HLEDEJ
 V SEKCI
 

10. března 2004

| registrace ZDARMA | starší čísla | odhlášení | ceník inzerce

Podnikové aplikace
Mercury uvádí na trh Mercury Portfolio Management 5.5
Informační systém KARAT v novém
Komponenty BAM rozšiřují platformu pro rychlou integraci
Corpus Solutions na konferenci ISSS 2004
Atest pro program Disk Protection

Internet, komunikace a sítě
InWay zprovozní FWA síť ve Zlíně
Symantec ohlašuje nové řešení bezpečného vzdáleného přístupu
Sportovní přenosy Eurosport na displeje mobilních přístrojů
Nechte se stáhnout z internetu, ne z kůže
Globe Internet s novými modely registrace

Informační společnost
PRAM s novou posilou
Getronics kupuje společnost Nr. 1 Software
Zahájení 6. ročníku TOP 10 SI a TOP Professional 2004
Oracle představuje vítěze ocenění pro partnery ze zemí přistupujících k EU

Finanční monitor IT firem
DELTAX Systems upevnil svou pozici na trhu
Tržby Autodesku za čtvrté čtvrtletí vzrostly o 51 procent

Konference, semináře
Seminář společnosti OR-CZ proběhl úspěšně
Workflow a informační systémy
Inovace od Xeroxu k vidění v Praze
Technologický den Mercury Interactive
Kurz Řízení projektů
Internet a konkurenceschopnost podniku
Hrdě do Evropy
5. ROČNÍK KONFERENCE CISCO EXPO – Bezpečně a rychle oceánem komunikací
Veletrh a konference LinuxExpo 2004
Základní informace o konferenci Security 2004
top vision pořádá seminář na téma Optimalizace IT procesů
Semináře Projektové řízení
IS průmyslového podniku – MES
X. Teplárenské dny 2004
Seminář „Metodika zavádění elektronického podpisu“

V Edici IT Business vychází

Právě vyšlo:
IT System 3/2004

Branžové zaměření
Banky a finance

Hlavní témata
· Nové možnosti v oblasti IT pro finanční
  instituce
· Procesní řízení ve finančních institucích
· Fraud management v bankách a pojišťovnách
· Informační bezpečnost – antiviry, IDS, firewally,
  šifrování, ochrana dat
· Jak na to v Linuxu – Podnikové aplikace na
  platformě Linux (seriál)

Specializované přílohy:
· Data management - podnikové databáze, správa
  datových center, management databází
· Data warehousing jako základ business
  intelligence

SystemCD: Informační bezpečnost
· Informační bezpečnost
· Ekonomický software
· Přednášky, sborníky a prezentace z vybraných
  konferencí a seminářů
Připravujeme:
IT System 4/2004

Branžové zaměření
Stavebnictví / Veřejný a státní sektor

Hlavní témata
· Facility management
· Procesní řízení
· IT v justici
· Systémy krizového řízení
· Jak na to v Linuxu - Podnikové aplikace na
  platformě Linux (seriál) · Ekonomický software –
  recenze a představení novinek na trhu
· Hardware

Specializované přílohy:
· Outsourcing IT
· InCom - telekomunikace a sítě
· InGIS

SystemCD: Informační bezpečnost
· Hlavní téma – Linux
· GIS, GPS, Mapové systémy
· Informační bezpečnost – pokračování z CD 3/2004

Objednejte si dvě aktuální čísla ZDARMA na ukázku - objednávkový formulář ZDE!
Podnikové aplikace

Společnost Mercury Interactive Corporation ohlásila významný upgrade svého produktu pro správu portfolia IT projektů Mercury Portfolio Management 5.5, který je součástí centra pro ovládání podnikových informačních technologií Mercury IT Governance Center. Mercury také oznámila zahájení nového programu Mercury Portfolio Management Fast Start, který uživatelům už do dvou týdnů od nasazení poskytne plně fungující strategický přehled nejdůležitějších IT projektů.

Mercury Portfolio Management 5.5 pomáhá uvést podnikové portfolio IT do souladu s potřebami podnikání, omezuje ztráty a maximalizuje hodnotu celého portfolia. Jeho pomocí se realizuje strategická část procesu ovládání a řízení IT. Nová verze výrazně zlepšuje možnosti exekutivy vyhodnocovat požadavky na projekt v souvislosti s cíli podnikání, přidělovat projektům priority a optimalizovat IT portfolio. Nástroj zároveň uživatelům zpřístupní nejlepší metody a postupy při správě návrhů a projektů. Mercury Portfolio Management Fast Start Program poskytne zákazníkům už do dvou týdnů od nasazení plně fungující strategický přehled nejdůležitějších projektů v portfoliu. Program využívá zkušenosti získané během tisíců konzultačních hodin, obsahuje nejlepší metody a postupy v dané oblasti a rychle zlepšuje výsledky manažerů a provozních zaměstnanců IT odpovědných za návrhy projektů, obchodní případy a rozpočty a pracovníků s rozhodovací pravomocí, kteří přidělují priority, vyhodnocují a posuzují IT projekty.

