facebook

Komunikace pomocí EDI a implementace komplexního řešení ve výrobní firmě TRCZ

TRCZ, AimtecSpolečnost TRCZ, s.r.o., je dceřinou společností japonského koncernu Tokai Rika, jednoho z největších světových výrobců automobilových dílů. Závod vybudovaný v roce 2003 u severočeských Lovosic je jedním ze dvou výrobních podniků skupiny Tokai Rika v Evropě.


Vyrábí produkty, kterými jsou multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. TRCZ dodává především významným automobilkám v Evropě.

Výchozí situace

Řízení celého SCM (Supply Chain Managementu) v Tokai Rika vychází z japonského stylu TPS (Toyota Production System). Přístup je založen na Lean principech, redukci plýtvání a stálém zlepšování. Bez podpory patřičného systému však začalo být jejich plnění značně obtížné. TRCZ má dvě skupiny dodávek. Většinu materiálu nakupuje od lokálních firem, zbytek tvoří zboží z Japonska od mateřské společnosti Tokai Rika. Způsob objednávání u místních dodavatelů byl značně neefektivní. Společnost jim zasílala dlouhodobé předpovědi poptávky a pomocí odvolávek upřesňovala denní až týdenní dodávky. Reakce dodavatelů byly nepružné, a tak musela TRCZ skladovat vysokou hladinu zásob. U dodávek z Japonska je doba od objednání po dodání materiálu přibližně dva měsíce. Zboží je přepravováno lodí do přístavu a odtud dovezeno nákladním automobilem. Pokud došlo k expedici chybné objednávky, zjistila to TRCZ až při příjmu v České republice. Chybějící položku proto musela mít buď na skladě, nebo ji bylo potřeba poslat spěšnou leteckou přepravou, která byla nákladově značně neefektivní.

Požadavky a cíle zákazníka

 • Nasazení systému, který by umožňoval EDI komunikaci.
 • Zajištění dopředné a zpětné sledovatelnosti materiálu v celém výrobním cyklu.
 • Podpora expedičních procesů, tj. tisk zákaznických etiket, správné označení a dodací listy.
 • Zajištění plynulého toku materiálu od příjmu po expedici.
 • Řízení skladu hotových výrobků, úspora skladového místa, snížení objemu zásob.
 • Podpora automatické kontroly označení zboží před nakládkou.
 • Podpora externího kanbanu s dodavateli.
 • Zkrácení doby obratu zásob.
 • Systémová podpora pro obě skupiny dodavatelů s odlišným přístupem pomocí jednoho řešení.

Výzvy a rizika projektu

 • Rozmanitost zákazníků, kteří mají požadavky na odvolávky na bázi různých standardů (Toyota, Ford aj.).
 • Velké množství požadavků na komplexní řešení ze strany zákazníka.
 • Integrace řešení na současný ERP systém Glovia bez jeho hlavního dodavatele.
 • Potřeba přesvědčit dodavatele zákazníka, aby využíval webový portál (elektronickou výměnu dat).

Řešení

Společnost se rozhodla zavést elektronickou výměnu dat se zákazníky. Z důvodu jejich velké rozmanitosti bylo nutné přizpůsobit se požadavkům na odvolávky a bylo zapotřebí, aby řešení umožňovalo EDI komunikaci na bázi rozdílných standardů. TradeSync Integration Manager dodaný společností AIMTEC dané požadavky bezpečně splňoval. Na začátku spolupráce byla požadována integrace EDI s ERP systémem Glovia. Velké množství podporovaných standardů však znemožnilo integraci s celopodnikovým systémem Glovia, který v té době nebyl připraven na tak komplexní a náročnou podporu odvolávek v automobilovém průmyslu. Z toho vzešel další požadavek, jehož uskutečnění měla zajistit firma AIMTEC. Nabídla TRCZ svůj produkt z řady DCIx – DCIxJIT, který řídí denní odvolávky podle principu Just In Time. Byl napojen na ERP systém Glovia, který je využíván k řízení objednávek, financí a účetnictví.

Na základě dvou předchozích úspěšných projektů rozšířila firma TRCZ spolupráci se společností AIMTEC. V dalším projektu požadovala zefektivnění interní logistiky. Pro řízení skladu materiálu bylo zvoleno DCIxWMS, které se využívá například ke kontrole paletové logistiky, tzv. MISLABEL při expedici a s tím spojeným tiskem etiket podle zákaznických požadavků. Tokai Rika nejenže radikálně snížila zásoby, zpřísnila kontrolu kvality, ale mohla i napojit nové partnery a zvýšit spokojenost zákazníků díky přesným a kvalitním dodávkám komponent do automobilů.

