facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ŠKODA AUTO přidává plyn při dvouciferném růstu

Virtualizace sítí přináší stabilitu a škálovatelnost

Škoda AutoŠKODA AUTO se sídlem v Mladé Boleslavi je jednou z předních průmyslových společností v České republice a jedním z nejstarších výrobců automobilů na světě.


V posledních letech díky dvoucifernému růstu přestala společnosti stačit její stávající síťová infrastruktura. Stárnoucí síť zaznamenávala 1-2 neplánované výpadky ročně, s rizikem zastavení výrobní linky a negativního dopadu na produktivitu zaměstnanců.Kromě toho narůstala frustrace IT týmu společnosti ŠKODA z nedostatečných možností správy sítě. Přechod na novou verzi softwaru vyžadoval restartování celé sítě, které se muselo důkladně naplánovat a vedlo k odstávkám a k zastavení výroby v pracovní době.

ŠKODA úkoly vyřešila zavedením řešení Avaya Fabric Connect a Avaya Identity Engines a svou síť inovovala na virtualizovanou strukturu, od čehož si slibovala vyšší stabilitu a zjednodušenou správu sítě při současné optimalizaci síťového zabezpečení pomocí NAC. „Virtualizační řešení společnosti Avaya přineslo tolik potřebnou stabilitu infrastruktury a umožnilo nám rychle implementovat NAC a nasazovat nové služby, a to kdy chceme a kde chceme. Během zavádění nebyl zaznamenán jediný výpadek. Síť se nyní daleko snadněji spravuje a zásadně se zvýšila bezpečnost."

ŠKODA si společnost Avaya vybrala zejména pro její schopnosti v oblasti NAC a z důvodu flexibility a kompatibility řešení virtualizovaných sítí Avaya, dodávaných při nízkých nákladech vlastnictví prostřednictvím spolehlivého partnera společnosti Avaya v České republice. ŠKODA se společností Avaya úspěšně spolupracuje již několik let.

Zavádění ve fázích s přípravou mimo vlastní provoz

Svůj projekt rozšiřování sítě spustila ŠKODA v roce 2013 inovací páteřní sítě na ředitelství a souběžným přechodem k virtualizaci. V roce 2014 rozšířila ŠKODA cloudové řešení na celou páteřní síť pro závody na výrobu automobilů v Mladé Boleslavi a v Kvasinách a na všechny přepínače přístupové vrstvy ve svých datových centrech.

Implementace byla usnadněna díky podpoře společnosti Avaya, v jejíchž prostorách byla infrastruktura před první fází migrace vybudována a otestována. Avaya dále síťovým odborníkům společnosti ŠKODA poskytla konzultační služby na místě a pomohla tak stanovit optimální postup migrace a zajistit bezproblémovou instalaci.

Avaya, Škoda

VÝZVY:

 • S růstem odbytu vozů se stávala původní síť těžkopádnou – její správa a odstraňování problémů byly složité.
 • Důraz na zvýšení bezpečnosti vedl k tomu, že podnik rozhodl o zavedení řízení přístupu k síti (NAC).
 • Původní síť vyžadovala odstávky a personální zajištění mimo pracovní dobu při zavádění nových verzí a nasazování nových služeb.

VYTVOŘENÁ HODNOTA:

 • Plně virtualizovaná architektura s jednodušší topologií a konfigurací, což umožňuje snadnější zavádění nových výrobních služeb zajišťujících zvýšení produkce automobilů.
 • Návštěvníci továrny jsou nyní schopni získat ověřený přístup k určeným vnitřním sítím, a to i ze svých vlastních zařízení, přičemž díky NAC je posílena celopodniková bezpečnost.
 • Lepší výkon a stabilita sítě, zlepšení produktivity zaměstnanců a činností ve výrobě vozidel.
 • Podstatně kratší prostoje při upgradování a údržbě sítí, takže IT odborníci se mohou soustředit na strategické řízení, analýzy a plánování sítí, které pomáhají urychlit obchodní expanzi.
 • Zlepšený výkon kritických podnikových aplikací, včetně softwaru pro správu výroby a platformy plánování podnikových zdrojů, což je nezbytné pro optimalizaci výroby vozidel.

Virtuální síťová infrastruktura

Síťová infrastruktura společnosti ŠKODA je poměrně složitá, neboť pokrývá provozy v jejích hlavních výrobních kapacitách v Mladé Boleslavi, další montážní závody v Kvasinách a ve Vrchlabí i různé detašované pobočky a kanceláře. Aby pokryla všechny provozy, ŠKODA nasadila několik síťových řešení Avaya Fabric Connect.

Výsledky byly vidět okamžitě:

 • Rychlejší fungování sítě s návazným růstem produktivity zaměstnanců i výrobní linky
 • Zvýšení provozní efektivity sítě, díky čemuž se uvolnily personální kapacity IT k řešení strategických úkolů
 • Lepší dostupnost softwaru řízení výroby, který se používá v celém koncernu Volkswagen – to je zásadní při výrobě vysokého počtu vozidel denně
 • Vyšší výkon softwaru pro plánování podnikových zdrojů (ERP), kterým je ve společnosti ŠKODA SAP a který podporuje veškeré podnikové činnosti

Zlepšení v řadě oblastí

Nepřetržité zlepšování efektivity podnikání a výroby vozidel má zásadní význam pro zachování konkurenceschopnosti v automobilovém průmyslu. IT oddělení společnosti ŠKODA přijímá časté požadavky na zavedení nových služeb pro závody na výrobu vozidel, na rozšiřování infrastruktury nebo zvýšení výkonu – často v krátkých lhůtách.