Nový design IS KARAT se více přibližuje obvyklým standardům Windows produktů a snaží se zdůrazňovat prvky pro uživatele potřebné a v daném okamžiku vhodné. Obsahuje však řadu originálních prvků, jako například členění informací do logických skupin s možností nastavení zobrazování prvků ve skupinách (všechny prvky, pouze podstatné prvky, žádný prvek). Samozřejmě zůstala i možnost uživatelského přizpůsobení vzhledu konkrétní firmě nebo konkrétnímu uživateli. Výhoda nového designu však nespočívá pouze v samotném vzhledu, ale také v rychlosti a jednotnosti při vývoji. Právě skupiny a prvky v nich budou nyní ve všech modulech IS KARAT jednotné a při vývoji se může s úspěchem využít nové vlastnosti KARAT Modeleru, která právě skupiny informací velice rychle vytvoří a umístí. Jedním z nových modulů IS KARAT je modul „Datové sklady“, který slouží k vytvoření potřebných tabulkových struktur, triggerů a procedur, pro jednorázové naplnění i aktualizaci změn v datových skladech. Základní myšlenkou datových skladů v IS KARAT je vytvoření tabulek, ve kterých budou v pravidelných intervalech kumulovány informace ze zdrojových dat a které budou podkladem pro manažerské výstupy a rozhodování. Vstup ČR do EU přinese spoustu změn, proto od května 2004 bude připravena 1. verze programu IS KARAT, ve které budou tyto změny zapracované.

Společnost InterSystems Corporation představila 5. března rámec pro sledování obchodních činností (Business Activity Monitoring – BAM), který poskytuje předem připravené komponenty pro automatizaci sledování činností v reálném čase a pro vytváření výkazů pro projekty v oblasti integrace. Rámec BAM je významným zlepšením nedávno představené platformy pro rychlou integraci.

Rámcová struktura Ensemble BAM obsahuje předem připravené komponenty pro Služby obchodních metrik a panely nástrojů pro vedoucí pracovníky (Executive Dashboards). V důsledku toho mohou být prostředky BAM vybudovány a nasazeny vysoce automatizovaným způsobem, čímž se realizace integračního projektu dramaticky zrychlí. Rámcová struktura Ensemble BAM disponuje také panely nástrojů pro vedoucí pracovníky, což jsou specializované webové stránky, které v reálném čase poskytují grafické informace o aktuální hodnotě konkrétní metriky. Každý grafický ukazatel je spojen s vlastnostmi konkrétní metriky ve třídě Služby obchodních metrik. Architektura Ensemble BAM je implementována ve třech logických vrstvách. Ensemble včetně nového rámce BAM je nyní k dispozici pro operační platformy HP Alpha OpenVMS, HP Alpha Tru64, Unix, HP-UX, IBM AIX, Linux, SunSolaris a Microsoft Windows. Ceny podnikových licencí Ensemble začínají na 125 000 USD za CPU.

Společnost Corpus Solutions se zúčastní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2004) a tradičně představí řadu praktických řešení z oblasti e-governmentu. Zájemci o tuto problematiku budou moci na stánku „E-government v praxi“ diskutovat s odborníky společnosti Corpus Solutions témata jako jsou e-komunikace, publikační systémy, spisová služba, uložení a správa dokumentů či propojení systémů více organizací. Představeny budou i některé realizované projekty.

Sedmý ročník ISSS se koná ve dnech 29.–30. března v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Corpus Solutions se bude ve výstavní části konference ISSS 2004 prezentovat na stánku č. 13. Odborníci a zájemci o problematiku informatizace veřejné správy se zde budou moci vedle aplikací, které zajišťují řadu důležitých procesů v oblasti e-governmentu, seznámit i s technologickým rámcem, na němž jsou všechna tato řešení založena. Společnost využívá otevřených technologií Java a XML, které jsou kombinovány s předpřipravenými aplikačními komponentami a produkty renomovaných výrobců.

