facebook

Informační systémy HELIOS jsou ideální řešení pro firmy v plastikářské výrobě

GatemaModerní informační systém je nezbytný. O pravdivosti této věty jistě nepochybuje žádný manažer firmy, která chce být dnes úspěšná a konkurenceschopná. Váhat ovšem může nad otázkou, který informační systém ze široké nabídky na trhu pro svou společnost zvolit.


Speciálně v plastikářské branži se mohou objevit některé specifické požadavky, které by měl systém splňovat. Na trhu informačních technologií tyto požadavky řeší denně boskovická firma Gatema.

Gatema, s. r. o., je společnost s více jak dvacetiletou tradicí. V oblasti informačních systémů se orientuje na vývoj, implementaci a podporu špičkových ERP informačních systémů řady HELIOS Orange určený pro malé a střední firmy a HELIOS Green pro velké firmy, to vše z produkce Asseco Solutions.

Oba tyto systémy se jeví jako velice vhodné i pro plastikářský průmysl s jeho specifiky. Díky své struktuře, kterou charakterizuje jednak jejich komplexnost, která zaručuje práci s daty napříč celou firmou, dále modulárnost umožňující rozvíjení systému spolu s rozvojem firmy, a především otevřenost, jejíž zásluhou je možné dokonalé přizpůsobení systému všem požadavkům a potřebám každého zákazníka.

Součástí systémů HELIOS jsou všechny základní nástroje nezbytné pro kvalitní fungování malé, střední, ale i velké firmy, neboť umožňují velmi efektivní řízení výroby a skladů, zajištění zpětné dosledovatelnosti, přesnou a včasnou expedici k zákazníkovi a optimalizaci nákupu materiálu.

Dále pak vyhodnocování provozních a režijních nákladů, controlling, víceúrovňové sledování a vyhodnocování zakázek, manažerské vyhodnocování. Mezi funkčnostmi samozřejmě nechybí i řízení vztahů se zákazníky, personalistika, řízení podnikové dopravy. Automatizování rutinních operací výrazně zkvalitňuje a zefektivňuje provoz.

Při aplikaci systémů HELIOS v plastikářském průmyslu se Gatema soustředila na řešení úprav pro určitá specifika této výroby. Stručně jmenujeme alespoň nejdůležitější oblasti:

  • Řízení výroby (sdružování výrobních operací, zaměnitelnost stroje, evidence seřizování, odvádění výrobních operací v reálném čase, evidence šarží, sběr dat ze strojů)
  • Plánování (zpracování na základě skladových požadavků, podpora zakázkové i sériové výroby)
  • Kalkulace a reporty (kalkulační vzorec – materiál, mzda, kooperace, režie, porovnávání plánu a skutečnosti, obchodní kalkulace)
  • Evidence a práce s formami (podpora vícenásobného použití, jedna forma – více výrobků, údržba a opravy forem)
  • Skladová logistika – systém pro řízení skladů Gatema WMS (příjem materiálů, evidence polotovarů a hotových výrobků, podpora šarží a výrobních čísel, čárové kódy a tisk štítků, řízení skladů pomocí terminálů, podpora výdeje ze skladu metodou FIFO, EDI komunikace); určeno pro malé sklady i velká logistická centra
  • Obchod (nabídky, poptávky, kontrakty, odvolávky, evidence obchodních jednání)
  • Řízení kvality (reklamace, evidence neshodných výrobků, správa dokumentace ISO)

Informační systémy HELIOS jsou v současnosti nejrozšířenější ve svém zákaznickém segmentu. I díky svým návazným řešením už našly uplatnění takřka ve všech oborech a odvětvích. Lze s jistotou očekávat, že tomu tak bude v ještě hojnější míře i v oboru plastikářském. Jistě k tomu přispějí vedle zřejmých kvalit systému i rozmanité formy jeho financování, které Gatema nabízí. Vedle různých forem leasingu také splátky, outsourcing nebo pronájem. Samozřejmostí jsou i dodávky vlastní techniky, příslušenství, správa sítí, servis a aktualizace systému.

(jk)


 
Atos