System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Pro zlepšení produkce a tvorby vizuálních efektů v Universal Production Partners zvolili Arista Networks

Arista NetworksS neustále se zvyšujícími nároky na vizuální efekty potřebovali v UPP změnit síťovou topologii tak, aby bylo možné připojit nová, vysoce výkonná datová úložiště a zajistit dostatečnou flexibilitu při budoucích upgradech. Nejlepším možným řešením se staly technologie Arista Networks.


Pozadí projektu

Od svého založení v roce 1994 se Universal Production Partners (UPP) stalo jedním z největších a nejvšestrannějších studií v Evropě zaměřených na vizuální efekty a postprodukci. Toto mezinárodní studio má týmy v Praze a Budapešti a celou řadu referencí včetně filmů, jako je například Blade Runner, Wonder Woman, Allied, Warcraft, Wolverine nebo Alien vs. Predator.

UPP zajišťují kompletní postprodukční služby, což zahrnuje VFX supervizi na místě natáčení, datový management včetně on-set datových jednotek, editaci v AVID/FCP, digitální grading, 3D animace, digitální matte painting, Flame/Flare kompozice, online finishing a mastering veškerých profesionálních digitálních formátů, to vše pod jednou střechou. Team UPP nabízí kompletní workflow pro UHD rozlišení až ke konečnému výsledku a realizovalo celou řadu VR a reklamních projektů ve 4K/UHD.

K tomu, aby v UPP dokázali dodávat své vysoce oceňované služby, musí kombinovat talent svých specialistů se schopností realizovat celou řadu činností s podporou nejmodernějších technologií. Proto UPP průběžně upgraduje své systémy tak, aby byly schopny zvládnout realizaci komplexních projektů a snižovat množství času, které je potřeba k vytváření těch nejlepších možných vizuálních efektů.

Výzva

Jednou z kritických komponent dlouhodobé strategie je potřeba zvládnout zpracování větších datasetů například při renderingu. To vyžaduje navyšování kapacit a zvyšování výkonu datových úložišť, která jsou propojena ve vysokokapacitní a nízkolatenční síti. V návaznosti na rozhodnutí instalovat nová datová úložiště bylo nutné zároveň provést upgrade síťové infrastruktury.

Jak vysvětluje Vít Komrzý, výkonný ředitel UPP: „Naše Studio vizuál- ních efektů a postprodukce potřebovalo připojit nové centrální datové úložiště, které zajistí celkové zlepšení propojení všech složek výroby. Studiová práce s daty je co se týče náročnosti na síťový provoz velmi specifická. Pracujeme s obrovskými objemy dat, které musejí být dostupné ve výrobě pro zpracování tak rychle, jak je to jen možné – ideálně rychleji, než v reálném čase. A zároveň je nutné garantovat veškerá bezpečnostní pravidla, která jsou v rámci celého provozu naprosto klíčová.“

Protože bylo potřeba zajistit nové přepínače k novým datovým uložištím, UPP testovala společně se dvěma lokálními systémovými integrátory několik výrobců pro různá storage řešení. „Při všech těchto testech jsme zkoušeli různé simulace reálné zátěže, dokonce jsme pustili reálný provoz na technologiích výsledných finálních kandidátů,“ dodává Komrzý.

Klíčové body projektu

Výzva přijata

V rámci zvyšování efektivity produkce a processingu vizuálních efektů se v UPP rozhodli provést upgrade datových úložišť a související síťové infrastruktury. Cílem bylo zvýšit výkon a snížit čas nutný pro přenos dat a jejich další zpracování.

Řešení

  • Switche řady Arista 7260 v centrální části síťové infrastruktury
  • Switche řady Arista 7280 pro rychlý přístup pracovních stanic

Výsledky

  • Vysoká propustnost vedoucí k desetinásobnému nárůstu výkonu
  • Flexibilní konfigurace portů s celkovou propustností až 12,8 terabitu za sekundu
  • Možnost budoucího upgrade pracovních stanic pro připojení prostřednictvím 25G rozhraní bez nutnosti výměny switchů

Řešení

Na základě těchto testů si UPP vybralo switche Arista 7260CX3-64 jako centrální switche na základě jejich výkonu, flexibility a ceny. Arista 7260CX3-64 je 2U systém do racku se 64 100G QSFP porty nabízejícími propustnost až 12,8 Tbps.

Každý z QSFP portů může fungovat v režimech 100 G, 40 G, 4 × 10 G, 4 × 25 G nebo 2 × 50 G bez nutnosti měnit konfiguraci. Pro zajištění flexibility a využítí leaf i spine nasazení souběžně může být všech 64 QSFP portů rozděleno pro celkový počet až na 128 portů na zařízení.

Dva přepínače Arista 7260CX3-64 jsou instalovány v serverovně společně s novými vysoce výkonnými datovými úložišti vyhrazenými pro oddělení vizuálních efektů. Storage jsou do nich pak připojeny společně s renderovací farmou blade serverů. Ta se připojuje prostřednictvím 40G rozhraní s možností updatu na 100 G, jejichž využití se předpokládá v budoucnu. Zároveň jsou zde instalovány switche Arista 7280SR-48C6 a 7280SR2-48YC6 pro připojení vysoce výkonných pracovních stanic (prostřednictvím 10G a 25G rozhraní) tak, aby se maximálním možným způsobem využilo jejich 100G propojení s centrálními switchi Arista 7260CX3. Přepínače dodala tuzemská firma Prozeta, samotnou integraci celého systému pak provedli Smart Informatics.

Závěr

Nová síť postavena na technologiích Arista zajišťuje datové přenosy pro celé studio a usnadňuje produkci vizuálních efektů a dokončování filmových a reklamních projektů. Akcelerace datových toků vede k rychlejší výrobě, obzvláště pokud jde o rendering a zjednodušení spolupráce mezi jednotlivými částmi našeho studia. „Další velkou výhodou důležitou pro náš provoz je flexibilita konfigurace portů,“ říká Komrzý.„To nám umožňuje volit si konfiguraci portů dle naší potřeby a v konečném důsledku šetří peníze, protože nemusíme pořizovat další, menší přepínače. Switche Arista nám umožňují využívat 40G a 100G sítě a dávají možnost našim storage systémům a renderovací farmě na technologii Dell blade plně využít nárustu propustnosti a dramaticky urychlit operace související s přenosem souborů. Přestože jsme ještě stále uprostřed migrace naší renderovací infrastruktury na Arista switche, vidíme již nyní desetinásobné zlepšení oproti předchozí infrastruktuře,“ uzavírá Komrzý.


 
Sophos