Program pro on-line šifrování elektronických dat TrustPort® Disk Protection vyvinutý v laboratořích AEC Data Security Company úspěšně prošel náročnými testy a získal atest na shodu se standardy ISVS (Informační systémy veřejné správy). Atest číslo 04-20031222, jejichž platnost je dva roky, vydalo atestační středisko společnosti BDO IT, a.s. v Praze dne 17. ledna 2004. Program Disk Protection vytváří na pevném disku počítače virtuální jednotku, jejíž obsah je kompletně zašifrovaný, a tudíž nedostupný neoprávněným osobám. S virtuální jednotkou ovšem lze pracovat jako s reálným pevným diskem, což přináší mnohé uživatelské výhody.

Internet, komunikace a sítě

Společnost InWay rozšíří svou FWA přístupovou síť pro trvalé připojení k internetu také do Zlína. Zprovoznění je plánováno na 15. března. Signál bude přenášen v licencovaném pásmu 3,5 GHz, které zajišťuje vysokou kvalitu a dosah i do vzdáleného okolí města. Obchodně a servisně bude InWay v regionu zastupovat společnost Orange & Green, dodavatel kompletních řešení v IT. Na konci ledna byl zprovozněn přípojný bod v Karlových Varech. Zlín se tak stane patnáctým městem v ČR, kde má InWay vybudovanou vlastní infrastrukturu.

Společnost Symantec ohlásila Clientless VPN Gateway 4400 Series. Nová řada zařízení nabízí flexibilní konfiguraci a rozsáhlé možnosti správy a z toho plynoucí hladkou integraci do stávajících síťových infrastruktur. Administrátoři IT mohou snadno přidělovat přístup k aplikacím podle potřeb nebo požadavků uživatelů. Podniky tak mohou snadno zavádět bezpečný vzdálený přístup podle svých obchodních cílů a při současném zvýšení efektivity. Clientless VPN Gateway snižuje náklady na poskytování vzdáleného přístupu, protože administrátoři IT již nemusejí instalovat a spravovat klientský software sítí VPN. Budou nabízeny dva různé modely 4420 a 4460. Základní model zařízení má takové funkce jako například nativní podporu aplikací, granulární správu a řízení přístupu a schopnost zajistit přístup z mobilních zařízení.

Společnosti Alcatel a Eurosport podepsaly dohodu o poskytování obsahu ze sportovních akcí za účelem uspokojení rostoucí potřeby mobilních operátorů poskytovat multimediální služby s atraktivním video obsahem. Obsah od společnosti Eurosport bude kombinován s multimediálními aplikacemi společnosti Alcatel. Mobilním operátorům tak zajistí kompletní řešení. Obsah bude Alcatel zprostředkovávat v rámci své celosvětové sítě 3G Reality Center (3GRC), která integruje řešení pro koncové zákazníky 2,5G/GPRS a 3G/UMTS spolu s vlastním portfoliem aplikací a dodaným obsahem partnerů společnosti Alcatel. Díky klíčovým partnerstvím se společnostmi Universal Mobile, Intel, BeTomorrow, Eurosport, Orange, SK Telecom a rovněž NTT DoCoMo, uvedeným na letošním Světovém kongresu 3GSM, společnost Alcatel doložila, že již nyní je možné úspěšně provozovat takovéto multimediální mobilní služby.

Webový prostor pro objemné soubory ke stahování z internetu si lze pronajmout na hostingových serverech firmy Ignum. Ta obohatila nabídku webhostingových programů na www.ignum.cz o specializovaný Download hosting. Služba je určena především pro ty, kdo poskytují na svých webových stránkách soubory ke stažení. Může jít například o výrobce počítačových programů, kteří nabízí demo verze softwaru zdarma k otestování. Rovněž aktualizace antivirových programů vyžadují spolehlivý internetový server, odkud uživatelé pravidelně stahují velké množství dat. Za Download hostingem stojí pokročilé internetové technologie. Hostování zajišťuje výkonný hardware se speciálně optimalizovaným webovým serverem, který je schopen obsloužit tisíce připojených uživatelů s požadavky na stahování souboru. Výhodou služby je rovněž možnost autentizace. Ta zabrání neautorizovaným uživatelům ve stahování souborů v případě, že nezadají správné uživatelské jméno a heslo.

Model SECURE představuje novou dimenzi pro bezpečnost držení doménového jména. Držitel je informován o změnách týkajících se domény, o blížící se expiraci, a to nejen e-mailem, ale všemi dostupnými prostředky, tedy telefonicky, faxem nebo poštou. Navíc je poskytována 12měsíční ochranná lhůta po expiraci. Cena za registraci je 990 Kč, udržovací roční poplatek je 1990 Kč. Druhá novinka, model ANONYM, umožňuje skrytí citlivých kontaktních údajů o skutečném držiteli domény v centrálním registru .CZ domén, jako je rodné číslo, číslo osobního dokladu apod. Registrační poplatek činí 3000 Kč a udržovací roční poplatek je opět 1990 Kč.

