facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Software jako služba DPDC Protection

DPDCZprovoznění vlastního zálohování firemních dat je spojeno s vysokou primární investicí, nákupem licencí zálohovacího softwaru, s nutností nastavení a kontroly správného fungování. V případě in-house implementace musí mít společnost kvalifikované zaměstnance, kteří zálohování obsluhují, řeší potenciální problémy v režimu 24/7 a starají se o licence.


Alternativou je outsourcované zajištění instalace, konfigurace a správy backupu a využití modelu Software jako služba (SaaS – Software as a Service).

DPDC Protection je jednou ze služeb, kterou společnost Data Protection Delivery Center poskytuje svým zákazníkům a nabízí v jejím rámci řadu bezpečnostních zálohovacích procesů jako ucelený balíček kombinující SaaS a outsourcing správy nasazeného softwaru pro zálohování. DPDC Protection je řešením pro bezpečné, kvalitní a transparentní zálohování uživatelských dat. Je implementováno například v bankách a jiných kritických provozech. Soustřeďuje se na maximalizaci plynulosti provozu IT systémů a spolehlivě garantuje obnovu dat.

Jádrem služby je zálohovací software IBM Spectrum Protect doplněný o sadu nástrojů a doplňků, které zajišťují vysokou spolehlivost celého systému zálohování jakýchkoliv dat na serverech, úložištích NAS i pracovních stanicích. Zálohování a obnova úzce spolupracuje s kopírovacími funkcemi operačních systémů (např. Microsoft VSS, Linux LVM, AIX JFS, GPFS), diskových polí, s virtualizačními platformami Microsoft Hyper-V, VMWare vSphere a také s aplikacemi a databázemi, jako například MS SQL, MS Exchange, Oracle, DB2, Informix, SAP. Zálohování pracovních stanic je absolutně bezobslužné, uživatelská data se zálohují průběžně a automaticky při každé modifikaci.

DPDC schema

Pro zvýšení odolnosti záloh proti poškození nasazujeme druhý zálohovací server do oddělené lokality. Druhý server pak udržuje kopii všech záloh. Replikace probíhá inkrementálně a využívá deduplikace dat při synchronizaci.

Mezi hlavní výhody DPDC Protection patří trvalá podpora, průběžný monitoring a korekce, zprovoznění zálohování nejpozději do 3 dnů od objednání, spolehlivá obnova, automatická duplikace záloh na vzdálené úložiště po LAN, SAN nebo WAN, příjemné uživatelské rozhraní pro jednoduché zálohování a obnovu, efektivní ukládání záloh s deduplikací, nezávislost na hardwaru, podpora širokého spektra zálohovaných operačních systémů, stanic, aplikací, databází a diskových polí. Zálohy zůstávají v areálu zákazníka a pod jeho kontrolou.

V rámci služby dodáváme instalaci (a následnou konfiguraci, reinstalaci, rekonfiguraci) všech komponent zálohovacího systému, který dále průběžně monitorujeme a zajišťujeme jeho údržbu. Napravujeme neúspěšné zálohy, asistujeme při obnovení, poskytujeme HOT-LINE a servicedesk s klientským přístupem. Provádíme pravidelný upgrade zálohovacího SW. V rámci rozšíření základních funkčností doporučujeme hierarchický transparentní archiv a integraci aplikačního zálohování s kopírovacími funkcemi operačních systémů a diskových polí (IBM Spectrum Snapshot).

Příkladem použití může být kompletní inkrementální zálohování 20 virtuálních s in-fly deduplikací na jednom Hyper-V fyzickém serveru zálohovacím agentem pro Hyper-V. Tento agent podporuje souborovou i image zálohu celých virtuálů i konzistentní snapshot zálohu databází (MS SQL, Exchange, Db2, Informix, Oracle…). Používáme otevřené standardy, rozdílové inkrementální zálohy, deduplikaci dat a jsme otevření cloudovým řešením.

ŽÁDNÝ ZÁKAZNÍK NENÍ DOST MALÝ NA TO, ABY NEMĚL NAŠI STOPROCENTNÍ POZORNOST, ŽÁDNÝ KLIENT PRO NÁS NENÍ NATOLIK VELKÝ, ABYCHOM NEDOKÁZALI KOMPLEXNĚ VYŘEŠIT JEHO IT POŽADAVKY.

DPDCNasazením služby DPDC Protection zajistíte svá cenná data, zjednodušíte správu zálohování a získáte jistotu bezpečnosti vašich systémů.

Data Protection Delivery Center, s. r. o.
Bližší informace na
obchod@dpdc.cz
www.dpdc.cz