facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Elektronické řízení dávkové výroby – Best in class

CompasSofistikované šaržové výrobní procesy produkují výrobky vysoké přidané hodnoty. Elektronické řízení dávkové výroby na platformě MES systému COMES poskytne podniku výhodu před konkurencí v podobě velmi efektivního řešení, které spočívá v provázání všech potřebných funkcí a úrovní řízení výroby. Komplexní koncept Elektronického řízení jsme ověřili v praxi při výrobě potravin a nápojů, léčiv, kosmetiky, speciální chemie aj.
COMES podporuje programy zlepšování výroby a její organizace, např. štíhlou výrobu. Flexibilita systému COMES umožňuje uživateli přesně zacílit na potřeby konkrétní výroby, její organizace i procesů. Současně s vysokou užitnou hodnotou dosahujeme díky „štíhlému“ charakteru systému COMES i nákladově výhodného řešení.

Obr.1: Elektronické řízení dávkové výroby na platformě MES systému COMES - integrace výrobních IT funkcí
Obr.1: Elektronické řízení dávkové výroby na platformě MES systému COMES - integrace výrobních IT funkcí

Systém COMES vytváří a poskytuje potřebné informace a dokumentaci výroby v elektronické podobě. Umožňuje přípravu a plánování zakázek, kampaní a dávek, řízení skladů surovin i výrobků, materiálovou logistiku výroby, sledování průběhu zakázek, COMES flexibilně řídí šaržové výrobní procesy manuálních, částečně i plně automatizovaných technologií (obsahuje předpisy, receptury, řízení výrobních kroků). Dále COMES podporuje řízení jakosti, automatizované vytváření výrobní dokumentace v elektronické podobě včetně elektronických podpisů a hlídání nákladů výroby včetně přenášení údajů do ekonomických/účetních IT systémů. Současně COMES podporuje tým údržby a řídí servisní činnosti technologií a jejich částí. Uživatelé oceňují nadčasovost řešení, rychlou návratnost vložených prostředků a podporu silného týmu výrobce COMES.

COMES podporuje přípravu výroby

Funkce technické přípravy dávkové výroby bývá částečně řešena v podnikovém IT systému (ERP), např. kusovníky, specifikace jednotlivých výrobků, časové normy operací aj. Systém COMES přebírá takto vytvořené informace (nebo je může uživatel vytvářet přímo v COMES) a využívá je pro plánování, řízení, jištění jakosti, sledování a dokumentaci výroby.

Druhou část přípravy výroby zajišťuje systém COMES. Modul COMES Batch slouží k přípravě výroby z hlediska tvorby výrobních předpisů (postupů), uživatelsky konfigurovatelnou posloupnost výrobních kroků pro daný výrobek. Vytvořený výrobní předpis je možné využívat k řízení výrobní dávky, která byla zaplánována do výroby na základě zakázky.

Průběh realizace výrobní zakázky

COMES nabízí pro realizaci zakázek tyto funkce:
 • plánování výrobních dávek
 • materiálový management
 • řízení výroby dávek a přidělování příslušných výrobních jednotek
 • pružné recepturové řízení výrobních dávek
 • vytváření výrobní dokumentace zakázek
 • přenos údajů o vyrobených výrobcích a spotřebě materiálů a energií do ekonomické úrovně (ERP).

Plánování zakázek

COMES nabízí automatický výpočet optimálního výrobního plánu, ruční návrh plánu nebo pouhé přebírání plánu v případě jeho vytváření v úrovni ERP. Při větším rozsahu zařízení může uživatel využít automatický výpočet výrobního plánu využitím aplikace COMES APS.

Materiálový management

COMES obsahuje WMS funkce pro příjem surovin a řízení skladů materiálů, výrobků a jejich expedice. Součástí řešení jsou mobilní rozhraní pro operátory ve skladu (čtečka čárového kódu s displejem), kteří mohou pracovat s daty i v reálném čase. Integrované funkce přípravy materiálů a interní logistiky podporují celkovou optimalizaci podniku ve spolupráci s vlastním řízením výroby.

