Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
Trendy ICT
 

Obsah Trendy ICT 2021

Deset předpovědí společnosti Gartner pro oblast IT v roce 2022 a dále ...02
České firmy se posouvají k „bezpapírovosti“ a těžit z toho budou jejich zaměstnanci ...04
Roste důležitost mobilních aplikací ...05
Občané si přejí digitální, interaktivní a kolaborativní veřejné služby ...06
Riziko digitální nerovnosti ...07
Česko v EU dominuje v zavádění umělé inteligence, celkově však v digitalizaci zaostává ...09
Praktické využití umělé inteligence v průmyslu a výrobě ...10
Digitální suverenita bude určující pro vývoj Evropy v příštím desetiletí ...12
EU připravuje novelu směrnice o energetické účinnosti ...14
Future of Work ...15
Rok 2022 přinese další hlad po datech ...17
Přehled datových center v ČR ...18
Energetická jistota pro datová centra ...20
 

arrow Cena za kus: 0 Kč (0 EUR)