Pirátská strana
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Maggio – řízení a monitoring výroby

MaggioPři našich implementacích stále zjišťujeme, že je stále hodně firem, které řídí svou výrobu pomocí excelovských tabulek. Přejděte o úroveň výš. Je čas na Maggio. Výrobní a monitorovací systém, jež dává hlavní důraz na řízení liniové výroby, ale dokáže si poradit i s jinými druhy výrobních postupů. Maggio je hlavním produktem firmy Finsoft s.r.o.
Využitím systému Maggio dosáhnete optimálního řízení výroby. Maggio umožňuje společnosti efektivně plánovat výrobu, řídit a optimalizovat kvalitu, produktivitu a náklady výroby tím, že poskytuje přesné informace v reálném čase. Díky získaným informacím je možné efektivní rozdělování úkolů včetně přímého řízení a vyhodnocování výrobních procesů. Největšími přínosy jsou minimalizace výrobních nákladů a podpora efektivity výroby. Elektronické řízení výroby dále dokáže v reálném čase sbírat data o výrobě a zobrazovat stav příslušným pracovníkům o skutečném plnění v porovnání s plánem v daném okamžiku.

Pokročilé plánování

Aby společnost mohla plynule reagovat na požadavky a změny ve výrobě je nejsnazším řešením využití specializovaného systému. Maggio je ten správný systém pro pokročilé plánování. Při sestavování plánu je mnoho podmínek, které musejí být splněny, jinak se výroba zastaví, nebo se nesplní nasmlouvané termíny. Maggio pohlídá veškeré vstupní podmínky, upozorňuje na nesplněné závislosti, naskladnění potřebné položky, nedostatečné kapacity personálu atd.

Plán výroby - APPS

Reporting

Kromě možnosti provádění operativních změn jsou důležité možnosti vyhodnocování a reportingu. Můžeme sledovat efektivitu výrobního zařízení, efektivitu pracovníků, vytížení strojů, prostoje a další důležité ukazatele. Správnou zpětnou vazbu potřebuje každý, pokud se chce zlepšovat a vyvíjet. Na konci celého výrobního procesu pak je schopen vyhodnotit spotřebovaný čas vůči plánovanému a vyhodnotit tak časovou efektivitu výroby.

Inteligentní optimalizace plánu a podpora prodeje

Důležitou součástí plánování je možnost zjistit zda požadovanou novou poptávku jsem vůbec schopen vyrobit a kdy. Systém Maggio proto v sobě skrývá inteligentní optimalizace plánu. Obchodník vždy dostane odpověď na požadavky klienta a je schopen simulovat přeplánování plánu, tak aby zákazníka co nejvíce uspokojil.

Výroba - Detail

Sběr a zpracování dat o výrobě

Aby Maggio mělo vždy relevantní údaje, sleduje výrobu pomocí různých metod. Personál a jeho výkony jsou sledovány pomocí mobilních terminálů, data o meziproduktech a výrobcích pak pomocí čteček (čárové kódy, RFID čipy a další), přímým sběrem dat ze strojů, měřením spotřeby energií a dalšími metodami standardů Industry 4.0 nebo IoT (internetu věcí). Data jsou vždy v reálném čase přenášena do systému Maggio, aby systém mohl reagovat a varovat uživatele při definované odchylce od nastaveného plánu.

Automatizace práce se skladem a EDI

Systém Maggio je schopen automaticky naskladňovat a vyskladňovat jednotlivé meziprodukty nebo produkty a pracovat se skladem zcela autonomně, pomocí zjištěných vstupních dat. Automaticky na základě probíhající výroby tiskne štítky pro výrobky v definovaných standardech.

Maggio také disponuje modulem pro inteligentní práci s EDI (elektronická výměně dokumentů např. typu objednávka, odvolávka, dodací list, faktura) dokumenty standardů například VDA nebo EDIFACT.


OŘJ
OŘJ

Možnost napojení na různé ERP systémy

Maggio pracuje samostatně a není závislé na jednom ERP systému. Jeho největším přínosem je právě možnost napojení na ERP systémy různých výrobců. Propojení může být různé od jednoduchého až po komplexní inteligentní napojení, které automatizuje procesy jinak manuálně zadávané.

Řízení a monitoring výroby Maggio je moderní systém, vyvíjený na základě nejnovějších poznatků o strategiích řízení výroby, plánování a s důrazem na maximální flexibilitu celého systému, tak aby byl skutečným pomocníkem v dnešní turbulentní době.

Finsoft logo

 
Helios