facebook
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 15. 12. 2014 14:00

Business Intelligence jako aktivní součást ERP

Dobře víme, že každý kvalitní ERP systém musí obsahovat výkonné nástroje pro tvorbu reportů, které poskytnou manažerům potřebné informace pro řízení firmy.
Zákazníkům proto nabízíme soubor nástrojů, které jim tyto data aktivně nabídnou v požadovaném čase a rozsahu. Nosným prvkem je modul Manažerské reporty, který je koncipován jako BI řešení s rozšířenou funkcionalitou.

V našem pojetí nevnímáme systém Business Intelligence jako oddělený samostatný nástroj, ale naopak ho integrujeme přímo do prostředí našeho ERP systému VISION.

Výjimečnou vlastností našeho BI řešení je, že v rámci tohoto modulu dokážeme data i editovat a vkládat.

Obchodní a finanční plány

Typickým příkladem využití výše uvedených vlastností je vytváření finančních a obchodních plánů. Jako podklad pro plánování jsou zde použity výsledky předchozích období, které jsou v nástroji pro tvorbu reportů editovány (s využitím funkcí pro hromadné změny) a uloženy jako plán pro nové období.

Systém následně sleduje a hlídá, zda je plán průběžně plněn a o aktuálním stavu zodpovědné pracovníky operativně informuje.

Business Intelligence

Šli jsme ještě dál

Prostředí nástroje pro tvorbu reportů se velmi podobá tabulkovým procesorům a obsahuje i některé identické funkce. Zároveň je „report“ přímo propojen s databází a prostředím programu. Tato kombinace umožnuje nahradit a zefektivnit mnoho výpočtů (např. kalkulace pro nabídky), které jsou jinak běžně prováděny mimo ERP systém pomocí již zmíněných tabulkových procesorů, bez přímých vazeb na ostatní agendy systému.

Pokud převedeme tyto výpočty do našeho systému, uživatel má k dispozici stejné prostředí, na které byl zvyklý, a současně využívá „databázové položky“. Navíc se takto vytvořený výpočet/kalkulace ihned stává součástí systému. Komu je modul určen. Manažerům, kteří nemají potřebu zkoumat detaily databází vlastních firem a soustředí se na správnou kontrolu, pomůže nástroj „Manažerské reporty“. Tento nástroj, nejen že umožní vy-tvořit ty správné přehledy, tabulky či controllingové reporty, ale především umožní je efektivně prohlížet, modifikovat vstupní podmínky a získávat tím smysluplná čísla.

Modul Manažerské reporty je část aplikace, která má následující důležité funkce:
 • Prohlížení reportovaných dat v interaktivním tabulkovém prostředí.
 • Vytváření nových reportů v podobě tabulek a grafů.
 • Vytváření specializovaných úloh usnadňujících vstup dat do databáze.

Použití

Modul „Manažerské reporty“ se skládá ze tří částí.
 1. Prohlížeč reportů je nástroj, který umožní běžnému uživateli pracovat s reportem podobně jako s tabulkou v excelu. Může tedy spouštět výpočty, měnit vstupní parametry, exportovat tabulky mimo systém (například do již zmíněného programu MS Excel) a v neposlední řadě reporty tisknout. Prohlížeč je určen manažerům nebo řadovým pracovníkům, kteří pracují s daty informačního systému.
 2. Editor reportů je rozšíření samotného prohlížeče o nástroje pro návrh a tvorbu reportů. Editor obsahuje i velmi pokročilý interpretační nástroj jazyka ObjectPascal a zpřístupňuje všechny třídy objektů, které jsou běžně použity v rámci návrhu celého IS Vision32. Díky této vlastnosti jsou možnosti nástroje téměř neomezené. Editor reportů je určen zkušeným uživatelům nebo IT pracovníkům.
 3. Sada reportů je několik již vytvořených reportů. Bez těchto reportů by byl modul jen prázdným nástrojem. Dodaná sada tomuto nástroji teprve dává smysl a vám poskytne i další inspiraci, vzory a nápady jak si sestavit další reporty zaměřené na váš konkrétní požadavek.

Jaké výhody tedy můžete od tohoto řešení očekávat?

 • Modul je integrován přímo do prostředí Vision32.
 • Modul umožňuje zpracovávat i data z externích zdrojů (jiné informační systémy, databáze apod.)
 • Modul získáte za nižší cenu ve srovnání se samostatnými externími manažerskými systémy.
 • Reporty využívají data, která již byla agregována a převedena z rutinních tabulek do specializovaných tabulek určených pro reportování, což vede ke snížení zatížení systému.
 • Data, která nelze získat z databáze/í lze do reportu zadávat ručně.
 • Na rozdíl od běžných sestav můžete reporty interaktivně procházet. Sestava se po vy-generování chová vždy jako „obrázek“, který lze vytisknout, vyexportovat, ale to je vše.
V reportu můžete po jeho vytvoření vkládat jiné podmínky, doplňovat data a výpočty, neboli pracovat s tabulkou podobně jako v MS Excel.

Prostředí

Prostředí vypadá podobně jako MS Excel a nabízí i mnohé identické funkce. Uživatelé proto získají prostředí, které důvěrně znají, ve kterém se umí pohybovat a ve kterém umí sami definovat vzorce a výpočty.

Business Intelligence

Business Intelligence

Uživatel může do již hotového reportu vstupovat a měnit různé parametry. Pokud jsou parametrem některá data přímo ze systému, umí reportovací nástroj tyto data zobrazit a použít jako vstup.

Instalace

Aplikaci dodáváme jako součást základní klientské instalace. Možnosti nástroje jsou hlídány prostřednictvím licenčního souboru. Reporty dodáváme jako „xml dokumenty“, jejichž otevře-ním (importem) vám v nabídce přibude spustitelný report s opakovatelným použitím. Logika je v tomto případě analogická s editorem sestav a předefinovanými sestavami.

 
konference Datová centra pro business