facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nejsnadnější cesta k vlastním mobilním aplikacím

Software602 poskytuje technologii, která umožňuje i menší firmě, aby si sama vytvářela aplikace pro jakékoliv mobilní zařízení. Po získání určitých zkušeností je možné zvládnout vytvoření jednodušší aplikace za pouhých třicet minut.


Poskytnout zaměstnancům vlastní podnikové aplikace do chytrých telefonů a tabletů se pomalu dostává na pořad dne. V některých velkých organizacích již běží programy mobility nebo BYOD a další předpokládají, že se do něčeho podobného pustí v následujících 12 až 18 měsících. Je to požadavek logický. Dokud je možné z chytrých zařízení v podstatě jen posílat maily, přistupovat k internetu a případně prohlížet některé manažerské reporty, slibovaný nárůst efektivity a urychlení procesů se nemůže dostavit. Chytrá zařízení potřebují chytré aplikace.

Vývoj a testování desítek verzí, nebo připravené prostředí

Takové chytré aplikace mohou hrát roli „procesních kuchařek“. Provedou uživatele sledem kroků, zkontrolují logickou správnost, vyhodnotí zadané údaje a předají je informačnímu systému, případně pošlou do dalšího kola schvalovacího oběhu. Bude-li mít každý zaměstnanec přístup vždy právě k té procesní kuchařce, kterou potřebuje pro řešení momentální situace, povede to ke skokovému zvýšení efektivity a snížení chybovosti. Další oblastí k řešení jsou rozhraní k informačním systémům. Někteří výrobci sice slibují, že v dalších verzích mobilní rozhraní připraví, zaměstnanci však často potřebují mnohem víc než jen nahlížení do informací. Skutečně funkční mobilní rozhraní by mělo poskytnout všechny funkce a přizpůsobit je mobilním zařízením i zvykům a předpisům konkrétní organizace.

Splnění těchto požadavků znamená obrovské nároky na vývoj na míru, testování pro různé operační systémy, různá zařízení apod. (dokonce i kdyby se firma rozhodla neakceptovat plný BYOD, nelze předpokládat, že všichni mohli být vybaveni podobnými zařízeními). Reálnější možností pak je využití prostředí, ve kterém je připravena většina funkcí a vyřešeny záležitosti jako bezpečnost a automatické přizpůsobení různým zařízením.

Takovou kompletní sadu nástrojů pro vývoj aplikací představila již v první polovině roku společnost Software602. Jsou za ní více než dva roky práce a řada inovativních koncepcí. „Šestsedvojka“ například jako první na světě představila veřejně dostupnou aplikaci schopnou připojit elektronický podpis v prostředí iOS a Windows Metro. Vyvinula také zatím jedinou aplikaci schopnou vytvářet a odesílat datové zprávy z iPhonu.

 

Ukázka programu 1

 

Tvorba aplikací bez programování

Software602 Form Designer je prostředí, v němž lze bez programování vytvořit aplikaci. Návrhář aplikace vybírá z připravených prvků, posouvá je myší a nastavuje parametry. Dynamické vytváření nových polí podle zadaného obsahu, automatické kalkulace, aktivace fotoaparátu, GPS navigace, NFC komunikátoru a dalších vestavěných zařízení, práce s elektronickým podpisem, automatické přizpůsobení velikosti obrazovky… tyto a další funkce jsou v rámci prostředí připraveny stejně jako nástroje pro řízení výměny dat s informačními systémy. Práce se Software602 Form Designerem vyžaduje určitou technickou erudici, nicméně po získání zkušenosti je možné vytvářet aplikace velice rychle a efektivně. Jednodušší aplikace může vzniknout do třiceti minut – od usednutí návrháře k počítači do chvíle, kdy uživatel otevře aplikaci ve svém smartphonu.

Software602 FormApps Server
umožňuje provozovat takto vytvořené aplikace tak, aby uživateli stačil jakýkoliv webový prohlížeč (výkon funkcí je přesunut na server).

Software602 Form Signer pro Android, iOS a mobilní Windows
je formulářový prohlížeč, který umožňuje realizovat i ty funkce, které není možné provádět ve webovém browseru (připojování elektronického podpisu, práce s přílohami apod.).

Software602 FormFlow Server
je systém pro řízení oběhu dynamických formulářových aplikací. Jeho nasazením vzniká jakési „workflow na druhou“, tedy uspořádání s inteligencí jak na úrovni centrálního systému, tak na úrovni obíhajících dynamických aplikací. To umožňuje vystavět celé informační systémy, které se od „klasicky psaných systémů“ liší nejen podporou všech platforem, ale také možností téměř neomezeného přizpůsobení konkrétní organizaci.

Celá tato technologie je k dispozici jak zákazníkům (firmám a úřadům), tak třetím stranám, které chtějí vytvářet aplikace nebo „obalit“ stávající informační systémy mobilním rozhraním. Ukázky dynamických formulářových aplikací jsou k dispozici na www.formsigner.eu.

 

Ukázka programu 2


 
Helios
- inzerce -