facebook

Kapacitní plánování zdrojů v Metaldyne Oslavany

Foto: metaldyne.czMetaldyne Oslavany s.r.o. je strojírenská firma zabývající se lisováním za studena a obráběním. Firma spadá pod americkou investiční společnost. Stávající výrobní program zahrnuje především drážkové náboje pro nákladní automobily, různé druhy hřídelů včetně drážkovaných a dutých a ostatní komponenty používané v automobilovém průmyslu.

V říjnu roku 2012 otevřela společnost nový výrobní areál ve Zbýšově u Brna pro účely obrobny a uvolnění výrobních hal v Oslavanech pro plánovaný přesun výrobních zařízení ze SRN do ČR. Pro plánování a vyhodnocování výroby v obou tuzemských závodech společnost používá APS systém Asprova.

Management společnosti Metaldyne Oslavany dlouhodobě hledal řešení pro efektivnější plánování výroby lisovaných a obráběných dílů. Plánování i distribuce aktuálního plánu totiž probíhalo manuálně v Excelu. To způsobovalo vysokou administrativní náročnost. Používaný ERP systém neumožňoval detailní plánování výroby s ohledem na kapacity zdrojů. Rozpracovaná výroba proto vykazovala vysoký stav, probíhala náročná kontrola dispozic vstupního materiálu. Nebylo možné provádět simulace plánu a hledat tak optimální výrobní program.

Po výběru mezi několika systémy se management společnosti rozhodl pro APS systém Asprova - pokročilý nástroj pro plánování a vyhodnocování výroby v obou závodech v České republice – Oslavany a Zbýšov. Vybraný systém podporuje také roll-out do ostatních poboček společnosti Metaldyne. Uvažuje se hlavně o závodech v Zellu a Norimberku.

Požadavky a cíle zákazníka

 • Import dat z ERP systému společnosti - XPPS
 • Plánování zdrojů pro všechny výrobní operace potvrzených výrobních zakázek
 • Vícestupňové plánování (až 18 kroků výrobního procesu)
 • Redukce práce plánovače
 • Report aktuálního stavu výroby
 • Plná kontrola nad plánem výroby – veškeré informace jsou na jednom místě
 • Automatické generování plánu s ohledem na všechna omezení výroby
 • Plánování operátorů výroby a seřizovačů
 • Upozornění na kapacitní problémy z důvodů zpoždění dávky aktuálního plánu
 • Upozornění na zpoždění výroby vzhledem k požadavkům zákazníka
 • Upozornění na nedostatek vstupního materiálu pro výrobu
 • Snížení doby nastavení strojů při změnách výroby
 • Celkové snížení administrativy spojené s plánováním a řízením výroby

Řešení

Japonský APS systém Asprova určený pro plánování a řízení výroby splnil požadavky a cíle výroby stanovené managementem Metaldyne. Aimtec, který je výhradním dodavatelem Asprovy na českém a slovenském trhu, společně se zástupci firmy Metaldyne nasadil systém do specifického prostředí obou závodů v České republice. Projekt zahrnoval několik úzce propojených kroků. Počáteční fáze implementace Asprovy zahrnovala analýzu a optimalizaci interních procesů. Následně proběhla integrace infomačních systémů XPPS, MES a Asprova, která podpořila správné nastavení kmenových dat v ERP systému. Pro tento účel byly vytvořeny sestavy, které umožnily rychlou a efektivní úpravu potřebných dat. Nastavením plánovacího modelu a testováním na reálných datech byla připravena změna v procesu plánování.

Foto: metaldyne.cz

Dnes již Asprova poskytuje plánovačům pokročilý nástroj pro náročné plánování výroby. Každý plánovací den se pro tvorbu plánu importují do Asprovy data ze systému XPPS. Plánovač generuje plán výroby na každý zdroj až na 3 týdny. Nejprve naplánuje řezárnu (vstupní pracoviště výrobního procesu). Následně se automaticky naplánují všechny návazné operace v obou výrobních závodech. Potvrzené výrobní zakázky poté vydá do výroby. Na další dva až tři týdny sestaví kapacitní výhledy, naplánuje obsluhu a seřizovače. Vytvořený plán se distribuuje do výroby. Obsluha tak vidí frontu práce. Import dat (stavy zásob, odvolávky, výrobní data) do Asprovy trvá přibližně 10 minut. Vlastní vytvoření plánu včetně korekcí založených na skutečné výrobě v Asprově se zkrátilo z původních 3 hodin denně na jednu hodinu. Automatická příprava dat v podnikovém systému XPPS se děje v brzkých ranních hodinách po dobu 40 minut.
„ S Asprovou jsme schopni rychle reagovat na změny požadavků zákazníka, okamžitě upravit a distribuovat aktuální plán výroby.“
Renata Ťopková, Production Planning, Metaldyne Oslavany, spol. s r. o.

Specifika řešení

 • Změna plánovacího procesu - Plánovač má v Asprově k dispozici všechny potřebné informace pro vytvoření nejlepšího možného plánu. Není již nutné získávat podklady manuálně od ostatních oddělení společnosti (obchod, nákup, výroba, expedice, atd.).
 • Kontrola správnosti plánu - Asprova již během tvorby plánu poskytuje vizuální nástroje pro kontrolu jeho správnosti. Plánovač vždy okamžitě zjistí, která výrobní zakázka splňuje požadavky zákazníka a je-li dostatek vstupního materiálu. Všechny problémy lze tak řešit okamžitě, nikoliv se zpožděním a ohrožením samotné výroby.
 • Efektivní publikace plánu do výroby - Plánovač může v Asprově pouze plán sestavit, potvrdit ho a uvolnit do výroby. Nemusí se o nic jiného starat. Všechny návazné procesy proběhnou automaticky. Každý den vytváří plán a průběžně ho podle nových skutečností jen aktualizuje.
 • Snadná úprava plánu - V případě chybného plánu, nebo pokud ve výrobně nastane neočekávaná situace, Asprova vždy navrhuje možnosti úpravy plánu dle aktuálního stavu s ohledem na všechna omezení výroby. Plánovač je proto schopen rychle reagovat na vzniklou situaci.

Dosažené přínosy

 • Zvýšení efektivity plánování o 66%
 • Vysoká kontrola plánu zajištěná nástroji Asprovy
 • Nižší skladové zásoby u rozpracované i finální výroby
 • Vyčištění kmenových dat
 • Přesnější data o fungování celého závodu
 • Efektivnější plánování počtu operátorů ve výrobě
 • Efektivní publikace plánu
 • Snížená administrativa při plánování a řízení výroby
 • Snížení chyb plánu z důvodu nedostatku vstupního materiálu
 • Zvýšení efektivity zdrojů
 • Snížení prostojů

Foto: metaldyne.cz