facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Efektivní plánování výroby v Panasonic Automotive Systems Czech

PanasonicSpolečnost Panasonic Automotive Systems Czech patří do evropské skupiny Panasonic Automotive Systems Europe, která dodává autorádia a audiotechniku pro největší světové automobilky. Roční produkce pardubického závodu na autorádia překročila v loňském roce tři miliony kusů. Pro plánování výroby je zde využíván APS systém Asprova, který pardubický Panasonic nasadil ve spolupráci s implementačním partnerem, společností AIMTEC.


Výchozí situace

Společnost Panasonic Automotive Systems dlouhodobě hledala řešení pro efektivnější plánování výroby autorádií a audiotechniky, které dodává pro přední světové automobilky. Původně využívala celopodnikový informační systém SAP, bez pokročilého plánovacího nástroje. Výrobu nemohla dlouhodobě řídit a kapacity rovnoměrně rozvrhnout. Vzhledem k velkému objemu zakázek se vedení společnosti rozhodlo pro implementaci japonského systému pro plánování APS Asprova.

Požadavky a cíle zákazníka

 • Plánování a simulace kapacit (směnnosti) v dlouhodobém horizontu.
 • Optimalizace pořadí výrobních dávek na SMT linkách (leveling).
 • Ověřování dostupnosti materiálu.
 • Řízení hladiny zásob.
 • Zohlednění variantních a prioritních pracovišť a různých časů taktu.
Panasonic

Řešení

Systém pokročilého plánování a řízení výroby Asprova dodaný společností AIMTEC splnil veškeré požadavky pardubického Panasonicu. V jeho výrobě se nacházejí tři na sebe navazující procesy, které musí být vzájemně synchronizovány. Jde o zpracování plošných spojů na SMT linkách a následně na poloautomatických PCB linkách. Celý výrobek je dokončen finální montáží. Asprova hlídá časy osazení na SMT linkách, kdy se plošný spoj musí osadit z obou stran do určité doby. Zároveň využívá síta, jedno je vždy určeno pro dva stroje současně. V určitou chvíli je však možné síto použít pouze na jednom stroji. Asprova oba stroje vyvažuje rovnoměrně, a tím zamezuje zbytečným prostojům. Plánování v systému Asprova probíhá následovně. Na základě vstupních dat z ERP systému plánovač výroby provede úvahu a definuje vstupní podmínky pro vytvoření plánu na příští období. Systém na jeho základě automaticky sestaví podrobný výrobní plán, který respektuje všechna známá omezení, včetně využití sít na SMT linkách. Vytvořenou variantu plánovač zreviduje s ohledem na zákaznické požadavky a dostupné kapacity. Upravením vstupních parametrů je možné vytvořit několik variant plánu a provést What-if analýzu. Nový plán je v systému Asprova vygenerován do hodiny a čas plánovače je efektivně využit. Ten má větší přehled o výrobě a může s dostatečným předstihem naplánovat směnnosti závodu, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu. Jedním z nejdůležitějších vstupních parametrů upravovaných pro vygenerování optimálního plánu je definice zdrojů pro leveling na SMT linkách. Tím Asprova zajišťuje rovnoměrné rozvržení výrobních kapacit na prioritní a variantní pracoviště za současného výpočtu minimálních nastavovacích časů. Pokud je leveling proveden správně, Asprova díky synchronizaci jednotlivých procesů a optimalizaci řazení dávek zaplánuje PCB linky a finální montáže tak, aby byly splněny požadované termíny vývozů dodávek k zákazníkovi. Vyvážený plán je následně podkladem pro ověření hladiny skladových zásob a dostupnosti materiálu v dlouhodobém horizontu.

Dosažené přínosy

 • Úspora času plánovače, zvýšení jeho efektivity.
 • Minimalizace nastavovacích časů.
 • Zvýšení průchodnosti výrobou.
 • Minimalizace prostojů.
 • Tvorba What-if analýz.
 • Rychlá reakce na zákaznické požadavky.
 • Okamžitý přehled a informace o výrobě.
 • Standardizace procesu plánování (snížení vlivu lidského faktoru).
„Systém pokročilého plánování Asprova nám poskytuje komplexní přehled o výrobě a generuje výrobní plány se zohledněním všech výrobních omezení, kterých máme skutečně mnoho. Společnost AIMTEC nám zavedla nástroj pro standardizaci procesu plánování a my se nyní můžeme soustředit na klíčové činnosti v podniku.“ Ladislav Vlašic, Production Control, Panasonic Automotive Systems Czech, s. r. o.

 
Helios
- inzerce -