Informační společnost

Martina Hradilová (35) posílila od března tým agentury PRAM a obsadila nově vzniklou pozici Customer Relationship Manager. Martina Hradilová má dlouholeté mediální zkušenosti a do agentury PRAM přichází z vydavatelství Burda Praha. Ve své funkci bude odpovědná za řízení strategického plánování a nákupu médií nejen pro stávající, ale především pro nové zákazníky agentury. Martina Hradilová je vdaná a mezi její koníčky patří literatura, film a vysokohorská turistika.
Společnost Getronics oznámila svůj zájem o koupi Nr. 1 Software, německého dodavatele softwarových licencí, od společnosti Blue Fox Enterprises. Všechny zúčastněné strany podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí. Od svého založení v roce 1983 se společnost Nr. 1 Software stala jedním z vedoucích dodavatelů, kteří se specializují na dodávky softwarových licencí v Nizozemí. Nejdůležitější službou, kterou Nr. 1 Software poskytuje, je správa licencí k softwaru firmy Microsoft. Vedle toho nabízí také licence společností Symantec, Adobe, IBM, Network Associates (McAfee), Computer Associates a Oracle. Nr. 1 Software vybudovala významné portfolio zákazníků jako jsou například aerolinky, energetické společnosti, různé zdravotnické organizace nebo úřady státní správy.

Letos startuje již pošesté prestižní program TOP 10 Systémových integrátorů a koncem ledna proběhl první milník, kde se organizátoři a spolupořadatelé dohodli na změně v propozicích soutěže. V rámci TOP 10 SI vybere odborná veřejnost složená ze zástupců pořádajících organizací deset systémových integrátorů roku 2004 s vnímanou nejlepší pozicí na trhu systémové integrace, tedy těch společností, které jsou odbornou veřejností považovány za nejvýraznější a nejznámější systémové integrátory v České republice. K zatraktivnění projektu určitě přispěje skutečnost, že oproti minulým letům bude hlavní ocenění TOP Systémový integrátor roku 2004 předáno třem společnostem, které budou oprávněnými voliči zvoleny na prvních třech místech s nejvyšším počtem hlasů. Vítězné společnosti budou mít právo používat zlaté logo TOP Systémový integrátor roku 2004 a další významné přínosy, které jsou podrobně popsány v propozicích.

Přidružená soutěž TOP Professional, která se liší od TOP 10 SI tím, že se jedná o posouzení kvality přihlášených projektů, v té které oblasti vyhlášené v aktuálním roce, má letos jsou vypsány kategorie Business Intelligence a Datawarehousing a Production & Logistics. Nominace firem do programu TOP 10 SI bude probíhat od 1. 3. do 30. 4. 2004 a společnosti se mohou přihlásit jak do hlavní soutěže, tak i do obou kategorií TOP Professional zvlášť. Přihlášení do TOP Professional tedy není podmíněno vyplněním přihlášky do hlavní soutěže. Cílem vyhlášení soutěže TOP Professional Business Intelligence a Datawarehousing a Production & Logistics je umožnit zviditelnění společnostem, které se pohybují v těchto specifických oblastech SI a jsou v nich vysoce profesionální. Samotné volby do TOP 10 SI proběhnou od 15. 5. do 30. 6. 2004. Volby budou stejně jako v předchozích letech provedeny zástupci spolupořadatelských organizací a partnerů: ISACY, ČSSI, SPŘ, CZECH TOP 100 a účastníky odborných konferencí Systémová integrace a nově Svět informačních systémů. Expertní skupina k ohodnocení nejkvalitnějších projektů přihlášených do TOP Professional se sejde v průběhu června. Veškeré informace, propozice, přihlášky, volby a zveřejnění výsledků bude po celý rok probíhat na webových stránkách programu TOP 10 SI.

Společnost Oracle Corporation představila vítěze ocenění Oracle PartnerNetwork Awards pro region států přistupujících k Evropské unii. Zástupci společnosti Oracle tato ocenění předali na pravidelných partnerských dnech, které se letos konaly ve Varšavě. Ocenění Oracle PartnerNetwork Awards byla předána za vynikající partnerskou spolupráci a potvrzují neustálou snahu společnosti Oracle podporovat pevné vztahy s partnery v tomto stále důležitějším regionu. Za Českou republiku byla oceněna společnost Adastra a v rámci celého regionu i HP. Společnosti byly oceněny v osmi různých kategoriích, například International ISV Award (Ocenění mezinárodního nezávislého dodavatele softwaru), Consulting Award (Ocenění za poradenství) a Customer Success of the Year (Zákaznický úspěch roku). Nechyběly ani specializované kategorie pro klíčové produkty Oracle, například Application Server Partner of the Year (Partner roku pro řešení Application Server) nebo E-Business Suite Partner of the Year (Partner roku pro řešení E-Business Suite).

