facebook LinkedIN LinkedIN - follow
I6 - Editace parametrů produktu

Úpravy v přehledu probíhají moderovaným způsobem. Vždy jsou požadovány kontaktní údaje žadatele o změnu, aby bylo možno ověřit zdroj a oprávněnost požadavku. Po zadání informací o produktu odešlete změny do redakce, kde nám trvá zhruba týden než je ověříme a zadáme na web. Tato manuální kontrola je nutná. Není možné, aby anonymní žádost z webu byla bez prozkoumání ihned zveřejněna. Mějte proto strpení a nezadávejte stejné požadavky na vložení produktu nebo na změny opakovaně.

V případě drobných změn u více produktů či požadavku na jejich odstranění z přehledu kontaktujte prosím redakci za účelem dohodnutí způsobu hromadné editace/odstranění.
E-mail:  
Jméno:  
Příjmení:  
Společnost:  
Telefon:  
Zapamatovat si údaje (vaše kontaktní údaje se uloží do cookies, u dalších formulářů se automaticky předvyplní)

Název produktu (verze)
Rok uvedení produktu na trh / uvedení aktuální verze Komentář:
Počet konzultantů produktu v ČR Komentář:
Nabízené formy implementace systému
On-premise Komentář:
Cloud Komentář:
Hostované řešení Komentář:
Funkčnost systému
Call centrum
Podpora různých komunikačních kanálů se zákazníky Komentář:
On-line přepojení zákazníka na specializovaného operátora Komentář:
Poskytování všech relevantních informací o právě obsluhovaném zákazníkovi operátorům Komentář:
Sběr a vyhodnocování statistických údajů Komentář:
Podpora Dialed Number Indentification Service (DNIS) Komentář:
Podpora Automated Number Identification (ANI) Komentář:
Podpora Interactive Voice Response systems (IVR) Komentář:
Marketing
Podpora List Managementu (seznamy zákazníků, dodavatelů, jejich import a export) Komentář:
Automatizované plánování marketingové kampaně na základě analýz zákazníků Komentář:
Příprava rozpočtů plánovaných kampaní a sledování jejich plnění v průběhu kampaně Komentář:
Přesné zacílení kampaní na vybrané zákazníky nebo skupiny Komentář:
Realizace tržních testů (náhodný výběr zákazníků z cílové skupiny) Komentář:
Definování metriky, podle nichž bude hodnocena úspěšnost kampaně Komentář:
Realizace jedné kampaně několika komunikačními kanály najednou Komentář:
Sledování reakce zákazníků v reálném čase ze všech komunikačních kanálů Komentář:
Analýza průběžných výsledků probíhajících kampaní Komentář:
Operativní zasahování do provádění marketingové kampaně podle reakcí cílové skupiny Komentář:
Integrace s aplikacemi přímo souvisejícími se zákazníky (call centrum, servis, podpora, ...) Komentář:
Udržování a zpřístupňování báze informací o použitelných komunikačních kanálech Komentář:
Správa informací o zákaznících (vyloučení oslovení jednoho zákazníka dvakrát stejným sdělením) Komentář:
Hodnocení výsledků kampaně pomocí různých metrik a kritérií Komentář:
Podpora řízení a realizace propagačních akcí Komentář:
Prodej
Přístup ke všem relevantním informacím o obchodním případu Komentář:
Profil zákazníka Komentář:
Funkce sledování insolvenčního rejstříku Komentář:
Dosavadní kontakty Komentář:
Vynaložené a naplánované náklady Komentář:
Řízení vývoje obchodního případu na základě stanovené metodiky Komentář:
Přístup k základně informací (katalogy, ceny, konkurence, ...) přes web Komentář:
Automatizace korespondence a jejího vyřizování (hromadná korespondence, šablony dopisů, ...) Komentář:
Podpora týmového prodeje vícevrstvými distribučními kanály Komentář:
Automatizace synchronizace dat centrálního serveru a mobilních obchodníků Komentář:
Product Configurator (vytváření nabídky přímo v místě prodeje) Komentář:
Předpovědi objemu prodeje Komentář:
Správa motivačního programu účastníků obchodního procesu Komentář:
Servis
Případové analýzy Komentář:
Průchody rozhodovacími stromy Komentář:
Pomocné textové informace (rešerše technické dokumentace) Komentář:
Produktové specifikace Komentář:
FAQ databáze Komentář:
Řešení známých problémů z minulosti Komentář:
Automatické nasměrování požadavků zákazníka na příslušného řešitele Komentář:
Řízení garance doby vyřešení požadavku Komentář:
Optimalizace obchodních procesů
Zdokonalování prodejních a servisních procesů Komentář:
Vyhodnocování efektivity prodejních a servisních procesů Komentář:
Grafická evidence procesů a organizačních struktur Komentář:
Simulace procesů a trasování procesů Komentář:
Specializované moduly, funkce nebo nastavení pro různá odvětví
Obsahuje produkt spec. moduly Komentář:
Nasazení v odvětví (např. banky a finance, telekomunikace) Komentář:
Další vlastnosti systému
Mobilní přístup Komentář:
Architektura a platformy
Architektura systému
klient/server dvouvrstvá
třívrstvá tenký klient
web komponentová
4GL InterNEt enabled
objektově orientovaná 4vrstvá klient/server
vícevrstvá modulární
variabilní CORBA
web-klient/desktop-klient intranet
off-line klient mobile klient
.NET vícevrstvá COM
Komentář:
Platforma systému - operační systém serveru Komentář:
Platforma systému - operační systém klienta Komentář:
Možné platformy systému - databáze
vlastní Centura
Oracle MS SQL Server
MSDE SQL Anywhere
DB2 Pervasive PSQL
SAP DB Informix
Progress MS Access
SQL Base Firebird
InterBase MySQL
ODBC PostgreSQL
Teradata FoxPro
cloud
Komentář:
Uživatelé celosvětově
Počet instalací produktu (počet zákazníků celosvětově) Komentář:
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu v ČR Komentář:
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 250 mil. Kč ročně) Komentář:
- středně velké podniky (obrat 250 mil. - 2 mld. Kč ročně) Komentář:
- velké podniky (obrat nad 2 mld. Kč ročně) Komentář:
Reference
Reference produktu v ČR


Komentář:

   Smazat

Změnit logo produktu *)


screenshot 1 není přiřazen.
Přidat screenshot 1 *)
Popisek:


screenshot 2 není přiřazen.
Přidat screenshot 2 *)
Popisek:


screenshot 3 není přiřazen.
Přidat screenshot 3 *)
Popisek:


screenshot 4 není přiřazen.
Přidat screenshot 4 *)
Popisek:


V případě zájmu o umístění produktového listu, příručky, demoverze nebo ceníku kontaktujte prosím redakci

*) Podporovány jsou pouze formáty JPG, GIF a PNG!
Doporučujeme nahrávat obrázky ve velikosti 1600x1200 pixelů, do 1 MB.