CANON CZ
facebook

Informační systém Dialog 3000Skyla podporuje řízení výroby metodou KANBAN

Dialog 3000SkylaCo je vlastně KANBAN? S metodou řízení KANBAN kdysi přišel pan Óno a byl to systém vyvinutý pro Toyotu. Pravý KANBAN je založen na kartičkách, které se předávají napříč výrobním a logistickým procesem a tím se získávají informace pro započetí výroby daného kusu nebo jeho dodávku odběrateli.


V dnešní době už však ve firmách takovéto kartičky pochopitelně neuvidíme a KANBAN je realizován v prostředí moderních informačních systémů, jako je Dialog 3000Skyla. Jak tedy systém KANBAN funguje dnes?

Do dneška se z KANBANu zachovala především myšlenka a princip řízení štíhlé výroby, chcete-li řízení výroby tahem. Proces tahu se projevuje také v jednotlivých úrovních a fázích samotné výroby tak, aby docházelo k minimalizaci zásob. Jedná se o jakousi kombinaci řízení výroby pomocí metody KANBAN a tzv. dodávek Just in time.

V dnešní době se však od této varianty spíše upouští a využívají se moderní technologie a informace se předávají pomocí informačního (ERP) systému a KANBAN je spíše pomůckou. Kartičky nahradily čtečky a čárové kódy nebo QR kódy. V současném pojetí se dá říci, že má KANBAN jakési dvě roviny – materiálovou a kooperační.

Potřeba položek se jednak dopočítává z pojistné zásoby (minimální zásoby) a taky se dopočítává z potřeb plánování výroby, z položek, které již čekají na zpracování, a podle výpočtu kapacit se také určuje, kdy bude daná položka na výrobním pracovišti potřeba, aby mohl být finální produkt dodán zákazníkovi včas.

Kooperační rovina – dodavatel si zobrazí denní plán práce, který se na něj hrne a který bude v nejbližší době na něj objednáván – může si přes rozhraní mimo jiné také stáhnout potřebnou výkresovou dokumentaci.

A jak to funguje v praxi?

Ukážeme si to na příkladu podniku, který sériově vyrábí výrobek X, na který je potřeba určité množství materiálu. Tato položka má vybraného jediného dodavatele.

V této firmě se vyrábí daný výrobek, vyskladňuje se požadované množství materiálu, a to i za pomoci čteček, klesají materiálové zásoby. Pokles stavu zásob je v dalších krocích podložen čipováním hotových výrobků. Všechny tyto informace jsou ukládány do informačního systému firmy.

Nejsnazším způsobem předávání těchto informací je B2B portál mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavateli jsou po předchozí dohodě přiděleny položky, které pravidelně dodává. Získává tak exkluzivitu u zákazníka v tom, že jen on nyní tyto položky dodává. V B2B může vidět aktuální stav zásob, všechny požadavky na zásoby ať už z výroby, nebo vnitropodnikových požadavků a podle barevného odlišení vidí, kdy budou dané položky chybět. V momentě, kdy materiál překročí kritickou hranici, kdy již nebude možné potřeby vykrýt z vlastních zásob, systém zahlásí dodavateli, že existuje tzv. kritický termín položky a je potřeba jej objednat. Dodavatel pak dle svých zásob a možností může okamžitě zahlásit, že danou položku v konkrétní den dodá, případně dává ihned zpětnou informaci o tom, kdy bude moci nejdřív dodat. Systém následně zareaguje, přepočítá požadavky s ohledem na nově vzniklou objednávku a označí položku již jako splněnou. V průběhu celého dne může kontrolovat položky a následně se večer objednávání uzavře a opis toho, co všechno objednal, mu buď přijde textovým opisem, nebo PDF sestavou.

Takto moderně pojatý KANBAN lze využít nejen při sériové výrobě, dobře slouží i v zakázkové.

Ing. Kateřina Huráková
Autorka článku působí ve společnosti Control, spol. s r. o.

CONTROL


 
Časopis IT Systems / Odborná příloha Kalendář akcí
Onlio
RSS kanál