Vítězové ocenění 2004 Oracle PartnerNetwork Awards pro region rozšíření EU:
• Oracle Consulting Award – Adastra Corporation (Česká republika)
• Oracle EU Enlargement Award – HP (Česká republika/Maďarsko/Polsko)
• Oracle Warrior of the Year – PosAm Bratislava spol s.r.o. (Slovensko)
• Oracle International ISV Award – ComArch SA (Polsko)
• Oracle Application Server Partner of the Year – Trilobita Informatikai Kft. (Maďarsko)
• Oracle E-Business Suite Partner of the Year – ComputerLand SA (Polsko)
• Oracle Customer Success of the Year – Open Technologies (Rusko)
• Oracle Loyal Partner – IT Alise (Lotyšsko)

Finanční monitor IT firem

Společnost DELTAX Systems oznámila nejlepší hospodářské výsledky za uplynulé 4 roky. Holding konsolidovaně (včetně dceřiných společností, PragoData a Internet Information Services) dosáhl v roce 2003 obratu 225 mil. Kč (nárůst více než o 9,4%) a významně překročil plán zisku. Do kladných čísel v hospodářském výsledku se dostala rovněž dceřiná společnost PragoData a.s. V oblasti služeb činil obrat holdingu 157,5 mil. Kč, což je cca 70% celkového obratu. Největší nárůst zaznamenaly zakázky v segmentech veřejné správy a energetiky. Podařilo se tak podstatně zvýšit konkurenceschopnost společnosti – jak atraktivností nabídky pro zákazníky, tak i zefektivněním fungování celé skupiny. Společnost DELTAX Systems a.s. byla v roce 2003 vyhodnocena mezi TOP 100 ICT společností, prošla úspěšně certifikací ISO 9001:2000 pro oblast „Poskytování služeb a dodávek pro informační technologie a informační systémy a projektové poradenství“. Získala certifikaci NBÚ stupeň Důvěrné, umístila se mezi TOP 10 systémovými integrátory 2003 a stala se jediným VERITAS Elite Partnerem pro ČR.

Autodesk oznámil finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a fiskální rok, který skončil 31. ledna 2004. Za čtvrté čtvrtletí vykázal Autodesk čisté příjmy 295 miliónů dolarů, což je 51procentní nárůst proti 196 miliónům vykázaným za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2003. Čistý zisk za čtvrté čtvrtletí je 58 miliónů dolarů neboli 0,48 dolaru na akcii podle principů GAAP, respektive 53 milióny dolarů neboli 0,45 dolaru na akcii na principu proforma výkazů. Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2003 dosáhla společnost čistého zisku 6 miliónů dolarů neboli 0,06 dolaru na akcii podle principů GAAP, respektive 8 miliónů dolarů a 0,07 dolaru na akcii na principu proforma výkazů. „Z mimořádných výsledků společnosti za poslední čtvrtletí jsem potěšena,“ řekla Carol Bartz, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Autodesk. „Ve všech divizích a na všech trzích jsme zaznamenali silný růst. Dnešní výsledky jasně dokazují, že naše strategie fungují, naše produktová nabídka nikdy nebyla lepší a – což je nejdůležitější – naši zákazníci jsou spokojeni.“

Konference, semináře

Koncem února uspořádala OR-CZ, spol. s r.o., seminář, na kterém ve spolupráci se svými vybranými zákazníky diskutovala další směry vývoje svého informačního systému. Cílem semináře bylo mapování uživatelských námětů na další směry a možnosti rozvoje grafického rozhraní, zejména se zaměřením na funkcionalitu klientských aplikací, podporu celosvětových standardů, estetický vzhled a ergonomii provozu. Atraktivní prostředí rekreačního střediska Kramolín u Lipenské přehrady, turistický, lyžařský a plavecký doplněk programu byly důvodem značného zájmu, ale i spokojenosti zákazníků a spolu s možností aktivního zákaznického působení na další vývoj jimi užívaných produktů vytvořil další krok na cestě upevňování vztahů v "rodině OR".

