facebook

Blockchain jako základ pro nové tržiště pro ukládání dat

VeeamBlockchain už dávno není na trhu nováček, jeho potenciál sahá daleko za hranice kryptoměn a možnosti pro jeho využití jsou dobře známy. Z těch nejdůležitějších lze jmenovat například, že spotřebitelům umožňuje provádět přeshraniční platby, aniž by museli využít bank, logistickým společnostem poskytuje neustálý přehled o umístění jejich dodávek a hudebním interpretům a nahrávacím společnostem zase pomáhá zajistit řádnou úhradu poplatků.


To vše je jistě velmi vzrušující, blockchain má ovšem zásadní výhody i pro tak kritickou oblast každého podniku, jakou je ukládání dat. V současnosti jsou na výběr řešení buď v on-premise režimu, v cloudu nebo datovém centru. Díky blockchainu však bude možné vytvořit bezpečné decentralizované úložiště – v podstatě tržiště s úložišti.

Tržiště s úložišti

Zřídka se stává, že máte přesně takové množství úložiště, které zrovna potřebujete. Rostoucí podniky často potřebují nakoupit více kapacity, zatímco poskytovatelé úložišť mohou pociťovat opačný problém. Většina datových center (a dokonce i jednotlivé podniky a spotřebitelé) má určité množství nevyužité kapacity pro ukládání dat, ačkoli efektivitu tohoto procesu již dramaticky zvýšily pokroky v oblasti virtualizace a ukládání dat.

V současné době se nicméně touto nevyužitou kapacitou plýtvá, ačkoli pro organizace by tu mohla být příležitost prodávat – a nakupovat - nadbytečnou kapacitu na trhu s úložišti.

To by fungovalo v podstatě stejně jako elektrizační soustava. Elektrárenské společnosti neustále navzájem kupují a prodávají elektřinu tak, aby vyhověly nabídce a poptávce, a to jak pro dorovnání deficitů, tak monetizaci svých přebytků. Zatímco v minulosti existovalo jen několik hlavních center pro distribuci elektřiny, dnes máme na místní a národní úrovni obrovskou škálu dodavatelů. Konečný uživatel tak ve výsledku nemá ani tušení o tom, odkud pochází jeho elektřina, vidí jen, že světla v jeho domě svítí.

Trh s úložišti by fungoval na stejných principech: jako komunitní síť úložišť zahrnující jak jejich poskytovatele, tak i spotřebitele, to vše podepřeno blockchainem. Organizace s nadbytečnou kapacitou by pak mohly působit jako poskytovatelé úložišť pro ty, kteří mají lokální požadavky na ukládání dat. A pokud by tito poskytovatelé potřebovali tuto nadbytečnou kapacitu zpět, blockchain by zajistil bezproblémový přechod dat zákazníků na nejvhodnější místo na základě pravidel, jako jsou dohody o výkonu, zásadách jednání a úrovni služeb. Byl by to nový, distribuovaný model pro ukládání dat.

Proč prostě nepoužívat cloud?

Myšlenka flexibilního ukládání dat jistě není nová a mnoho organizací již k flexibilnímu zvýšení či snížení svého úložiště využívá poskytovatele cloudu. Vzhledem k velikosti a rozsahu veřejného cloudu by vám tak zřejmě prošla i námitka, proč byste místo něj měli používat distribuovaný model.

Důvody tu však jsou – existuje totiž řada významných omezení cloudu, přinejmenším šířka pásma a latence nebo skutečná rychlost služby. I když hyperškálovatelný veřejný cloud je užitečný v případě, že šířka pásma a latence nejsou důležité, mohou být tyto faktory obecně velmi omezující. A co je důležitější, poskytovatelé cloudových služeb určitě nejsou imunní vůči takovým faktorům, jako jsou výpadky elektrické energie a kybernetičtí útočníci, což může mít vážný dopad na zákazníky, kteří se spolehli na jejich služby.

U modelu distribuovaného úložiště naproti tomu odpadá problém šířky pásma a latence. Organizace nikdy nevyčerpají kapacitu, protože si mohou odemknout přebytek z okolí. To znamená, že IT týmy už nemusí kupovat více úložiště, než v daném okamžiku potřebují, zatímco podniky, které mají nadbytečné úložiště, ho mohou zpeněžit. Tato komoditizace diskového prostoru umožní podnikům fungovat mnohem efektivněji a s jasnou návratností investic do úložiště.

