facebook LinkedIN LinkedIN - follow
QI - Editace parametrů produktu

Úpravy v přehledu probíhají moderovaným způsobem. Vždy jsou požadovány kontaktní údaje žadatele o změnu, aby bylo možno ověřit zdroj a oprávněnost požadavku. Po zadání informací o produktu odešlete změny do redakce, kde nám trvá zhruba týden než je ověříme a zadáme na web. Tato manuální kontrola je nutná. Není možné, aby anonymní žádost z webu byla bez prozkoumání ihned zveřejněna. Mějte proto strpení a nezadávejte stejné požadavky na vložení produktu nebo na změny opakovaně.

V případě drobných změn u více produktů či požadavku na jejich odstranění z přehledu kontaktujte prosím redakci za účelem dohodnutí způsobu hromadné editace/odstranění.
E-mail:  
Jméno:  
Příjmení:  
Společnost:  
Telefon:  
Zapamatovat si údaje (vaše kontaktní údaje se uloží do cookies, u dalších formulářů se automaticky předvyplní)

Název produktu
Počet konzultantů produktu v ČR, resp. SR Komentář:
Funkčnost systému
Správa objektů údržby
Správa technických objektů Komentář:
Strukturování technických objektů Komentář:
Propojení technických objektů Komentář:
Vytváření ID sítí Komentář:
Tvorba seznamů technických objektů Komentář:
Přiřazení sériových čísel Komentář:
Kusovník technických objektů a konstrukčních celků Komentář:
Body měření Komentář:
Správa záruk Komentář:
Připojení dokumentů k technickému objektu Komentář:
Řízení a plánování údržby
Řízení a plánování údržby na základě čítačů a počítadel Komentář:
Doklady o měření Komentář:
Změnová služba - změnové doklady Komentář:
Řízení a plánování preventivní údržby Komentář:
Sledování reakčních časů Komentář:
Plány a strategie údržby Komentář:
Plánování kapacit Komentář:
Automatické generování zakázek údržby z plánu údržby Komentář:
Vyhodnocení zatížení pracoviš» Komentář:
Automatická diagnostika Komentář:
Plánování údržby v radioaktivním prostředí Komentář:
Údržba prováděná pro externí zákazníky Komentář:
Statistika - vyhodnocení příčin poruch Komentář:
Statistika - vyhodnocení četnosti poruch, příčin, apod. Komentář:
Propojení na externí systémy
Propojení EAM systému s CAD Komentář:
Propojení EAM systému s dohledovými systémy Komentář:
Propojení EAM systému s GIS Komentář:
Komunikace
Komunikace s EAM systémem přes internet Komentář:
Komunikace s EAM systémem přes SMS (WAP) Komentář:
Mobilní technologie - řízení a plánování údržby "on site" Komentář:
Integrované specializované moduly
Řízení jakosti Komentář:
Správa odpadů a nebezpečných materiálů Komentář:
Další funkce a vlastnosti systému
Flexibilní tvorba statistik bez nutnosti programování Komentář:
Workflow - elektronický oběh dokumentů Komentář:
Certifikace produktu (ISO 9000 apod.), provedené audity Komentář:
Architektura a platformy
Architektura systému
klient/server dvouvrstvá
třívrstvá tenký klient
web komponentová
4GL InterNEt enabled
objektově orientovaná 4vrstvá klient/server
vícevrstvá modulární
variabilní CORBA
web-klient/desktop-klient intranet
off-line klient mobile klient
.NET vícevrstvá COM
Komentář:
Platforma systému - operační systém serveru Komentář:
Platforma systému - operační systém klienta Komentář:
Možné platformy systému - databáze
vlastní Centura
Oracle MS SQL Server
MSDE SQL Anywhere
DB2 Pervasive PSQL
SAP DB Informix
Progress MS Access
SQL Base Firebird
InterBase MySQL
ODBC PostgreSQL
Teradata FoxPro
Komentář:
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu (počet zákazníků) Komentář:
V jakých odvětvích má systém reference
Distribuce Komentář:
Veřejný a státní sektor Komentář:
Utility Komentář:
Telekomunikace Komentář:
Výrobní podniky Komentář:
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
Malé podniky (obrat do 100 mil. Kč) Komentář:
Středně velké podniky (obrat 100 mil. - 1 mld. Kč) Komentář:
Velké podniky (obrat nad 1 mld. Kč) Komentář:
Reference
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti Komentář:
Velikost nejmenší a největší instalace (v počtu uživatelů) Komentář:
Hlavní referenční zákazníci


Komentář:

   Smazat

Změnit logo produktu *)Ukázky prostředí nabízených produktů (fotografie, screenshoty)

screenshot 1:    Smazat

Změnit screenshot 1 *)
Popisek:screenshot 2:    Smazat

Změnit screenshot 2 *)
Popisek:screenshot 3:    Smazat

Změnit screenshot 3 *)
Popisek:screenshot 4:    Smazat

Změnit screenshot 4 *)
Popisek:


V případě zájmu o umístění produktového listu, příručky, demoverze nebo ceníku kontaktujte prosím redakci

*) Podporovány jsou pouze formáty JPG, GIF a PNG!
Doporučujeme nahrávat obrázky ve velikosti 1600x1200 pixelů, do 1 MB.