Ve dnech 15., 17. a 18. 3. 2004 proběhne v prostorách IBM v Praze (15.3.), Brně (17.3.) a Ostravě (18.3.) pracovní seminář na téma Workflow a informační systémy, který je určen řídícím pracovníkům výrobních firem, které zajímá prostředí celopodnikových informačních systémů. Účastníci semináře budou mít možnost prakticky se seznámit s problematikou optimalizace a řízení toku pracovních činností (Workflow), integrací správy dokumentů (Document Management System) do informačního systému a pozornost bude věnována rovněž tématu: vstup České republiky do Evropské unie a jeho vliv na podnikové informační systémy. Daná problematika bude demonstrována na praktických příkladech s využitím celopodnikového informačního systému proALPHA. Po skončení semináře bude vyhrazen prostor pro zodpovězení konkrétních dotazů. Blizsi informace a bezplatná registrace zde.

Ve dnech 16. a 17. března 2004 bude Veletržní palác v Praze hostit výstavu s názvem INNOVATE 04, která je určena všem zájemcům v oblasti tisku, kopírování a zpracování dokumentů s nejnovějšími tiskovými řešeními společnosti Xerox. INNOVATE 04 nabídne návštěvníkům okolo 50 vystavených produktů, od produkčních tiskových systémů po kancelářská multifunkční zařízení. Přítomní profesionálové společnosti Xerox ČR budou zodpovídat na všechny dotazy týkající se portfolia produktů a služeb společnosti. Xerox představí nejmodernější trendy, inovace, technologie, produkty a služby, které jsou v současné době v ČR dostupné, ale i ty, které předtím v Čechách ještě nebyly k vidění. Z barevných kancelářských tiskáren je to například nejnovější řada tiskáren Phaser (Phaser 7750, Phaser 4500 a Phaser 8400) uvedená na trh počátkem tohoto roku. Další novinkou, představenou v České republice poprvé, bude produkční zařízení - DocuTech 100, resp. DocuTech 120, což jsou stroje pracující s technologií iGen 3.

Zátěžové testování a monitorování systémů Prezentace zaměřená na procesy zátěžového testování a monitorování. Účelem je seznámenit zákazníka s těmito specifickými fázemi životního cyklu software a předvedení základních funkčností a vlastností softwarových produktů společnosti Mercury Interactive. Technologický den proběhne 24. března, v prostorách společnosti KOMIX s.r.o., Holubova 1, 150 00, Praha 5. Účast na této akci je zdarma!
Bližší informace o programu a registrace

Ve chvíli, kdy se uživatel s dodavatelem dohodnou na uzavření smlouvy na vytvoření nějakého složitého díla nebo dodání služby, jako je např. softwarové aplikace, stavba objektu, re-engineering procesů či příprava a zavedení nové výroby, stojí před dodavatelem kardinální otázka "Jak na to?". Odpověď dává třídenní kurz společnosti LBMS, který se koná ve dnech 16. - 18. března v Bratislavě. Bližší informace získáte na webu společnosti LBMS http://www.lbms.cz/Sluzby/kalendar.htm.

Konference, která se koná 17. 3. 2004 na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíne, je zamerena na možnosti využívání Internetu pro zvýšení konkurenceschopnosti ceských podniku. Soucasne by se mela, podobne jako v minulých letech, stát místem pro setkání dodavatelu informacních technologií se stávajícími i potenciálními uživateli Internetu v regionu a príležitostí k setkání s našimi predními odborníky na tuto problematiku.

V rámci konference budou předneseny příspěvky a prezentovány produkty a služby internetu v následujících tématických blocích:
. Elektronické podnikání
. Internet a informační bezpečnost podniku
. Intranet v podnikové komunikaci
. Internet a management znalostí

Další informace získáte na :
FaME UTB ve Zlíně, Ústav informatiky a statistiky, Nám. T.G.M 1279, 760 01 Zlín
tel.: +420 57 603 7416, e-mail: sysalova@fame.utb.cz nebo na http://e-konference.utb.cz

Společnost HP pořádá konferenci Jarní dny s mottem „Hrdě do Evropy“, protože jedním z klíčových témat je vstup do EU. HP napomáhá českým firmám k hladkému vstupu na evropské trhy, protože právě IT jsou klíčovou komponentou pro plánování a efektivní řešení jakýchkoli změn v podniku. Konference Jarní dny se uskuteční 24. března v Ostravě v hotelu Imperial a 7. dubna v Praze v Národním domě na Smíchově. HP zde společně se svými partnery představí komplexní nabídku produktů, služeb a řešení. Pohovoří také o vybraných slavných osobnostech z historie českého průmyslu. Účastníci se budou moci seznámit s referenčními projekty HP realizovanými v rámci ČR, které budou prezentovány významnými zákazníky. Tato akce navazuje na úspěšný loňský ročník, kterého se zúčastnilo přes 600 zástupců z řad managementu firem, odborníků i podnikových uživatelů IT.