Jak vytvořit tržiště ve třech krocích

1) Distribuce

Co bude tedy zapotřebí k vytvoření tržiště pro ukládání dat? Klíčové jsou tři prvky, z nichž první je distribuce. To je možná nejjednodušší otázka k řešení. Je možné dosáhnout vysoce výkonné distribuce ve víceuzlovém prostředí s distribucí obsahu typu peer-to-peer. Tento způsob doručování obsahu se již používá v organizacích, jako je společnost Microsoft, kde snižuje tlak na centrální rozvodné uzly. Distribuci lze ještě dále urychlit stahováním souborů nebo objektů podle vhodnosti do standardních nebo přizpůsobivých velikostí souborů.

2) Bezpečnost

Druhý požadavek je kritickým faktorem pro každou společnost, která outsourcuje ukládání svých dat, přičemž bezpečnost se týká i důvěrnosti, dostupnosti a integrity. Důvěrnosti lze dosáhnout pomocí známých technik pro šifrování a ochranu dat s efektivní správou klíčů, která zajistí ochranu datových komponent před případnými zvědavci.

Dostupnost je důležitá k zajištění toho, aby se data neztratila a zůstala dostupná i tehdy, když se některé uzly vypnou nebo pokud poskytovatelé úložiště žádají zpět svou kapacitu. Toho lze dosáhnout tak, že každý kus dat bude uložen v několika redundantních místech.

Integrita znamená zabránit jakémukoli narušení dat během jejich distribuce, ukládání a přijímání. To lze zajistit pomocí silně zabezpečených přístupových bodů pro uživatele, využíváním kontrolních součtů a hashovacích tabulek, které jsou sdíleny v soustavě komunitního úložiště.

3) Tržiště

Třetím a konečným požadavkem je samozřejmě samotné tržiště. Aby distribuční model fungoval, musí tržiště sledovat každý prodej a nákup kapacity. Každá transakce musí být neměnná, takže všechny platby mohou být efektivně spravovány a z výměny mohou mít prospěch jak poskytovatel, tak i spotřebitel.

Význam blockchainu

Blockchain bude zásadní jak pro zabezpečení tohoto distribuovaného modelu, tak pro fungování samotného tržiště. Technologie blockchain dokáže zaručit, že každá akce se zaznamená, protože data budou segmentována a distribuována po celé síti. Díky struktuře řetězce se nic nebude vyskytovat mimo hlavní účetní knihu a vytvoří se neměnnost, čímž se účinně odstraní jakákoli slepá místa. Blockchain také podpoří lepší dostupnost dat tím, že jakékoliv úložiště požadované zpět jeho poskytovatelem spustí v rámci obnovy dat kopírování těchto dat jinde.

V neposlední řadě nabídne blockchain i důkaz, že skutečně existuje smlouva mezi vlastníkem dat a poskytovatelem úložiště - a samozřejmě, že existují i samotná data. Poskytnutím jasných důkazů o transakcích může blockchain vyloučit potřebu podniků sledovat výměny ručně, čímž v celém systému vznikne větší důvěra a uživatelské pohodlí.

Nový postoj k ukládání dat

Tržiště pro ukládání dat se zdá být přirozeným vývojem ve světě, který byl již částečně komoditizován příchodem cloudu. Přijetí nového distribučního modelu však bude rozhodně vyžadovat výraznou změnu myšlení u podniků. Existuje totiž zakořeněná domněnka, že aby bylo možné data považovat za důvěryhodná, musí být uložena centrálně. Data jsou dnes pro podniky nejdůležitějším aktivem, čímž se také staly aktuálními obavy o soukromí a bezpečnost. Proto tedy bude trvat určitý čas, než se tento názor změní.

Podnikům, které by chtěly provést tuto změnu, se však mohou naskýtat obrovské příležitosti. Distribuované úložiště může vytvořit rychlejší sítě, snížit latenci a zvýšit efektivitu pro všechny uživatele, kteří se rozhodnou účastnit. Je tu dokonce i možnost realizovat nevyužité zdroje příjmů. Mimochodem, od modelu tržiště nejsme nijak daleko, protože všechny potřebné technologie už fakticky existují. Blockchain představuje nové vzrušující paradigma pro ukládání dat a bude fascinující sledovat, které organizace toho využijí.

Danny Allan Danny Allan
viceprezident divize Product Strategy ve společnosti Veeam Software