facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Bez ERP systému by ve výrobě nastala 100% provozní slepota

Za digitální proměnou podniků vždy stojí inteligentní software, který dokáže řídit a automatizo­vat všechny firemní procesy. Platí to i v případě významné moravské výrobní firmy ELKO EP, která se řadí mezi přední světové výrobce elektronických zařízení pro domovní, office a průmyslové automatizace.


„Pro nás je ERP systém existenční nutností. Bez systému bychom výrobu nebyli schopni vůbec řídit,“ říká výrobní ředitel ELKO EP Petr Demek. „Bez systémového řízení výroby by také nikdy nemohl narůst počet výrobků do dnešního objemu.“

Společnost ELKO EP se stala vítězem Ceny za Průmysl 4.0, kterou již potřetí udělil Svaz průmyslu. Za vítězstvím stojí inovativní vedení firmy, práce interních týmů a také informační systém ABRA Gen, který poskytl platformu pro plnou digitalizaci výrobního procesu. Nasazení systému ABRA Gen totiž umožnilo společnosti ELKO EP digitální transformaci výroby a s tím možnosti sledovat a kontrolovat materiál a komponenty na skladě, průběh výroby a kompletní identifikaci výrobků až k zákazníkovi.

Co je pro efektivní řízení ve firmě ELKO EP nejdůležitější?

Na prvním místě je to traceabilita, tedy dohledatelnost a perfektní kontrola nad celou výrobou. Dokonalý přehled o tom, co přesně se výrobě děje. S tím je spojené precizní plánování kapacit pro výrobní linky, bezvadná evidence historie výrobků v jejich rodném listu, odvádění práce a sledování produktivity, automatické napojení na skladové hospodářství s pokročilou optimalizací zásob využitím SCM bilancí a propojení až na prodejce a B2B e-shop.

Nechte se inspirovat

Ukážeme vám několik konkrétních příkladů digitalizace s využitím informačního systému ABRA Gen, které pomohly firmě ELKO EP s efektivním plánováním a řízením výroby.

#1 Objednávejte jen to, co skutečně potřebujete a vyrábějte jen to, co prodáte

Obchodník po přijetí objednávky ihned vidí, zda je pokrytá zásobami. V případě, že objednávka není zajištěná, zadá se požadavek na výrobu. Díky provázanosti v informačním systému je o jeho zpracování informována výroba. Potvrzením objednávky vznikne požadavek na výrobu, který obsahuje typ výrobku a počet kusů. Systém prověří skladovou dostupnost materiálu. S pomocí bilančních SCM funkcí napříč všemi výrobními zakázkami systém uvědomí nákup s požadavkem na pokrytí výroby potřebným materiálem. V případě, že je požadavek pokrytý (už když je materiál na cestě), je možné zaplánovat a následně spustit výrobu.

Bilance SCM fungují i v případě poklesu výrobků na skladě pod stanovené limity. Na základě toho se spouští výroba bez ohledu na vystavené objednávky. Systém navíc kontroluje tyto požadavky s celkovým výrobním plánem, aby byl vždy efektivní. Stavy na skladě pak dokáží pokrýt i sezónní výkyvy.

#2 Mějte pod kontrolou, jaký materiál vyskladnit do výroby a jaké výrobky po dokončení uskladnit

Jakmile je schválen požadavek na výrobu, překlopí se automaticky na konkrétní výrobní příkaz. Systém automaticky generuje výdejku ze skladu, která se váže na kusovníky přiřazené ke konkrétnímu vý­rob­ku. Vždy se hlídají stavy kritického materiálu a v případě potřeby vznikají požadavky na nákup. S výdejkou se materiál vydává do výroby a zároveň s tím systém přiřadí výrobkům sériová čísla. Ve finální fázi je po výstupní kontrole výrobek hotový a výrobní příkaz se uzavře. Na expedici je zahájen příjem na základě fyzického na­sklad­ně­ní. Prodejci ihned vidí aktuální stav zásob a aktuální vykrytí objednávek vč. toho, kolik výrobků se ještě nachází ve výrobě.

#3 Veďte kompletní historii výrobku v rodném listu

Jakmile vznikne výrobní příkaz, systém vygeneruje sériová čísla pro všechny polotovary. Každé sériové číslo má přesně stanovený technologický postup, který se v průběhu výroby vyplňuje. Vznikem čísla výrobního příkazu také začíná kompletní historie výrobku. Systém přesně ví, jaké konkrétní součástky byly pří výrobě použity, zná technologický postup a posléze i pracovníky, kteří na něm pracovali. Nejenom finální výrobek má tedy své sériové číslo, ale svůj kód má i každý z polotovarů, který je možné zpětně dohledat – má kompletní historii.

Informace v rodných listech se využívají v rámci zpětné vazby, reklamací či při fakturaci. Firma je schopná snadno určit, jaké součástky byly použity i kdo přesně a při jaké operaci na jednom každém výrobku pracoval. Traceabilita je důležitá také pro organizaci výroby a precizní plánování kapacit výrobních linek.

