facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Zálohování databází Oracle prostřednictvím služby Azure StorSimple

ve společnosti Oriflame Cosmetics

ComparexSpolečnost COMPAREX získala v konkurenci devadesáti nominací ocenění Microsoft Awards 2016 za řešení v oblasti zálohování dat. Speciální cenou generální ředitelka Microsoftu ocenila nejrozsáhlejší řešení hybridní infrastruktury, které COMPAREX realizoval pro společnost Oriflame Cosmetics.

Společnost Oriflame Cosmetics dlouhodobě hledala řešení, které by jí umožnilo rychlý a spolehlivý přesun záloh a klíčových provozních dat z vlastních datových center do bezpečného a garantovaného datového úložiště. Implementací služby StorSimple získala společnost komplexní hybridní úložiště, které zjednodušilo automatizaci správy ve smyslu definice firemních zásad pro uchování dat, a zajišťuje rychlé a spolehlivé zotavení po havárii. Po úspěšném nasazení v rámci České republiky je identické řešení replikováno do dalších regionů.

Comparex - logo
Cena generální ředitelky za nejrozsáhlejší řešení hybridní infrastruktury

StorSimple umožňuje zkombinovat fyzická pole v datových centrech s virtuálními poli např. v menších vzdálených pobočkách a připojit vše k jednotnému cloudovému úložišti Microsoft Azure. Snadno tak lze navyšovat celkovou kapacitu úložiště bez nutnosti instalovat nákladné místní vybavení nebo zajišťovat jeho údržbu. Důležitou vlastností řešení je možnost testovat a ladit scénáře zotavení po havárii, aniž by byl dotčen rutinní provoz datového centra. Všechny vlastnosti úložiště StorSimple významným způsobem zvyšují provozní efektivitu IT a šetří náklady na pořízení a provoz datových úložišť.


„Implementace StorSimple nám pomohla výrazně optimalizovat náklady spojené s ukládáním a správou našich klíčových dat. Vedle veliké úspory nákladů oceňujeme zejména rychlost implementace a jednoduchost správy celého řešení.“


Jiří Potočný, Global IT Infrastructure and Operations Director, Oriflame Cosmetics.

O společnosti COMPAREX

COMPAREX CZ působí v České republice od roku 1995 a nabízí služby v oblasti datových center, dodávky a správu softwarových licencí a také vlastní softwarová řešení. Využívá zázemí silné nadnárodní skupiny COMPAREX, která úspěšně působí ve 34 zemích světa.

COMPAREX CZ se specializuje na zákazníky, kteří pracují s velkými objemy dat a kteří vyžadují vysokou úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a výkonnosti. Specialisté z poboček v Praze a v Brně nabízejí prvotřídní multiplatformní podporu datových center v režimu 24x7, služby v oblasti řízení, správy a provozu softwarových aktiv a rozsáhlé portfolio poradenských a IT služeb v oblasti integrace produktů od různých výrobců. Společnost COMPAREX CZ nabízí také vlastní softwarové aplikace pro řízení nákupních procesů, digitální archivaci a automatizované vytěžování dat z dokumentů.

Comparex - logo