facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Kvalifikovaný podpis rychle a levně na dálku, na pobočce, bez přípravy a speciálního hardwaru

-PR-

Společnost SOFTEC vytvořila uni­kát­ní řešení, díky kterému doká­žou firmy a jejich klienti velmi jednoduše a při nízkých nákla­dech podepsat smlouvy se spo­leh­li­vou právní akceptací, pro­střed­nic­tvím tzv. kvalifikovaného podpisu klienta s kvalifikovaným časovým razítkem.


Řešení společnosti SOFTEC je uživatelsky přívětivé a odpovídá nejnovější platné EU legislativě (eIDAS). Jeho unikátnost spočítá v tom, že kvalifikovaný podpis lze provést bez předchozí přípravy, nutnosti návštěvy klientů na pobočce a dalších omezujících či procesně náročných podmínek, jak je jindy při použití kvalifikovaného elektronického podpisu běžné. Není k němu potřeba žádný speciální hardware, žádná dodatečná hesla nebo úkony. Stačí využít stávající možnosti, které nabízí kupříkladu biometrie obličeje za použití dokladu totožnosti, případně nejrůznější smart klíče. Řešení umožňuje dodržení písemné formy uzavírané dohody se zabezpečením identifikace podepisujícího klienta.

Podepsání smlouvy kvalifikovaným podpisem tvářovou biometrií
Podepsání smlouvy kvalifikovaným podpisem tvářovou biometrií

Řešení vychází z osvědčené kontraktační platformy NFINITY, služby SaaS pro ověřování totožnosti a podepisování smluv online, která je určená bankám, mobilním operátorům, pojišťovnám, ale také realit­ním společnostem, makléřům, nebo poskytovatelům síťových služeb.

Libor David„Díky tomuto univerzálnímu řešení, které je akceptováno napříč EU a které využívá lokálních možností, dokážeme překlopit jakýkoliv obchodní rozhovor našich zákazníků s jejich klienty do právně závazné písemné dohody a to bez ohledu zda rozhovor probíhá osobně, nebo na jakoukoliv vzdálenost. Naše řešení je ekonomicky atraktivní a navíc jeho samotná implementace trvá maximálně několik týdnů,“ uvedl k výhodám nového řešení Libor David, Digital Architect společnosti SOFTEC.

Po vydání jednorázového kvalifikovaného certifikátu pro klienta je možné řešení využít všude tam, kde se uplatňuje EU nařízení eIDAS, které se týká bezpečné elektronické komunikace mezi firmami, občany a orgány veřejné správy v celé Evropské unii. Funguje jako tzv. digitální notář, to znamená že zaznamenává celý prodejní proces.

Více na www.softec.cz

Kvalifikovaný elektronický podpis klienta s kvalifikovaným časovým razítkem představuje nejvyšší stupeň elektronického podpisu a digitálního ověřování identity a zatím se mezi veřejností využívá jen minimálně (podnikatelé ho používají třeba k podávání daňových přiznání). Řešení SOFTEC může tento trend zvrátit.

O něco nižší úroveň má tzv. zaručený elektronický podpis, který používá zhruba třetina uživatelů a který rovněž zabezpečuje písemní formu podepsané dohody s klientem. V rámci řešení SOFTEC je možné zaručený (zdokonalený) podpis využít ve všech případech, kdy stačí o něco nižší úroveň a firmy mají zájem o nejnižší náklady.

Základní úroveň podpisu v digitálním prostoru pak představuje tzv. podpis prostý, neboli elektronický podpis.

Úrovně elektronického podpisu a jejich právní síla