facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nastavit cenu je umění

I v tom dokáže pomoci SOFTIP MONACO

SOFTIPAkciová společnost MSA je největším výrobcem průmyslových armatur na území bývalého Československa, a to včetně armatur pro jadernou energetiku. Devadesát procent své produkce vyváží do více než 75 zemí celého světa. Za posledních pět let prošla společnost transformací a modernizací v oblasti profesního managementu a engineeringu. Dalším nezbytným krokem bylo zrychlení nabídkového řízení, které je klíčové pro přesné definování individuálních potřeb každého projektu. Řešením bylo nasazení IS SOFTIP MONACO.

Technický informační systém nové generace

SOFTIP MONACO je specializovaný softwarový nástroj pro evidenci, archivaci a tvorbu technické dokumentace ve výrobních podnicích. Tedy přesně ten typ informačního systému, který nachází uplatnění ve společnostech, jako je MSA. V jejím případě totiž platí, že každá armatura určená pro energetiku (a pro jadernou zvlášť) musí být na špičkové světové úrovni – co se týče provedení, kvality i bezpečnosti.

Do výsledné konfigurace zakázek tak vstupuje obrovské množství detailů. To samozřejmě velmi ztěžovalo například cenotvorbu, nemluvě o těžko vynutitelných pravidlech zpracování nabídek.

Díky nasazení SOFTIP MONACO bude nyní moci společnost prodávat unifikované výrobky splňující 90 procent požadavků, které však budou v potřebných detailech konfigurovatelné. Zvolenému variantu odpovídá i automatická tvorba kusovníků. Vypracování nabídky a ceny je tím pádem jednoduché a transparentní. Samozřejmostí je integrace řešení do informačního systému MSA.
Hlavní přínosy řešení
  • Zrychlení reakce na poptávky v nabídkovém řízení
  • Zpřesnění a zreálnění odhadů cen a termínů
  • Hladší a rychlejší průběh hlavních obchodních procesů

Zakázky v dohodnuté kvalitě a stanoveném termínu

Po nasazení SOFTIP MONACO došlo ke zpřístupnění potřebných informací celému řetězci zúčastněných útvarů od přípravy nabídky, výroby až po expedici. Kompletní dokumentace je k dispozici ve správném čase na správném místě, což nejen zrychluje procesy, usnadňuje plánování, rezervace nezbytných kapacit, ale samozřejmě i následný reporting či analýzy.

No a v neposlední řadě – zpřesnění a zreálnění odhadovaných cen a termínů zvýšilo důvěryhodnost podniku a snížilo podíl „ztrátových“, resp. „zmeškaných“ projektů a zakázek.
„Nasazení systému SOFTIP MONACO nás přeneslo do zcela nového světa, který je najednou přehlednější, rychlejší a jednodušší než ten, který jsme používali dosud. A co je téměř stejně důležité jako jeho samotná funkčnost – implementace byla otázkou krátkého času a neovlivnila výrazně naše fungování,“ říká k přínosům nového řešení ing. Roman Plaček, vedoucí útvaru IT ve společnosti MSA, a. s.
SOFTIP patří mezi nejvýznamnější poskytovatele IT produktů a služeb na Slovensku. Jako slovenská jednotka na trhu podnikových informačních systémů již 28 let přináší inovativní komplexní IT řešení, která pomáhají lépe řídit tisíce firem a organizací všech velikostí doma i v zahraničí. Další informace na www.softip.sk.

 
Helios
- inzerce -