Mezi přínosy nové sítě patří schopnost:

 • vzdálené správy zařízení, která zvyšuje efektivitu a snižuje provozní náklady,
 • shromažďovat data ze snímačů a softwaru s cílem provádět v reálném čase analýzy problematických míst ve výrobě, aktuálních otázek údržby a dalších témat,
 • v reálném čase získávat provozní údaje ze strojů a zařízení a na jejich základě minimalizovat chybovost a odpad ve výrobě.

S původní infrastrukturou bylo obtížné zavádět nové služby a plnit krátké termíny, čímž docházelo ke zpoždění při optimalizaci činností společnosti ŠKODA a oslabování její konkurenceschopnosti.

Pomocí virtualizačního řešení společnosti Avaya zkrátila ŠKODA dobu uvedení nových aplikací na trh, neboť může inovovat nebo zavádět nové služby za provozu a bez nutnosti odstávek pro údržbu.

Aktuální klíčové metriky

 • Vyloučení neplánovaných výpadků
 • Virtuální sítě lze vytvářet a konfigurovat nikoli za den, ale za hodinu, navíc zcela bez konfiguračních chyb
 • Doba vyžadovaná pro servisní odstávky v důsledku změn konfigurace a inovace infrastruktury se zkrátila o 50 %
 • Zmírnění finančních rizik souvisejících s prostoji, které mohou mít rozsah milionů euro v provozních nákladech a nákladech na ušlé příležitosti

Lepší zabezpečení s řízením přístupu k síti

Součástí infrastruktury společnosti ŠKODA jsou vyhrazené nezávislé sítě pro tiskárny, zaměstnanecké počítače, energetické zázemí, telefony, nouzové energetické zdroje a různé technologie, mezi něž patří klimatizační systémy a kamery okruhu CCTV. V minulosti bylo pro společnost ŠKODA obtížné spravovat různé typy přístupu, které uživatelé vyžadovali. Návštěvníci nebyli schopni v závodech a kancelářích připojit k síti společnosti ŠKODA vlastní zařízení, aby mohli například použít internet.

Díky nasazení Avaya Identity Engines mohou hosté nyní požádat o přístup k internetu nebo tiskárnám, během několika minut jej mít k dispozici a pomocí kabelu nebo bezdrátově připojit své vlastní zařízení, aniž by získali neoprávněný přístup do jiných částí sítě. Nezávislé virtuální sítě společnosti ŠKODA se navzájem nevidí, ale jsou propojeny přes firewally a pomocí řízeného přístupu k datům centrálně spravovány na základě podnikových pravidel. Tím se současně zvyšuje bezpečnost i pohodlí uživatelů sítě.

„Pomocí nástrojů Avaya Fabric Connect a Avaya Identity Engines lze rychle vytvářet nové virtuální sítě pro různé typy zařízení s různými úrovněmi přístupu, pokud hosté chtějí používat tiskárny, internet nebo telefon.

ŘEŠENÍ
Avaya Fabric Connect řada Avaya Virtual Services Platform 4000
Řada Avaya Virtual Services Platform 9000 Avaya Ethernet Routing Switch 4850
Řada Avaya Virtual Services Platform 8000 Avaya Ethernet Routing Switch 8800
Řada Avaya Virtual Services Platform 7000 Avaya Identity Engines

Stabilita, kontinuita podnikání

Přerušení činnosti síťové infrastruktury by mohlo způsobit problémy na výrobních linkách, případně dokonce dočasně zastavit výrobu vozů. I jen několikahodinová odstávka sítě ve výrobních provozech společnosti ŠKODA by měla finanční dopady v řádu milionů euro, nepříznivý vliv na objednávky od partnerů z oboru distribuce vozů a negativně by zasáhla dodavatelské závazky vůči odběratelům. ŠKODA takové prostoje zažívala v minulosti a odstraňování problémů byl složitý a časově náročný proces.

Inovováním na řešení Avaya Fabric Connect a migrací na cloud SPB se síťová infrastruktura společnosti ŠKODA stala výrazně odolnější vůči selhání a od nasazení v roce 2013 nebyl zaznamenán jediný výpadek.

„Virtualizační řešení společnosti Avaya a protokol Shortest Path Bridging nám nabízejí robustní infrastrukturu a poskytují dostatečnou flexibilitu k tomu, abychom si poradili s každým síťovým problémem. Dojde-li k výpadku nebo se výrazně zvýší síťový provoz v některém datovém centru, můžeme rychle změnit konfiguraci sítě a migrovat polovinu datového centra z jednoho umístění do jiného. Tím ulevíme síťovému zatížení a zajistíme kontinuitu obchodních činností."

Na cestě k virtualizaci

Tým společnosti ŠKODA na řešení Avaya Fabric Connect zaujaly především jeho možnosti virtualizace. „Do dneška jsme vytvořili už 14 virtuálních sítí,“ tvrdí Polák. „Pomocí řešení Avaya Fabric Connect můžeme virtuální síť z jednoho konce společnosti na druhý vytvořit a konfigurovat nikoli za den, ale za hodinu, navíc zcela bez konfiguračních chyb.“

Díky virtualizačnímu řešení Avaya není ŠKODA nadále závislá na pevné fyzické topologii.

„Virtualizace s řešením Avaya nám usnadňuje vývoj a rozšiřování naší sítě v souladu s růstem odbytu automobilů a nabízí nám flexibilitu přemisťovat sítě kamkoli v rámci celé organizace," konstatuje Polák.

O společnosti Avaya

Avaya je přední globální poskytovatel řešení a služeb pro interakci se zákazníky a uvnitř týmů, která jsou k dispozici v rámci různých flexibilních možností určených k nasazení na pracovišti i v cloudu. Síťová řešení Avaya na bázi SPB infrastruktury pomáhají zjednodušit a zrychlit nasazení klíčových podnikových aplikací a služeb. Další informace naleznete na adrese www.avaya.com.