facebook

Magické kvadranty Gartner

Jak se do nich můžete dostat?

System4uMagické kvadranty společnosti jsou seznamem nejlepších ICT firem z celého světa. Pro dodavatele znamená místenka v kvadrantu obrovskou prestiž a významnou konkurenční výhodu, pro zákazníky je pak často kritériem pro výběr dodavatele. Může se ale do světové smetánky ICT firem dostat i vaše společnost?


O tom, co to jsou magické kvadranty společnosti Gartner, jsme psali v minulém vydání IT Systems v článku s názvem Magické kvadranty – skvělá pomůcka při výběru ICT dodavatele, kterou v Česku skoro nikdo nezná. Tentokrát se zaměříme na to, co musí firma splnit, aby se do kvadrantu vůbec mohla dostat.

Základní požadavky pro vstup do kvadrantu

Malé a střední ICT firmy se často obávají, že magické kvadranty společnosti Gartner jsou určené jen pro globální dodavatele s miliardovými obraty. Tak to ale není – kvadrantů existuje přes 170 a spousta z nich je zaměřená na produkty či služby menších firem na rozvíjejících se trzích. Aby firma nicméně měla šanci vstoupit do magického kvadrantu, musí:

 • Nabízet velmi dobrý produkt nebo službu,
 • mít se svým produktem či službou světové ambice,
 • mít velmi spokojené zákazníky,
 • podílet se i finančně, protože umístění v kvadrantech není zdarma,
 • počítat s velkou časovou náročností celého procesu
 • a spolupracovat s analytiky Gartneru.

Jak probíhá přijímací řízení

Ochotná spolupráce s analytiky Gartneru je klíčový bod. Jakmile se firma přihlásí jako zájemce o vstup do kvadrantu, čeká ji s nimi intenzivní spolupráce. Ti si ověřují:

 • Kdo jste,
 • co vaše firma dělá,
 • proč by se jí analytici Gartneru vůbec měli zabývat,
 • jaké problémy zákazníků řešíte,
 • v čem jste oproti konkurenci odlišní,
 • kam směřujete,
 • jaká je vaše vize,
 • kam a jak chcete své podnikání posouvat.

Hovor analytici následně konfrontují s realitou. Když lidé z Gartneru například testovali nás, System4u, ptali se i na znalosti našich techniků, jejich technické proškolení a vyžádali si i zpětnou vazbu od některých našich zákazníků.

Vyhodnocování a zpracování analýzy zabere obvykle několik měsíců, kdy analytici hodnotí, porovnávají a také samozřejmě berou v potaz své vlastní představy o tom, jak by konkrétně hodnocený produkt či služba na trhu měly vypadat a kam by se do budoucna měly ubírat. Pro firmu, která o umístění bojuje a všechny výše popsané kroky už prošla, nastává dramatické období čekání. Od Gartneru se totiž nikdo nic nedozví dopředu, vše je do poslední chvíle přísně tajné. A pak nastane den D, kdy je výsledek zveřejněn.

Pokud se podaří a firma najde své jméno v kvadrantu a také záleží, ve které jeho části, je to obrovské vítězství a posun firmy vpřed.

Pokud ne, může nastat ještě mezistupeň, kdy se firma sice neobjeví v samotném kvadrantu, ale ve výčtu firem níže, což znamená, že je velice dobrá, ale ne ještě nejlepší. Ale i toto je ve světové měřítku skvělé!

Co dělat, když to nevyjde

Ruku na srdce – o vstup do magických kvadrantů mají zájem tisíce firem, ale reálně se do každého z nich dostane jen několik jednotek, maximálně desítek společností. Existuje tak docela velká pravděpodobnost, že i když splňujete základní podmínky pro vstup do kvadrantu, analytici Gartneru vás nakonec nevyberou.

To ale neznamená, že by všechen čas spojený s přípravami přišel vniveč. Díky spolupráci s analytiky získáte důležitou zpětnou vazbu na svoje podnikání a lépe poznáte trh – už to samo o sobě má obrovskou hodnotu.

Magické kvadranty také nejsou jediným místem, kam vás Gartner může zařadit. Kromě kvadrantů nabízí i další možnosti pro prezentaci vaší firmy – například market guide, vendor guide, cool vendors či market trends. Žádný z těchto reportů sice nemá takovou prestiž jako magické kvadranty, ale přesto může přinést klíčovou konkurenční výhodu při přetahované o prestižní zákazníky.

GEMA

System4u jakou součást mezinárodní aliance GEMA se letos umístil v magickém kvadrantu: https://thegema.com/gartner-home/.
Petra Holubcová Petra Holubcová
Autorka článku je manažerkou marketingu ve společnosti System4u, s. r. o.
www.system4u.cz