facebook LinkedIN LinkedIN - follow

WD Red Pro 20 TB: masivní kapacita a technologie OptiNAND™ pro vaše serverová řešení

WD Red ProPevné disky WD Red™ Pro – nyní s ka­pa­ci­tou až 20 TB a tech­no­lo­gií Opti­NAND – jsou na­vr­že­ny pří­mo do sys­té­mů NAS s až 24 po­zi­ce­mi. Jsou opti­ma­li­zo­vá­ny do více­u­ži­va­tel­ských pro­stře­dí úlo­žišť NAS, tak­že zvlá­da­jí vyso­kou zátěž v nepře­tr­ži­tém pro­vo­zu. Disky WD Red Pro jsou ide­ál­ní k och­ra­ně, archi­va­ci a sdí­le­ní rychle narů­sta­jí­cí­ho obje­mu dat. Jsou vhod­né pro více uži­va­te­lů nebo pro apli­ka­ce, které jsou nároč­né na data.


Disky WD Red Pro s technologiemi NASware a OptiNAND vás zbaví starostí s výběrem toho správného disku. Disky WD Red Pro jsou optimalizovány pro systémy, které využívají úložiště NAS, přičemž jedinečný algoritmus zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a spolehlivostí v prostředích úložišť NAS a polí RAID.

Jednoduše řečeno – disk WD Red Pro je jedním z nejkompatibilnějších disků dostupných pro systémy NAS.

OptiNAND pro vyšší kapacitu, výkon a spolehlivost disků WD Red Pro

Na rozdíl od hybridních disků, kde se flash paměť používá pro uložení uživatelských dat, je nová architektura průlomem u úložišť, která pracují odlišně, a umožňuje pokroky u vícedimenzionálních ukládacích technologií. Přidáním vertikálně integrované paměti iNAND do prvotřídních disků HDD, vylepšenými algoritmy firmwaru a inovacemi SoC přinášejí disky rozšířené o flash paměť s technologií OptiNAND rozšířenou kapacitu, výkon a spolehlivost. Pomohou zákazníkům naplnit rostoucí požadavky na úložiště. Popis technologie je zde. Mezi hlavní přednosti patří:

 • Kapacita: Disk pracuje lépe díky vylepšenému algoritmu u firmwaru a využívá výhod rozšířených metadat, která byla uložena do paměti iNAND. To umožní ve výsledku vyšší hustotu záznamu a více stop na palec (TPI).
 • Výkon: Latence disku je vylepšena proprietární optimalizací firmwaru s ohledem na dosažení nižší nutnosti obnovy chyb u stop (ATI) a omezení potřeb dodatečných zápisů do vyrovnávací paměti v uvedeném režimu.
 • Spolehlivost: Téměř 50krát více dat může být uchováno v případě náhlého selhání napájení (EPO). Zákazníci mohou vždy počítat se spolehlivostí disků díky jedinečným schopnostem společnosti Western Digital pro vertikálně integrované dodávky, vývoj, testování a kompatibilitu disků rozšířených o flash paměť.

Exkluzivní technologie NASware 3.0 pro bezproblémovou integraci do systémů NAS

Exkluzivní pokročilá technologie firmwaru NASware 3.0 nabízí bezproblémovou integraci, robustní ochranu dat a optimální výkon pro vysoce zatížené systémy úložišť NAS. V každém pevném disku WD Red Pro je integrována pokročilá technologie NASware 3.0, která vylepšuje výkon úložiště a nabízí vyšší kompatibilitu, integraci, možnosti upgradů i spolehlivost. Zajišťuje optimální kompatibilitu s úložišti NAS.

Jak vybrat pevné disky pro vaše úložiště NAS?

Maximalizujte využití svých úložišť NAS a vyberte disky přímo vytvořené pro tato úložiště. Optimalizované disky pro NAS mají řadu funkcí, které pomáhají zachovat data a udržet optimální výkon. Při výběru pevného disku pro systém NAS vezměte v úvahu následující faktory:

 • Kompatibilita: Na rozdíl od disků pro stolní počítače jsou tyto disky testovány přímo na kompatibilitu se systémy, které využívají úložiště NAS a optimální výkon.
 • Spolehlivost: Nepřetržitě běžící prostředí úložišť NAS a polí RAID se velmi zahřívá a disky pro stolní počítače zpravidla nejsou navrhovány a testovány pro stejné podmínky jako disky WD Red Pro.
 • Kontrola zotavení po chybě: Pevné NAS disky WD Red Pro jsou speciálně navrženy s řízením zotavení po chybě v polích RAID, které pomáhá redukovat selhání v systémech NAS.
 • Ochrana proti hluku a vibracím: Disky pro stolní počítače zpravidla nabízejí malou nebo žádnou ochranu před hlukem a vibracemi při umístění v systému s více pozicemi. Disky WD Red Pro jsou navrženy tak, aby optimálně fungovaly v prostředí systémů NAS s více pozicemi.

Výhody pevných disků WD Red Pro

 • K dispozici v kapacitách od 2 do 20 TB1 s podporou až 24 pozic v systémech NAS.
 • Podpora pracovního zatížení až 300 TB/rok2.
 • Větší spolehlivost díky technologii 3D Active Balance Plus a řízení zotavení po chybě díky technologii NASware 3.0.
 • Technologie OptiNAND pro vyšší kapacitu, výkon a spolehlivost.
 • Rozšířené testování disku zajišťuje každému disku delší spolehlivý provoz.
 • Pětiletá omezená záruka3.

WD Red Pro 20 TB je k dostání v internetovém obchodě Western Digital online store a průběžně i u dalších vybraných prodejců a resellerů. Doporučená koncová cena je 16 820 Kč.

WD Red Pro

1) 1 MB = 1 milion bajtů, 1 GB = 1 miliarda bajtů a 1 TB = 1 bilion bajtů. V závislosti na provozním prostředí může být skutečná kapacita dostupná pro uživatele nižší.
2) Pracovní zatížení je definováno jako množství uživatelských dat pře­ne­se­ných na pevný disk nebo z něho. Pracovní zatížení se bere ročně (přenesené TB × [8 760 / hodiny běžícího zaznamenávání]). Pracovní zatížení se může lišit v závislosti na hardwarových a softwarových komponentách a konfiguracích.
3) Údaje o zárukách v jednotlivých oblastech najdete na stránce http://support.wd.com/warranty.

Western Digital, logo Western Digital, WD Red Pro a OptiNAND jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Veškeré ostatní známky jsou majetkem příslušných vlastníků.