#4 Pracujte s informacemi z výroby – vyhodnocujte efektivitu a produktivitu

Data z výroby potřebná pro tvorbu statistik a různých analýz jsou přístupná přímo v informačním sytému a lze s nimi dále pracovat. V ABRA BI se na jednom místě sbíhají nejen data z výroby, ale také z ostatních modulů jako skladové hospodářství, nákup, prodej apod. Není proto nutné dohledávat zdrojová data, vše je zde spárované pohromadě.

Ve sběru dat pomáhají ve výrobě PLM terminály. Přes API se do systému automaticky tahají data o odvedených úkonech na jednotlivých pracovištích vč. záznamu o konkrétních pracovnících. To umožňuje detailně sledovat produktivitu práce. Vše je provázané až po tvorbu mezd. PLM terminál sleduje technologický postup výrobku, který s sebou nese normočasy a pořadí operací. Teprve po dokončení operace může výrobek putovat k další operaci, není možné operaci přeskočit. Odvádění práce na terminálech probíhá po každém ukončené operaci na jednotlivých výrobcích. Systém měří výkon za celou směnu, přičemž na konci měsíce se uzavírají data s poměrně vysokou přesností vyhodnocení.

Systém vyhodnocuje i data za celou výrobu a díky tomu je možné přesně odhalit její úzká místa. Měří reálný čas výroby, sleduje průtok výrobou, zná předpokládaný čas z normativních technologických postupů a dokáže vyhodnotit různé odchylky. Bez této traceability je zhola nemožné měřit jakýkoliv efektivní výkon. Nestačí totiž měřit pouze výrobní časy, ale je potřeba je přesně vztáhnout k vytvořeným hodnotám.

#5 Při plánování výroby efektivně využívejte plných kapacit

V rámci jedné směny může být v celé výrobě nezávisle na sobě rozpracováno tisíce kusů různých polotovarů a výrobků. Systém dokáže požadavky na výrobu řídit s maximálním vytížením všech linek. Díky tomu může v provozu běžet i několik desítek výrobních příkazů najednou, a přitom každý může být určen pro jiný finální výrobek. Díky datům v systému firma ví, co se kde v daný moment vyrábí a kam to patří. Každý výrobek i polotovar má svůj technologický postup a prochází několika operacemi (5 i více). To je obrovské kvantum informací, které by bez informačního systém nebylo možné zpracovat. Výrobní příkaz nemusí naráz celý proběhnout jedním pracovištěm, ale rozdělí se podle potřeby. Tím jsou maximálně vytěžovány všechny kapacity.

#6 Při vysoké variabilitě výroby plánujte každou operaci

Výroba v ELKO EP kombinuje zakázkovou a malosériovou výrobu. Vyrábí se zde různé výrobky s odlišným požadavkem na pracovní síly a s různou délkou trvání operací. Na rozdíl od čistě sériové výroby není možné, aby jedna část vždy perfektně zásobovala část navazující. Jednotlivá pracoviště musejí být na sobě nezávislá. Plánuje se každá operace, nikoliv celý příkaz. Proto jsou před každou operací vytvářený tzv. buffery – zásoby práce –, které vždy podle potřeby vytíží každou linku i v případě, že dojde k nějakému zdržení nebo naopak zrychlení práce. Pracoviště tak na sebe nemusejí čekat, vždy je pro ně přichystaná práce.

Systém také sleduje podle čárových kódů, které výrobky či polotovary váznou, na jaké operaci a v jaké fázi rozpracovanosti jsou. Zásobníky práce se ve výrobě využívají také na dokrývání vzniklých mezer. Je běžné, když se z jednoho výrobního příkazu vyrobí pouze část a zbytek se ponechá pro využití kapacit linek, které by jinak stály. S tím souvisí systémové rozdělení linek, díky němuž lze přiřadit určitý výrobní příkaz ke konkrétní lince. Systém vždy vidí, co už je hotové a na co se čeká.

#7 Využívejte pro cenotvorbu informace z výroby a automaticky ji promítněte na e-shop

Vyhodnocování efektivity linek pro zakázkovou výrobu je díky provázanosti informací možné promítnout do cenotvorby. Cenové kalkulace zohledňují nejen cenu součástek a polotovarů a čas strávený na jednotlivých linkách, ale také dobu potřebnou pro nastavení a rozběhnutí výrobních linek a mnoho dalších dat. Informační systém umí oceňovat výrobky s využitím kalkulačních řad. V daném objemu výrobků a změn výrobních příkazů by bez systému nebylo možné zahrnout všechna data. Systém také umožňuje připravovat individuální ceníky a pokročilé režimy slev. Nastavená cenotvorba se pak automaticky promítá na B2B e-shopu.

Jak realizovat všechny tipy i ve vaší firmě?

Spojte se s námi. Informační systém ABRA přizpůsobíme přesně na míru vašim potřebám. Výsledkem bude efektivní, plně digitalizovaná, moderní firma. Více na www.abra.eu.

ABRA