Konference Cisco Expo se uskuteční 31. března a 1. dubna 2004 v Kongresovém centru Praha. Tato akce je jednou z největších odborných IT konferencí v České republice. Letošní jubilejní 5. ročník konference volně navazuje na předchozí úspěšné čtyři ročníky (www.ciscoexpo.cz). Konference je určena všem odborníkům z oblasti informačních technologií, ze všech oborů podnikání, veřejné správy a samosprávy, škol, ale také všem vedoucím pracovníkům z oblasti obchodu, řízení podniku, marketingu, kteří budou mít možnost získat informace o tom, jak využít internetové technologie k dosažení obchodních cílů.

Registrovaní účastníci konference (on-line registrace na www.ciscoexpo.cz) si budou moci sestavit vlastní program výběrem z více než 40 přednášek, které budou prezentovány nejen odborníky společnosti Cisco Systems. K nejžhavějším tématům datových a hlasových sítí budou patřit zejména: IP telefonie, IPCC, Bezpečnost a management sítí, Mobilita, Campus a datová centra, Infrastruktura WAN... Kromě odborných přednášek (jež jsou nově rozděleny podle technické náročnosti od č. 1 až 3) mohou účastníci navštívit více než dvanáct odborných technických stánků, ve kterých budou probíhat živé demonstrace představovaných technologií, např. bezdrátové řešení, IP telefonie, optika, bezpečnost CDN, storage systémy, kontaktní centra IPCC, nadstavbové aplikace pro IP telefony a další. Hlavními partnery 5. ročníku konference Cisco Expo jsou společnosti ANECT a Core Computer. Na konferenci se budou podílet i další partneři společnosti Cisco Systems, kteří představí svá řešení. Součástí konference bude i blok, který se bude zabývat tématem e-learning. Program této sekce je koncipován od základních informací o této formě vzdělávání přes praktické zkušenosti a konkrétní příklady možností vzdělávání u nás. Ukáže přípravu vzdělávacího kurzu formou e-learningu, přiblíží finanční náročnost až po technologické zázemí nutné pro tuto formu celofiremního vzdělávání. Sekce E-learning je připravena ve spolupráci s vydavatelstvím Computer Press , který je mediálním partnerem celé konference. Blok e-learningu jednodenní a uskuteční se 31. března 2004. Zájemci o účast na konferenci mohou získat podrobné informace o programu a zaregistrovat se na www.cisco.cz/expo/. Při včasné registraci do 15. února 2004 činní poplatek 1680,- Kč včetně 5 procent DPH. Speciální ceny platí pro školy, vzdělávací instituce a pro státní správu, nemocnice a neziskové organizace


Veletrh LinuxExpo je již nekolik let synonymem pro profesionální propagaci v oblasti informacních technologií. Letos se mohou zajímavé a neziskové projekty na tomto veletrhu prezentovat zcela zdarma. Poradatelé veletrhu jsou si vedomi odpovednosti vuci neziskové vývojárské komunite a rozvoji svobodného software obecne. Proto umožnuje LinuxExpo každorocne zdarma prezentaci nekomercním projektum a vzdelávacím programum. Ani letos tato cást výstavy nebude chybet. Letos se navíc poradatelé rozhodli venovat této cásti samostatou sekci veletrhu, nazvanou FREE LINUXZONE. Její název napovídá, že partnerem a odborným garantem se stal server linuxzone.cz.

Smyslem nabídky je pomoci všem, kteří jakkoli přispívají k rozvoji Linuxu a svobodného software. Zůčastnit se mohou týmy a jednotlivci, ať už jsou autory užitečných softwarových projektů, občanské iniciativy propagující svobodný software, nebo třeba vzdělávací programy. Ti všichni mohou na veletrhu LinuxExpo představit své aktivity zdarma v rámci FREE LINUXZONE. Tímto způsobem mohou seznámit se svou činností nejen odbornou i laickou veřejnost, ale také přímo na této akci najít pro svůj projekt spolupracovníky, komerčního partnera či sponzora. Letošní ročník veletrhu a konference LinuxExpo proběhne ve dnech 1.-3. dubna 2004 ve Veletržním paláci v Praze. Podrobné a aktualizované informace naleznete na www.linuxexpo.cz

Stejně jako v letech minulých, i letos se bude pod odbornou záštitou společnosti AEC konat konference Security. Její první ročníky se uskutečnily již počátkem devadesátých let (tehdy ještě pod názvem Virus), od té doby se konference stala stálicí na českém bezpečnostním nebi s pravidelnou účastí předních domácích i zahraničních specialistů a vysokou návštěvností. Letošní ročník akce se bude konat v úterý 6. dubna v prostorách hotelu Andel´s.
Bližší informace naleznete na konference.aec.cz.


