facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Softwarově definované úložiště od VMware

VMwareSoftwarově definované datové centrum od společnosti VMware dokáže zajistit ideální využití zdrojů, maximalizovat efektivitu a snížit náklady, protože rozšiřuje principy virtualizace na všechny zdroje a služby datového centra. VMware Virtual SAN je prvním produktem v oblasti softwarově definovaného úložiště od VMware.
VMware Virtual SAN je zabudovaný přímo v jádru VMware vSphere a poskytuje novou úroveň úložiště s konvergovaným hypervizorem. Software abstrahuje a shlukuje interní pevné disky a flash zařízení ze standardních x86 serverů a vytváří vysoce výkonné a odolné sdílené úložiště určené pro virtuální stroje. VMware Virtual SAN je řešení pro radikální zjednodušení úložiště optimalizované pro virtualizovaná prostředí, které při správě vychází z potřeb aplikací. Zákazníci, kteří znají VMware vSphere, nebudou mít problém zorientovat se ani ve VMware Virtual SAN, mohou se spolehnout na známé prostředí a hned od začátku řešení naplno využívat.

Jednoduché a vysoce výkonné úložiště pro virtuální stroje

VMware Virtual SAN zjednoduší provisioning a správu a zároveň sníží celkové náklady na vlastnictví (TCO), čímž zajistí výrazně pružnější provozní model. Software využívá ekonomické výhody serverového hardwaru, protože sdružuje interní pevné disky a flash zařízení ze standardních x86 serverů. Zákazníci se vyhnou vysokým vstupním nákladům, protože mohou začít s malým prostředím a v případě potřeby přidávat disky nebo uzly ke svým VMware Virtual SAN clusterům. VMware Virtual SAN také pomáhá zákazníkům snížit provozní náklady díky automatizaci, která odstraňuje časově náročné manuální procesy a zjednodušuje složitou správu změn, nastavení úložiště a plánování kapacity.

VMware Virtual SAN poskytuje spolehlivý a robustní úložný systém pro velká prostředí, který je vysoce odolný proti ztrátě dat v případě selhání hardwaru. Řešení je velmi vhodné pro různé oblasti v rámci virtuálního prostředí, jako například infrastrukturu virtuálních desktopů (VDI), testování, vývoj či zotavení po havárii.

Klíčové prvky VMware Virtual SAN:
  • Architektura s konvergovaným hypervizorem: Řešení VMware Virtual SAN je zabudované v jádru VMware vSphere a poskytuje nejefektivnější datovou trasu pro zajištění prvotřídního výkonu a minimalizaci čerpání zdrojů. Výsledkem je spotřeba necelých deseti procent zdrojů procesoru.
  • Vysoký výkon s pružnou a lineární škálovatelností: VMware Virtual SAN využívá flash ke zrychlení výkonu při zápisu a čtení z mezipaměti. Software poskytuje granulární a pružný přístup k poskytování výkonu a kapacity, který umožňuje zákazníkům lineárně škálovat jejich clustery a v případě potřeby přidávat ke clusteru další uzly nebo k samostatným uzlům přidávat disky.
  • Správa úložiště podle daných pravidel: VMware Virtual SAN využívá správu úložiště na základě stanovených pravidel, posouvá tak model správy úložiště od zařízení k aplikacím. Jediné datové úložiště VMware Virtual SAN dokáže poskytnout odlišné úrovně služeb založené na individuálních pravidlech jednotlivých virtuálních strojů. Administrátoři nemusí složitě nastavovat čísla logických jednotek (LUN) nebo objemy a mohou jednoduše měnit pravidla. Automatický provisioning a správa pomáhá administrátorům dosáhnout garantované úrovně služeb (SLA).
Řešení VMware Virtual SAN není závislé na hardwaru, lze jej nasadit na širokou škálu serverů. Zákazníci mají možnost volit mezi dvěma způsoby nasazení: VMware Virtual SAN Ready Nodes (přednastavené servery) nebo vlastní výběr jednotlivých kompatibilních hardwarových součástí. Aktuálně má certifikaci VMware Virtual SAN více než sto padesát hardwarových zařízení a třináct sestav Ready Nodes.

Akvizice společnosti Airwatch rozšíří nabídku mobilních řešení VMware

Na začátku března dokončil VMware převzetí společnosti AirWatch, předního poskytovatele řešení pro bezpečnost a správu mobilních zařízení v rámci velkých firem. „AirWatch poskytuje nejlepší zabezpečenou mobilní správu ve své třídě tisícům velkých firem po celém světě,“ řekl Pat Gelsinger, CEO společnosti VMware. „Díky této akvizici získá VMware základní prvek pro své portfolio výpočetních řešení pro koncové uživatele, který umožní našim zákazníkům rychlé zavedení mobilních řešení bez nutnosti obětovat bezpečnost.“ Cílem VMware je vytvořit bezpečný virtuální pracovní prostor, ve kterém mohou koncoví uživatelé pracovat v reálném čase. Propojení VMware a AirWatch přináší nebývalé výhody pro zákazníky a partnery a významně rozšiřuje nabídku VMware pro desktopová a mobilní prostředí.