Potřebné funkce COMES zde realizují moduly a aplikace COMES WMS, COMES Traceability, COMES Modeller a zahrnují:
 • systémy značení materiálů (BC, 2D, RFID – obr.2)
 • řízení skladů surovin
 • řízení meziskladů ve výrobě
 • řízení skladů meziproduktů a produktů
 • materiálová logistika ve výrobě
 • sledování pohybů materiálů, vytváření materiálového rodokmenu výrobků
 • automatická nebo ruční procesní traceability, zpětné a dopředné trasování
Obr. 2: Řízení navažovny materiálů systémem COMES s čárovými kódy
Obr. 2: Řízení navažovny materiálů systémem COMES s čárovými kódy

Řízení dávkových výrobních procesů

Pro realizaci procesů je využíván modul COMES Batch ve spolupráci s automatizací technologií, standardní aplikace a funkce umožňují:
 • řízení sil a surovinového hospodářství
 • řízení navažoven
 • řízení dávkování materiálů do technologie
 • řízení technologie - procesní část (obr. 3)
 • řízení technologie - plnicí a balicí část
 • komunikace na ekonomickou úroveň IT
Obr. 3: Řízení výrobního procesu systémem COMES Batch
Obr. 3: Řízení výrobního procesu systémem COMES Batch

Řízení jakosti dávkové výroby

Pro realizaci procesů je využívána aplikace Řízení jakosti dávkové výroby, která obsahuje konfigurovatelné funkce pro:
 • materiálové specifikace
 • plánování zkoušek a testů materiálů
 • záznam výsledků zkoušek
 • vytváření dokumentace zkoušek, využití monitoringu procesů a hlášení (COMES Historian)
 • řízení kalibrací přístrojů
 • komunikace výsledků jakosti do dalších funkčností - stavů materiálů, řízení výroby dávky, propouštění výrobků (obr.4).
Obr. 4: COMES laboratorní aplikace podpory řízení jakosti výroby
Obr. 4: COMES laboratorní aplikace podpory řízení jakosti výroby

Vyhodnocování výroby

V průběhu výroby COMES sbírá data z technologií a v reálném čase vyhodnocuje klíčové výrobní ukazatele KPI, efektivitu a ekonomické parametry, využít lze standardní aplikaci COMES OEE:
 • sledování plnění zakázek
 • sledování a analýzu prostojů (DTM management)
 • sledování a analýzu neshod (podpora Total quality management TQM)
 • výpočty výrobních ukazatelů, např. celkové efektivity zařízení OEE
 • měření spotřeb materiálů
 • měření spotřeb energií
Na konci výrobního procesu zakázky COMES reportuje výsledky výroby zakázky, vyrobené množství výrobků, spotřeby surovin.

Obr. 5: Řízení plnění a balení (adjustace šarží) aplikací COMES OEE.
Obr. 5: Řízení plnění a balení (adjustace šarží) aplikací COMES OEE.

Přínosy COMES pro řízení dávkové výroby

Máme ambice vytvořit podniku nejefektivnější možné řešení, které spočívá v komplexním provázání všech úrovní řízení výroby. Toho můžeme dosáhnout proto, že jsme postupně vyvinuli úplné spektrum funkcí a metod pro Elektronické řízení dávkových výrob. Nemusíme využívat funkce a řešení jiných výrobců výrobního IT a tak ho můžeme přesně zacílit na potřeby klienta, jeho organizace výroby i řízení procesů. Současně s vysokou užitnou hodnotou dosahujeme díky vlastním produktům i nákladově výhodné řešení. Naše komplexní řešení jsme ověřili v praxi a využívají ho přední výrobci ve výrobě potravin a nápojů, farmacii, kosmetice, v kvalifikované chemii nebo biotechnologiích i dalších oborech. Máte-li zájem vědět více, zveme vás na návštěvu nebo nás kontaktujte.

Ing. Vlastimil Braun
Autor článku, Ing. Vlastimil Braun, je jednatelem společnosti COMPAS automatizace spol. s r.o.
vlastimil.braun@compas.cz
www.compas.cz