  • příprava na další rozšíření


Shrnutí

Během jednoho roku ostré činnosti se prokázaly výhody zvoleného řešení. Money S5 spolehlivě zaštiťuje informační procesy ve společnosti a plně podporuje činnost managementu, který tak může přenést svoji pozornost jinam. Účinnost a efektivita nakládání s informačními zdroji je nezpochybnitelná.

Pavel ŠléškaPavel Šléška je se systémem Money S5 velmi spokojen: „Za přívětivou cenu jsme získali nejlepší možný nástroj, který zcela naplnil naše očekávání. Ani naše počáteční obavy z vysokých nároků na přenosy dat mezi systémy se nepotvrdily – vše je řešeno buď úplně automaticky, nebo je nutné operaci pouze potvrdit stiskem jediného tlačítka. Naopak se součinnost mezi CRM Leonardo a Money S5 ukázala jako výhodná. Dodnes navíc vzpomínáme na příjemnou implementaci: ze začátku totiž nebylo přesně vyjasněno, co bude fungovat a jakým způsobem. Jak se požadavky postupně objevovaly a vyjasňovaly, byly ihned řešeny společností K-System.CZ, s.r.o. rychlým doplněním systému o nové funkce. Školení obsluhy bylo také na vysoké úrovni. Money S5 je intuitivní program a práce s ním je zcela nenáročná. Rozhodně bych už dnes neměnil.“

ČEZ Energetické produkty s.r.o.

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná dceřiná společnost ČEZ, a.s. Jejím úkolem je zabezpečit spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren a ekonomicky výhodný odsun a prodej vedlejších energetických produktů.

CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., která je s více než 60 000 instalacemi Money S3 lídrem trhu ekonomických systémů pro živnostníky a menší střední společnosti v České a Slovenské republice doplnila v roce 2007 svoje portfolio o rychlý a moderní informační systém Money S5. CÍGLER SOFTWARE je současně významným výrobcem a dodavatelem pokladních systémů. Společnost je od roku 2003 certifikovaná podle norem ISO 9001:2000, v roce 2005 se zařadila do výběru Českých 100 nejlepších a v roce 2007 mezi TOP 100 českých IT společností. CÍGLER SOFTWARE rovněž dosáhla nejvyšší úrovně certifikace od společnosti Microsoft – Microsoft Gold Certified Partner.

Kontakt v případě zájmu o bližší informace:
Tomáš Bobek, marketingový manažer CÍGLER SOFTWARE, a.s
Rostislavovo nám. 12, 612 00 Brno,
tomas.bobek@csw.cz, www.money.cz, tel. +420 549 522 511