facebook LinkedIN LinkedIN - follow

V CNC Trčka automatizovali manipulační procesy vlastními silami díky robotům UR

CNC TrčkaFirma CNC Trčka vznikla v roce 1990 v Ostravici v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji, postupně z velké části přešla na strojírenskou výrobu. Nyní se zabývá především přesným CNC třískovým strojních dílů. Hlavní pracovní náplní je výroba strojních součástí na zakázku podle výkresové dokumentace nebo dle dodaného vzoru.


Svým zákazníkům dodává především menší strojní díly do leteckého, medicinského, automobilového a jiného průmyslu, které exportuje přímo do Německa, Švýcarska a Francie.

Výzvy

Momentálně má v provozu 20 CNC soustruhů a 6 obráběcích frézovacích center. Vzhledem k modelu převažující zakázkové výroby je potřeba ke zvládnutí různých zakázek dostatečné výrobní flexibility a rychlosti.

„Již nějakou dobu automatizujeme procesy s pomocí externího dodavatele se specializací na robotiku,“ uvádí Ing. Michal Trčka, technický ředitel, CNC Trčka. „Začali jsme s tradičními průmyslovými roboty, nicméně nakonec jsme pro jisté aplikace zvolili kolaborativní roboty, protože jsou méně náročné na prostor a nevyžadují ochrannou klec. Věřili jsme, že díky našim znalostem a výrobním možnostem dokážeme pracoviště vybudovat sami.“

Řešení

Společnost se poohlížela po konkrétním dodavateli, a nakonec zvolila Universal Robots. Rozhodujícím impulsem bylo školení v pobočce UR v Praze, které zástupce firmy přesvědčilo, že jsou schopni roboty integrovat ve výrobě sami. Roboty UR se ukázaly jako prostorově méně náročné řešení než tradiční průmyslové roboty s nezbytnými bezpečnostními zábranami, univerzálnější než nakládací roboti integrovaní do obráběcích strojů, a svou roli hrála také možnost integrace k stávajícím starším strojům. Robota UR dodala společnost EPO Machinery, partner Universal Robots v České republice, který se orientuje se na komplexní služby v oblasti projekce, konstrukce a realizace složitých jednoúčelových strojů a testerů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

„Pokud se týká vlastní funkčnosti robota UR, jednoznačně nás oslovila jednoduchost aplikace, přívětivost rozhraní, jednoduchost programování a v neposlední řadě i skladová dostupnost, díky které jsme se mohli pustit do projektu prakticky ihned,“ řekl Michal Trčka.

Po absolvování základního školení UR firma koupila první UR5 a aplikovala jej na starý CNC stroj (cca 30 let), kam se vkládá surový materiál, který se následně obrábí. Tento proces doposud vyžadoval nepřetržitou přítomnost operátora. Nové řešení má zásobník na 84 kusů surového materiálu, což nyní znamená zásobu na cca 45 minut. Obsluha nyní doplňuje zásobník, kontroluje hotovou výrobu a ve zbývajícím čase se může věnovat jiným strojům.

Řešení nepoužívá PLC, ale pouze digitální vstupy a výstupy robota. Po odladění aplikace, která slouží jako univerzální základ, a jejím zkušebním provozu bude řešení stejným způsobem aplikováno na další tři stroje.

Přínosy

Zatímco dříve byl stroj obsluhován lidským pracovníkem, nyní nakládaní obrobku do CNC obráběcího soustruhu z gravitačního zásobníku a ovládání soustruhu a jeho dveří provádí robot UR5. Díky jednoduchému a intuitivnímu programování si aplikaci včetně ovládání dvojitého pneumatického uchopovače dokázali ve firmě vytvořit sami bez předchozích zkušenostní – pouze se základním školením v trvání dvou dnů. UR5 je prvním robotickým zařízením v podniku, který (po vyhodnocení bezpečnostních rizik) pracuje bez ochranných klecí, což snižuje celkové náklady na technologii a zvyšuje flexibilitu a bezpečnost práce.

Hlavním přínosem Universal Robots do výroby v CNC Trčka byla automatizace manipulačních procesů, díky které došlo ke zvýšení produktivity práce a byla normalizována délka cyklu. Do budoucna vedení firmy počítá s nasazením UR5 i na další CNC stroje, čímž dojede k dalšímu zlepšení produktivity a zlepšení návratnosti investice do automatizačních technologií.

„Podnikáme v prostředí smíšené výroby, kde každá zakázka je svým způsobem unikátní, což vyžaduje poměrně velkou výrobní flexibilitu. Na druhou stranu rostoucí nároky zákazníků nás nutí zvyšovat produktivitu a zavádět automatizační technologie. Kolaborativní roboty Universal Robots jsou ideálním řešením, které nám umožňuje vyrovnat se s oběma požadavky díky rychlému a pružnému nasazení, intuitivnímu ovládání a osvobození našeho personálu na pracovištích od rutinní, manuální práce,” dodal Michal Trčka.


 
Helios
- inzerce -