facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Jak naplno využít potenciál digitální výroby?

Automatizujte celou firmu v ERP systému

Mnoho výrobních firem v pos­led­ních měsících v reakci na nejisté pod­mín­ky či chybějící pracovní sílu pře­kotně auto­ma­ti­zo­va­lo dílčí procesy nejen ve výrobě, ale i v dalších firemních ob­las­tech. Jak­ko­liv jsou tyto kroky užitečné, skutečný poten­ci­ál auto­ma­ti­za­ce lze využít jedině při komp­lex­ním propojení všech nava­zu­jí­cích firem­ních pro­ce­sů v jednom infor­mač­ním systému. Teprve pak se dostaví kýžené zvýšení efektivity výroby i odstranění nadbytečných nákladů, chyb a rutinních činností.


Digitalizace výrobního procesu navíc vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. Společnosti ABRA Software a FLORES Software se dlouhodobě zabývají softwarovou automatizací výrobních procesů. Spojením obou firem se utvořil tým vysoce kvalifikovaných profesionálů, kteří mohou své praktické zkušenosti s digitalizací výroby i dalších firemních oblastí předávat zákazníkům. Portfolio produktů a služeb se i nadále zaměřuje na dodávku informačních systémů, které pomáhají komplexně řídit celou firmu a díky implementaci pokročilého řízení výroby umožní rozsáhlou automatizaci všech souvisejících procesů.

Konkrétní příklady automatizace realizované u výrobních firem:

 • Komunikace s výrobními stroji a zařízeními (např. automatické odvedení výroby na základě dat z výrobního zařízení, oboustranná komunikace s CAD/CAM nesting programy (Radan, JETCAM, TruTops Fab), automatické nastavení parametrů výrobního stroje, monitoring dat o naměřených hodnotách a ukládání těchto údajů do odvedených operací).
 • Bezpapírová výroba, automatické zpracování odvodu výroby z aplikace pro PLM terminál, spotřeba materiálu dle kusovníku, naskladnění výrobku na sklad hotových výrobků, možnost plánování i řízení kontroly kvality v terminálech.
 • Automatický odvod vypálených dílů importem z CAD/CAM SW, výpočet skladové ceny výrobku.
 • Import objednávek z EDI, import objednávek ve formátu EDIFACT z ERP SAP.
 • Automatické načtení objednávky z e-shopu, evidence platby, automatická tvorba zálohového listu, vygenerování výdejky, její zpracování v rámci čtečky v aplikaci pro WMS mobilní terminály.
 • Automatické vytvoření dokladu Nabídka z přijatého e-mailu a přidělení dokladu obchodnímu zástupci na základě příslušnosti zákazníka do regionu.
 • Automatický návrh optimální trasy skladem na základě umí­s­tě­ní, automatické přivolání pozice ze skladového zakladače Kardex při naskladnění/vyskladnění skladové položky.
 • Vygenerování štítků pro balíky, tracking dodávky.

Mezi zákazníky společností ABRA a FLORES využívající výhody automatizace ve výrobě patří BREMA, KB-BLOK Systém, PETROF, Atrima, Profol, HOBRA – Školník, TUBAPACK a další. Jaké konkrétní přínosy firmám zajistila implementace informačního systému?

 • Výrazná úspora času při zpracování rutinních operací.
 • Digitální dokumentace procesů, mapování, ladění a optimalizace procesů přímo v IS umožní snadnější kontrolu, dohledatelnost a archivaci.
 • Sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů v online režimu výrazně zjednoduší komunikaci uvnitř společnosti i se zákazníky či kooperanty.
 • Identifikace strojů, nástrojů a výrobků zjednoduší odvádění a vykazování výrobních činností a údržby a zajistí dohledatelnost.
 • Změnová řízení včetně změnových řízení vývoje výrobku (PLM) či podpora automotive procesů přímo v ERP snižuje nároky na pořizování dalších specifických SW řešení.
 • Optimalizace výrobního plánu přináší vyšší efektivitu výroby, snížení administrativní zátěže při ruční tvorbě plánu výroby, navýšení výrobních kapacit.
 • Snížení chybovosti při expedici zavedením WMS systému pro mobilní terminály, lepší využití skladových dispozic sledováním umístění a zavedením polohovaného chaotického skladu.
 • Zvýšení důvěryhodnosti (větší důvěra odběratelů, větší důvěra v reportovaná data, traceability – zpětná dosledovatelnost).
 • Propojení dat senzorů na data ERP přináší zjednodušení ve sledování kvality výroby a skladování (např. senzory teploty a vlhkosti).
 • Zaznamenání výsledků BTK kontrol a zápis naměřených hodnot do IS přímo z terénu zkvalitňuje poskytované služby a snižuje administrativní náročnost.
 • IS ABRA napomáhá při získání certifikátů jakosti a IFS (International food standards) a naplnění ustanovení GMP / SVP (správná výrobní praxe).

Informační systémy ABRA a FLORES je možné upravit, přizpůsobit funkcemi i zobrazením a navázat na ně aplikace třetích stran prostřednictvím rozhraní API. Využijte zkušeností našich konzultantů a nechte si systém upravit přesně podle potřeb vašeho provozu. Více na www.abra.eu

ABRA