facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Oracle JD Edwards - Editace parametrů produktu

Úpravy v přehledu probíhají moderovaným způsobem. Vždy jsou požadovány kontaktní údaje žadatele o změnu, aby bylo možno ověřit zdroj a oprávněnost požadavku. Po zadání informací o produktu odešlete změny do redakce, kde nám trvá zhruba týden než je ověříme a zadáme na web. Tato manuální kontrola je nutná. Není možné, aby anonymní žádost z webu byla bez prozkoumání ihned zveřejněna. Mějte proto strpení a nezadávejte stejné požadavky na vložení produktu nebo na změny opakovaně.

V případě drobných změn u více produktů či požadavku na jejich odstranění z přehledu kontaktujte prosím redakci za účelem dohodnutí způsobu hromadné editace/odstranění.
E-mail:  
Jméno:  
Příjmení:  
Společnost:  
Telefon:  
Zapamatovat si údaje (vaše kontaktní údaje se uloží do cookies, u dalších formulářů se automaticky předvyplní)

Název produktu
Počet konzultantů produktu v ČR, resp. SR Komentář:
Nabízené formy implementace systému
On-premise Komentář:
Cloud Komentář:
Hostované řešení Komentář:
Funkčnost systému - finance
finanční účetnictví - hlavní kniha a pokladna Komentář:
finanční účetnictví - elektronický bankovní styk Komentář:
finanční účetnictví - pohledávky, závazky (včetně upomínání, penalizace) Komentář:
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - nákladová střediska, zakázky Komentář:
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - procesní řízení - ABC (Activity Based Costing) Komentář:
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - kalkulace nákladů na výrobek Komentář:
řízení hotovosti a předpověď likvidity Komentář:
finanční plánování a rozpočty Komentář:
konsolidace - statutární a operativní Komentář:
správa a účtování investičního majetku (včetně leasingu a pronajímaného majetku) Komentář:
plánování a sledování nedokončených investic a investičních akcí Komentář:
správa a účtování obchodů na peněžním a kapitálovém trhu, půjček a finančních derivátů Komentář:
řízení tržního rizika Komentář:
výpočet a účtování mezd Komentář:
řízení lidských zdrojů - plánování kariéry, nábor zaměstnanců Komentář:
Funkčnost systému - logistické moduly
nákup a likvidace faktur Komentář:
skladové hospodářství a řízení zásob Komentář:
správa odpadů a nebezpečných materiálů Komentář:
prodej a vystavení faktur Komentář:
Podpora EET Komentář:
zahraniční obchod Komentář:
přeprava Komentář:
elektronický nákup a prodej přes Internet (B2B. B2C) Komentář:
Funkčnost systému - řízení výroby
Typ výroby:
kontinuální Komentář:
diskrétní Komentář:
zakázková Komentář:
dle prognózy Komentář:
Sériovost výroby:
kusová Komentář:
sériová Komentář:
hromadná Komentář:
Odvětví - průmysl:
potravinářský a nápojářský Komentář:
stavebnictví Komentář:
textilní, obuvnický Komentář:
strojírenský Komentář:
automobilový Komentář:
hutní Komentář:
chemický, farmaceutický Komentář:
ostatní Komentář:
Funkčnost systému - integrované specializované moduly
PDM a PLM Komentář:
APS/SCM Komentář:
EAM, řízení údržby Komentář:
Řízení projektů Komentář:
Řízení jakosti Komentář:
CRM Komentář:
Datový sklad a MIS Komentář:
Další funkce a vlastnosti systému
Funkce sledování insolvenčního rejstříku Komentář:
Výkaznictví dle jiných účetních norem (IAS, IFRS, GAAP) Komentář:
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly Komentář:
Certifikace produktu (ISO 9000 apod.), provedené audity Komentář:
Architektura a platformy
Architektura systému
Mobilní technologie
Single sign-on
Collaborative business
Podporované komunikační protokoly a standardy (př. HTTP, J2EE)
Platforma systému - operační systém serveru
Platforma systému - operační systém klienta
Možné platformy systému - databáze
Integrační platforma (middleware)
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu (počet zákazníků) Komentář:
V jakých odvětvích má systém reference
Obchod Komentář:
Distribuce Komentář:
Finance Komentář:
Veřejný a státní sektor Komentář:
Utility Komentář:
Výrobní podniky Komentář:
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 100 mil. Kč) Komentář:
- středně velké podniky (obrat 100 mil. - 1 mld. Kč) Komentář:
- velké podniky (obrat nad 1 mld. Kč) Komentář:
Reference
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti Komentář:
Jaká je velikost nejmenší a největší instalace (v počtu uživatelů) Komentář:
Hlavní referenční zákazníci


Komentář:

   Smazat

Změnit logo produktu *)Ukázky prostředí nabízených produktů (fotografie, screenshoty)

screenshot 1:    Smazat

Změnit screenshot 1 *)
Popisek:screenshot 2:    Smazat

Změnit screenshot 2 *)
Popisek:screenshot 3:    Smazat

Změnit screenshot 3 *)
Popisek:


screenshot 4 není přiřazen.
Přidat screenshot 4 *)
Popisek:


V případě zájmu o umístění produktového listu, příručky, demoverze nebo ceníku kontaktujte prosím redakci

*) Podporovány jsou pouze formáty JPG, GIF a PNG!
Doporučujeme nahrávat obrázky ve velikosti 1600x1200 pixelů, do 1 MB.