Společnost top vision pořádá ve dnech 6. až 7. dubna 2004 odborný seminář na téma Optimalizace IT procesů, který se bude konat v hotelu Olympik v Praze. Na tomto semináři z cyklu IT manažer vystoupí odborníci přímo z praxe, kteří budou během svých vystoupení připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se řízení IT procesů, kalkulace procesů, struktury a modelování procesů, řídící dokumentace ad. z řad účastníků se na tomto semináři setkáte s řediteli IS/IT, vedoucími IT, IT manažery, správci informačních systémů, vedoucími útvarů informatiky apod. Podrobné informace o programu tohoto semináře naleznete na stránkách www.topvision.cz v sekci IS/ICT.

Zajímá-li vás, jak profesionálně řídit projekty, řešit problémy vyskytující se právě v projektovém řízení, řídit rizika v projektech a účinně vést projektový tým, navštivte odborné semináře z oblasti projektového řízení, které pořádá společnost top vision v období duben – květen 2004. O své zkušenosti se s vámi podělí experti ze společností AutoCont CZ, Aral ČR, T-Mobile Czech Republic, Česká pojišťovna, Zentiva, PA Consulting Group, DELOITTE & TOUCH CZECH REPUBLIC, PVT ESO a další odborníci. Z řad účastníků se setkáte s projektovými manažery, vedoucími projektových týmů, řediteli pro strategii, závodů a poboček, apod. Očekávejte aktuální trendy vývoje, praktickou využitelnost informací a otevřenou diskusi! Více informací naleznete na www.topvision.cz v sekci Projektové řízení.

Ve dnech 21.-22. dubna 2004 se bude po páté konat tradiční mezinárodní firemní konference Informační systémy průmyslového podniku – MES (Manufacturing Execution Systems). Tato akce se věnuje informačním systémům a technologiím, které umožňují průmyslovým podnikům zefektivnit aktivity spojené s produkcí, technologiemi a procesy, nutnými pro úspěšný rozvoj společnosti. Konference se koná v hotelu 9 Skal (Milovy) v krásném prostředí Českomoravské vysočiny a je věnována následujícím konkrétním tématům:
• Sledování toku výroby procesem a řízení skladového hospodářství
• Plánování a rozvrhování výroby, alokace zdrojů
• Řízení výrobní dokumentace, workflow
• Analýzy výkonnosti a MIS (manažerské informační systémy)
• Řízení lidských zdrojů na úrovni procesu výroby

Konferenci organizačně zajišťuje společnost AD&M. Na www.adam-ova.cz v části Připravujeme můžete získat detailnější informace o jednotlivých přednáškách, dále pak informace a fotoarchívy z předešlých ročníků.

Letošní jubilejní X. Teplárenské dny 2004 jako každý rok nabízejí od 27. do 29. dubna v Hradci Králové mezinárodní odbornou výstavu techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku a obnovitelné zdroje energie. Díky vysoké koncentraci teplárenských odborníků je výstava ideálním místem k obchodním i společenských jednáním s partnery. V posledních letech byla výstava rozšířena o technologie k využití obnovitelných zdrojů energie. řídenní mezinárodní odborná konference „Dálkové zásobování teplem a chladem“ je zaměřená na současnost a budoucnost dálkového zásobování teplem. Jako nedílná součást Teplárenských dnů letos nabízí šest odborných sekcí pod mottem „Dálkové teplo – teplo bez starostí“. Podstatnou část posluchačů konference, stejně jako návštěvníků výstavy, tvoří provozní pracovníci a manažeři z teplárenských společností. Součástí doprovodného programu budou v prvních dvou dnech také odborné konference „Obnovitelné zdroje energie v obcích“ a odborná konference „Nejlepší dostupné techniky v energetice“. I letos budou v rámci teplárenské konference vyhlášeny výsledky soutěže „Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení 2003“.

Pro všechny zástupce úřadů, organizací a institucí, kteří by rádi začali v plné míře využívat výhod elektronického podpisu, ale netuší, kde začít, je určený seminář pořádaný společností AEC. Jeho cílem je seznámení s metodikou nasazení elektronického podpisu, zkušenosti z praxe, problémy a jejich řešení, představení projektu TrustPort ePodatelny aj. Seminář se koná ve čtvrtek 29. dubna 2004 v Praze. Vstup je po předchozí registraci www.aec.cz zdarma.


System NEWS zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 17, Brno 638 00 *Tel/Fax.: +420/ 545 222 779 System NEWS je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám System NEWS zasílali, kontaktujte nás prosím. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora,