facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Lupasoft s.r.o - Editace parametrů subjektu

Úpravy v přehledu probíhají moderovaným způsobem. Vždy jsou požadovány kontaktní údaje žadatele o změnu, aby bylo možno ověřit zdroj a oprávněnost požadavku. Po zadání informací o produktu odešlete změny do redakce, kde nám trvá zhruba týden než je ověříme a zadáme na web. Tato manuální kontrola je nutná. Není možné, aby anonymní žádost z webu byla bez prozkoumání ihned zveřejněna. Mějte proto strpení a nezadávejte stejné požadavky na vložení produktu nebo na změny opakovaně.

V případě drobných změn u více produktů či požadavku na jejich odstranění z přehledu kontaktujte prosím redakci za účelem dohodnutí způsobu hromadné editace/odstranění.
E-mail:  
Jméno:  
Příjmení:  
Společnost:  
Telefon:  
Zapamatovat si údaje (vaše kontaktní údaje se uloží do cookies, u dalších formulářů se automaticky předvyplní)

Název
(uveďte prosím plné jméno firmy včetně právní formy)
Adresa
Telefon
E-mail
WWW   Url:
Počet zaměstnanců ve vztahu k DW-BI řešením
(počet konzultantů, analytiků, programátorů, pracovníků podpory apod.)
Nejvýznamnější partneři na lokálním trhu
(v oblasti DW-BI řeąení, uveďte prosím zkráceně, za sebou)
V přehledu je dále možno uvést odpověď ANO jen pro ty oblasti působení, poskytované služby a řešení, u kterých je možno na vyžádání redakce doložit odpovídající referenci, nebo kompetence podložené smlouvou o zastupování renomovaného dodavatele řešení v dané oblasti na českém nebo slovenském trhu.
Redakce si vyhrazuje právo nezařadit do přehledu firmu nebo modifikovat prezentované údaje, pokud nebude možno doložit na vyžádání redakce potřebné kompetence.
V přehledu je dále možno uvést odpověď ANO jen pro ty oblasti působení, poskytované služby a řešení, u kterých je možno na vyžádání redakce doložit odpovídající referenci, nebo kompetence podložené smlouvou o zastupování renomovaného dodavatele řešení v dané oblasti na českém nebo slovenském trhu.
Redakce si vyhrazuje právo nezařadit do přehledu firmu nebo modifikovat prezentované údaje, pokud nebude možno doložit na vyžádání redakce potřebné kompetence.
Oblasti působení na trhu DW-BI
Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat Komentář:
Datové sklady Komentář:
Data mining Komentář:
Business intelligence Komentář:
Služby poskytované v rámci DW-BI
Datové modelování, optimalizace databází Komentář:
Návrh a implementace datového skladu Komentář:
ETL, konsolidace dat Komentář:
Správa a údržba datového skladu Komentář:
Implementace BI řešení Komentář:
Vývoj BI aplikací na zakázku Komentář:
Řízení DW-BI projektů Komentář:
Systémová integrace DW-BI Komentář:
Poradenství, konzultační služby Komentář:
Školení a vzdělávání Komentář:
Jiné
(Uveďte prosím heslovitě, za sebou)
Dodávaná specializovaná BI řešení a aplikace
Identifikace a segmentace zákazníků Komentář:
Churn management - prevence odchodu zákazníků Komentář:
Fraud management - detekce podvodů Komentář:
Campaign management - řízení marketingových kampaní Komentář:
Risk management - řízení rizik Komentář:
Anti money-laundering - prevence praní špinavých peněz Komentář:
Customer loyalty management - podpora věrnostních programů Komentář:
Web analytics - detailní analýza chování návštěvníků webu Komentář:
BPM (business performance management) Komentář:
MIS/EIS/DSS - manažerské systémy pro podporu rozhodování Komentář:
Specializovaná branžová řešení
Finanční sektor - pojišťovny Komentář:
        Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR
Finanční sektor - banky, leasingové společnosti, fondy... Komentář:
        Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR
Telekomunikace Komentář:
        Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR
Utility Komentář:
        Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR
Retail Komentář:
        Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR
Státní správa Komentář:
        Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR
Průmysl Komentář:
        Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR
Reference v oblasti DW-BI v ČR a SR
Jméno referenčního zákazníka
        Název projektu
        Stručný popis projektu
        (cca 300-600 znaků)
Jméno referenčního zákazníka
        Název projektu
        Stručný popis projektu
        (cca 300-600 znaků)
Jméno referenčního zákazníka
        Název projektu
        Stručný popis projektu
        (cca 300-600 znaků)
Jméno referenčního zákazníka
        Název projektu
        Stručný popis projektu
        (cca 300-600 znaků)
hlavní obrázek dodavatele není přiřazen.
Přidat hlavní obrázek dodavatele *)


V případě zájmu o umístění dalších propagačních materiálů kontaktujte prosím redakci

*) Podporovány jsou pouze formáty JPG, GIF a PNG!