S růstem firmy a zvýšením objemu poptávek realizovala TRCZ další projekt ve spolupráci se společností AIMTEC. Náročnější požadavky na komunikaci s dodavateli přiměly firmu zavést produkt z řady DCIx – DCIxPortal, který poskytuje kontrolu nad dodávkami z Japonska. Mateřská společnost zasílá při expedici ASN (elektronický dodací list), který systém zkontroluje, a případné nesrovnalosti lze řešit ihned. Odpadají tak náklady na mimořádnou leteckou přepravu. Zároveň byl zprovozněn externí KANBAN a systémově podpořeny denní svozy Milk Run u lokálních dodavatelů. Tím se zkrátila frekvence zásobování na 1 až 4 hodiny a došlo ke snížení zásob. DCIxPortal zároveň nabízí pokročilejší WebEDI, a tím pomáhá k zefektivnění procesů objednávání a rozšíření i pro non-EDI-ready dodavatele, kteří získávají informace o aktuální spotřebě výroby jako podklad pro expedici. Součástí řešení je tisk dodavatelských etiket. Díky snímání čárových kódů byla také zajištěna sledovatelnost materiálu na vstupu a zjednodušil se příjem materiálu.

Specifika řešení

 • Jednotná systémová podpora pro všechny skupiny dodavatelů.
 • Podpora Milk Run u lokálních dodavatelů.
 • DCIxPortal jako interní nástroj a zároveň prostředek pro řízení Supply Chain Managementu s dodavatelem.
 • Elektronický externí KANBAN s dodavateli.

„Ve společnosti AIMTEC se nám podařilo najít opravdu kompetentního partnera. Myslím, že to byla právě schopnost řešitelského týmu komunikovat, identifikovat problémy a přicházet s neotřelými nápady vycházejícími z jejich bohatých zkušeností, která se nakonec ukázala jako hlavní výhoda při návrhu a implementaci řešení, které nás z pohledu logistiky obrovsky posunulo vpřed.“


Vratislav Světlík, Logistic Department Manager, TRCZ, s. r. o.

Dosažené přínosy

 • Redukce zásob o 75 %.
 • Snížení skladové zásoby na vstupu i výstupu ze 7,5 dne na 2 dny.
 • Zrychlení obrátky mezioperačních zásob a rozpracované výroby.
 • Redukce nevýrobních ploch o 50 %.
 • Návratnost implementace TSIM a DCIxWMS 2 měsíce.
 • Automatický tisk etiket a dodacích listů podle požadavků zákazníka.
 • Dopředná i zpětná sledovatelnost pomocí snímání čárových kódů.
 • Informace o aktuální spotřebě, podklady pro expedici.
 • Zrychlení expedice dodávaných dílů díky přednastaveným expedičním procesům.
 • Úspora času a lidských zdrojů při inventurách (zavedení cyklické inventury).
 • Vyšší kvalita dodávaných komponent pro zákazníky.
 • Zjednodušení procesu příjmu materiálu.
 • Snížení ztrát logistiky ve výrobě.
 • Úspora počtu zaměstnanců bez nutnosti přijímání nových pracovníků při zvýšení výroby.
 • Eliminace nákladů na mimořádné letecké dodávky.
Výrobní závod Lovosice, Česká republika
Odvětví Automobilový průmysl
Počet zaměstnanců 850
Obrat 3,2 mld. Kč
Webové stránky www.trcz.cz
Dodavatel řešení AIMTEC a. s.
Použitá řešení TradeSync Integration Manager, DCIxJIT, DCIxWMS, DCIxPortal
Projekt 1: TradeSync Integration Manager (červenec 2003 – březen 2004), zprovoznění EDI pro komunikaci se zákazníky.
Projekt 2: DCIxJIT (září 2003 – únor 2004), zavedení systému pro řízení odvolávek Just In Time a integrace na ERP systém.
Projekt 3: DCIxWMS (srpen 2004 – prosinec 2004), využití ke kontrole paletové logistiky.
Projekt 4: DCIxPortal (červenec 2006 – prosinec 2006), vytvoření systémového prostředí umožňující zpracování odvolávek a přípravu expedice zboží podle požadavků jednotlivých odběratelů.