facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Průmysl 4.0 a cloud v kusové a malosériové výrobě?

V Astra Motor se to povedlo

AstraBrněnská společnost Astra Motor je předním evropským výrobcem precizních řezných obráběcích nástrojů. Kvůli zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti se společnost rozhodla zavést řešení inspirované iniciativou Průmysl 4.0 (digitalizace/automatizace výroby).


Na tuto cestu si jako partnera zvolila společnost Unicorn Systems, předního evropského dodavatele informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Společně vytvořili unikátní systém, který firmě Astra Motor pomohl přejít od papírové dokumentace k digitálnímu řízení výroby.

Digitální pracoviště 4.0 je název řešení, které pomáhá společnosti Astra Motor zvyšovat efektivitu a transparentnost výrobního procesu. Řešení se obecně dá rozdělit na 3 části. První část pomáhá operátorům v jejich práci. Zobrazuje posloupnost jednotlivých úkonů na pracovišti včetně kvalitativního měření. Zobrazuje relevantní dokumentaci jako výkresy, měřicí standardy a další podobné důležité vstupy pro obráběcí proces – operátor je tak má přehledně dostupné v rámci obrábění a nemusí je nikde dohledávat. Díky tomu se například významně zkracuje doba nutná na zapracování nového operátora. Absence papírových průvodek a fyzické dokumentace pomáhá zkracovat přípravné časy mezi jednotlivými výkony, navíc nikdo nemusí nic hledat díky digitálnímu dvojčeti obrobku.

Výrobní stanoviště s Digitálním pracovištěm 4.0
Výrobní stanoviště s Digitálním pracovištěm 4.0

Další důležitou částí, která zefektivňuje práci, je propojení Digitálního pracoviště 4.0 s dalšími stroji a systémy Astra Motor. Díky integračním adaptérům nemusí nikdo přepisovat čísla zakázek z ERP systému nebo údaje z měřicích stanic. Digitální pracoviště je přehledně propojuje, včetně dat ze strojů, jako je doba obrábění, délky prostojů a další.

Poslední částí důležitou pro řízení a průběžnou optimalizaci obráběcího procesu je pak manažerský reporting, který dává všechna nasbíraná data dohromady do přehledů a reportů. Vedoucí pracovníci tak můžou například jednoduše zjistit, jak dlouho se skutečně konkrétní zakázka zpracovávala, jak dlouho pracovaly stroje, jaké byly prostoje, efektivita strojů, zmetkovitost na daném pracovišti.

„Úplně jsme změnili pohled na Průmysl 4.0 a díky tomu se nám všechny jeho myšlenky podařilo dostat do kusové a malosériové výroby, což je v podstatě unikátní,“ říká Jan Keprda, jednatel společnosti Astra Motor. „Přitom vůbec nejde o to, zda nástroj vyrobíme o dvě vteřiny rychleji. V kusové a malosériové výrobě jsou časově nejnáročnějšími procesy přípravy výroby, zpracování dokumentace a řízení externích procesů a činností spojených s expedicí. Právě tyto procesy totiž ve výsledku člověka nejvíce brzdí a svazují mu ruce, které potřebujeme jinde.“

Karel Peška, ředitel produkčního streamu firmy Unicorn Systems, k systému uvádí: „Jde o plně cloudové řešení, které obsluhuje jednotlivé oblasti procesu výroby a lze ho používat na jakémkoli zařízení, jež má displej, procesor a dostatečnou operační paměť, tedy i na telefonu nebo na tabletu. Plně jsme zdigitalizovali celý proces příjmu a identifikace nástroje, vyhledávání a ukládání informací o něm. Každý vrták, fréza nebo jiný nástroj, který se ve firmě Astra Motor brousí, tak získá svou digitální stopu, takže víme, jak se má brousit či kdy a jak už broušen byl, můžeme spočítat, kolik nástrojů u konkrétního zákazníka je možné ještě nabrousit a kdy už je třeba pořídit náhradu.“

Digitální pracoviště 4.0 na tabletu
Digitální pracoviště 4.0 na tabletu

„Automatizace není jen o tom, že se do výroby nasadí roboti,“ dodává Keprda. „I my je používáme na střední a větší série, ale zvyšování efektivity spočívá v digitalizaci procesů, díky kterým lidé pracují mnohem účinněji, neboť používají systém, v němž jsou všechna data potřebná k efektivnímu řízení výroby či servisu. Což je oproti původnímu stavu, kdy se používalo několik vzájemně nepropojených tabulek a dokumentů, obrovský pokrok.“

„Jde o první referenční implementaci produktu Digitální pracoviště 4.0, těšíme se na další zefektivňování výrobního procesu v dalších výrobních firmách,“ dodává Peška.

Radim Dodek
Autor článku je Senior Consultant společnosti Unicorn Systems.