facebook

InSign

Nejprogresivnější biometrický podpis na trhu

DreamViewKompletní digitalizace podepisování v obchodních, ale i jiných procesech může být velice rychlá, efektivní a s řešením inSign, které v EU využívají statisíce zástupců klienta denně, také prověřená zahraničními trhy a právním systémem.


Flexibilní použití: Bring Your Own Device

Pro podepisování veškerých právních dokumentů bez papíru stačí s inSign smartphone tablet, nebo jakékoliv jiné zařízení s dotykovou obrazovkou, na které není nutné nic instalovat. Z inSign to dělá nákladově efektivní řešení bez nutnosti investic do dalších podpisových zařízení.

S aplikací nebo bez aplikace

Elektronické podpisy můžete buď realizovat via mobilní aplikaci inSign, která je vhodná pro ty obchodní zástupce, kteří jsou s klientem v kontaktu a chtějí zvýšit a urychlit akviziční konverzi klienta; nebo můžete klientovi či sobě jednoduše poslat SMS odkaz, který si otevře na svém telefonu a realizujete zde podepisování.

Všechny dokumenty a data jsou v rámci podpisu šifrována a chráněna před změnou. Na celé řešení a bezpečnost má inSign několik posudků od předních německých a českých expertů, právníků a soudních znalců. Postup zpracování podpisu splňuje standard BiPRO 262. Metoda šifrování je asymetrická, soukromý klíč pro rozšifrování biometrických dat je uložen u nezávislého správce (certifikační autorita, případně u notáře).

Jak to funguje?

Certifikace inSign u TÜV

Software a aplikace z inSign jsou již od roku 2013 pravidelně certifikovány a posuzovány nezávislou institucí TÜV; tato certifikace platí jeden rok, a pravidelně je tedy posuzováno velké spektrum dokumentů a parametrů, od informací ohledně IT infrastruktury, přes koncepci zabezpečení dat až po technickou realizaci a mnoho dalšího. Experti z TÜV zkontrolují vše, co souvisí s bezpečností a spolehlivostí softwaru a aplikace inSign. Roli hrají také faktory, jako je uživatelská přívětivost (UX) a odolnost vůči chybám.

Mezi důležité faktory posuzování patří tzv. Obecné aplikační testování, kde se vyhodnocuje ergonomie a použitelnost řešení (UX), možnosti konfigurace, nápovědy versus robustnost a bezpečnost celého řešení. Během zachycení a přenosu podpisu musí být citlivá data náležitě chráněna a musí být zajištěna možnost snadné údržby a odolnost vůči chybám. Zároveň software musí obsahovat možnosti tzv. „customizace“, tj. možnosti přizpůsobit řešení různým podmínkám a rozšířením, které vyžadují nároční klienti, nadnárodní korporace z finančního nebo výrobního sektoru. Pokud jde o software a aplikace inSign, jsou kladeny přísné nároky na srozumitelnost softwaru hlavně pro koncového uživatele.

V Německu inSign využívají instituce jako Allianz, Bayerische Versicherung a v České republice ČSOB Pojišťovna a stavební spořitelna ČMSS.

Jak integrovat inSign do společnosti

inSign je složen ze čtyř celků: podepisovací jádro, webová aplikace, mobilní aplikace a komplexní REST API. Při integraci do společností je nejvíce využívána možnost tzv. „polointegrace“, kdy firemní systémy zajišťují přenos dokumentů do podepisovacího jádra, které uživateli zobrazí webovou aplikaci s dokumenty a umožní podpisy. Po dokončení podpisů je předáno podepsané a certifikované PDF do systému společnosti.

Je možné se také obejít bez integrace a plně využít webovou aplikaci inSign, která umožní uživateli podepisovat jakékoliv dokumenty, pracovat s historií dokumentů či vytvářet vlastní procesní šablony pro rychlejší podpis. Komplexní REST API aplikace inSign je dobře zdokumentované, bezpečné a jednoduše integrovatelné formou SDK, které máme pro Android, C#, Java, nodeJS, PHP či vb.net. Podepisovací jádro je extrémně flexibilní a má stovky konfigurovatelných parametrů – tyto globální parametry se však dají přepsat via REST API pro každou podepisovací „session“ dle požadavků volajícího systému.

Zkušenosti z českého trhu ukazují, že neintegrovaná verze je pro klienty dostupná během několika dnů a poté lze již plně digitálně podepisovat. Integrace několika volání pro nastartování podpisu a sběr podepsaných dokumentů jsou poté realizovány v průběhu dní nebo týdnů a celý projekt je tak možné dodat během jednoho „release“ cyklu.