facebook LinkedIN LinkedIN - follow

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.


COMES WMS je flexibilní v konfiguraci, univerzálním nasazením na různé typy výrob, je použitelný od malého skladu náhradních dílů až po interní logistiku výroby včetně automatické traceability.

Největším přínosem COMES WMS je schopnost detailně řešit všechny materiálové procesy ve výrobě (zásobování linek materiály, spotřeby a transformace materiálů, zaskladnění hotových výrobků). Systém podporuje uživatele v dokladování výroby pro audity svých zákazníků. Funkce systému lze díky API libovolně zákaznicky rozšiřovat.

Tablet

Hlavní vlastnosti COMES WMS

Podpora výroby

 • Komplexní řešení interní logistiky od příjmu surovin, přes výrobu až po expedici výrobků.
 • Automatické zásobování linek surovinami podle spuštěných výrob.
 • Podpora FIFO a FEFO.
 • Řízení práce skladníků pomocí elektronické fronty práce.
 • Přehled o stavu skladu/výroby v každém okamžiku (v reálném čase).
 • Grafická vizualizace skladu.
 • Podpora EAN kódů, každé balení má svůj unikátní kód.
 • Integrace s COMES koncepty pro plánování a řízení výroby a údržby (APS, OEE, MOM, Maintenance), které tvoří základ IT Digitální továrny.

Podpora kvality

 • Řešení pozastávek a neshodných dílů (scrap).
 • Automatické generování traceability (dohledatelnost použitých surovin).
 • Omezení skladových pozic pro vybrané materiály.
 • Řešení požadavků zákaznických auditů.

Podpora logistiky a plánování

 • Evidence avíz na příjem a expedici.
 • Automatické generování expedičních listů.
 • Podpora práce se složenými obaly (např. paleta + víko/plata/kusy).
 • Inventury skladů (částečné, úplné, dle materiálů, dle skladových lokací).
 • Práce s cenami (ceny každého kusu, možnost pracovat ve více měnách, průměrné ceny, výdej materiálu dle cen).
 • Hlídání maximálních a minimálních skladových množství.

Uživatelské rozhraní a reporting

 • Podpora chytrých čteček čárových kódů a mobilních zařízení (tablet, smartphone).
 • Reporty (aktuální stav skladu, zobrazení stavu skladu v libovolném časovém okamžiku trasování, přehled příjmů a výdejů …).

Uživatelská konfigurace

 • Možnost specifikovat uživatelské vlastnosti skladových položek (hmotnost, vlhkost, barva …).
 • Konfigurace skladových funkcí dle procesního modelu zákazníka.
 • Grafický návrhář etiket.
 • Neomezený počet materiálů, skladů, skladových míst, regálů, strojů …
 • Stromová struktura skladových lokací a materiálů.

Rychlost a optimalizace

 • Optimalizace skladových cest.
 • Vysoký výkon díky modernímu IT řešení (dokáže zpracovávat tisíce skladových operací za vteřinu).

Komunikace na ostatní systémy:

 • Propojení na stávající skladový systém továrny.
 • Programátorské API pro doplňování funkcí dle požadavků zákazníků a integraci na ostatní systémy.

Kontakt:
www.compas.cz
Compas automatizace, spol. s r.o.
Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 567 567 111 | e-mail: info@compas.cz

COMPAS


 
Helios
- inzerce -