facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Využití digitálního dvojčete a digitálního vlákna k vylepšení produktů a výrobních procesů

Rockwell AutomationDva základní prvky digitální transformace – digitální dvojče a digitální vlákno – přinášejí nové možnosti pro zkušební postupy, procesy a koncepty výrobků ve virtuálním prostředí. Díky těmto digitálním experimentům mohou společnosti provádět bezpečné a rychlé testování bez nákladného přepracování nebo revizí, což umožňuje vývoj a implementaci nových pracovních postupů a produktových konfigurací, které jsou okamžitě funkční.


Digitální dvojče

Digitální dvojče je virtuální model strojů, řídicích prvků, procesů, pracovních postupů a systémů společnosti. Experimentováním s digitálním dvojčetem a jeho vylepšováním získají výrobci představu o tom, jak by se zařízení mohla chovat v reálném světě, a to konkrétně:

  • experimentováním s konfigurací nového zařízení pro optimalizaci kvality, spolehlivosti a rychlosti ještě před tím, než je vytvořen prototyp stroje nebo než je stroj zkonstruován
  • testováním spouštění linek a plánováním/sekvencováním výroby pro optimalizaci sortimentu produktů a objemu ze závodu nebo z portfolia závodu
  • umožnění zaměstnancům ve výrobě (manažerům, hlavní obsluze a technikům údržby) virtuálně provozovat a udržovat nové zařízení a linky, což minimalizuje nákladné problémy při spuštění (špatná kvalita, bezpečnost, zastavení strojů) v reálném světě
  • diagnostikou a řešením problémů se zařízeními a procesy ještě předtím, než k nim dojde, a virtuálním experimentováním s technikami rychlé výměny k prodloužení doby provozuschopnosti a produktivity. Když je zařízení v provozu, týmy pro neustálé vylepšování monitorují toky dat ze zabudovaných inteligentních zařízení, aby mohly dále zlepšit pracovní postupy, doby výměny a celkový provoz.

Společnost Rockwell Automation již pomohla mnoha společnostem se zavedením a využíváním digitálních dvojčat. Výrobce potravin například otestoval a ověřil modernizaci zařízení před jeho realizací a ušetřil tak 80 % prostojů a zvýšil výrobní kapacitu o více než 10 %. Jeden z mnoha mezinárodních příkladů virtuálně otestované výroby (např. pro zvýšení výstupu pro propagaci produktu, přechod na méně nákladnější materiály), který ušetřil miliony dolarů s využitím stejného vybavení.

Digitální vlákno

Digitální vlákno nabízí podrobnou virtuální perspektivu na toky informací – data týkající se výkonnosti výroby (např. rychlost, odstávky), data týkající se produktových specifikací (např. kvalitativní parametry, systémová zamítnutí), data dodavatelského řetězce (např. stav zásob, pozdní dodání, kvalita), atd. Vedoucí pracovníci využívají digitální vlákna, aby mohli vyhodnotit a vylepšit toky hodnot v reálném čase. Po propojení s výrobními informačními systémy (MES) a podnikovými systémy pro plánování zdrojů (ERP) digitální vlákno umožňuje úpravu obsluhy i strojů za chodu, ať už jde o opravu vyvstalých problémů s kvalitou nebo o přemisťování zásob materiálů a součástek pro procesy napříč výrobním zařízením.

Jednomu světovému výrobci jsme pomohli implementovat digitální vlákno společně s MES ve více než 20 % jeho výrobních zařízení, což vedlo ke snížení doby realizace u zákazníků o 50 %, 50% snížení počtu vadných součástek a 4% nárůstu produktivity. Díky tomuto zlepšení výkonnosti vzrostla jak spojenost zákazníků, tak podíl této společnosti na trhu.

Velká část vaší konkurence již výhod digitálních dvojčat a digitálních vláken využívá. Jak dlouho budete čekat, než také začnete pracovat ve virtuálním světě a vydělávat v tom skutečném?

Beth Parkinson Beth Parkinson
Autorka článku je manažerkou rozvoje trhu ve společnosti Rockwell Automation.

 
Helios
- inzerce -