Tisk

SEMESTRÁLNÍ KURZ: Statistická analýza dat v praxi - od pojmů k interpretaci výsledků

Od:  6.10.2018 09:00
Do:  18.1.2019 12:30
Stav:  Akce již skončila.
Místo:  Centrum výuky ACREA, Krakovská 7
Město:  Praha 1
Popis:  Semestrální kurz nabízí statistické metody od základních měr po vícerozměrné. V průběhu čtrnácti lekcí porozumíte významu a praktické hodnotě pojmů a postupů analýzy dat. Projdete výukou praktického využití a interpretace výsledků. Kurz je realizován od roku 1995. Cílem je proniknout do podstaty analytické práce a předat konkrétní metody analýzy dat.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
Poskytnout přístupnou formou znalost a osvojení si metod jednorozměrné a vícerozměrné statistiky. Důraz ve výuce je kladen na pochopení významu statistických metod a pojmů, na řešení praktických statistických úloh a na správnou interpretaci výsledků.

POPIS OBSAHU A POSTUPU
Výuka probíhá od zavedení a vysvětlení pojmů a uvedení postupů k rozboru jejich významu a interpretaci výsledků. V průběhu kurzu mohou účastníci prezentovat své vlastní analýzy a kolektivně je rozebírat. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics. Tento program bude po dobu trvání kurzu zájemcům bezplatně zapůjčen.
Pořadatel:  ACREA CR, spol. s r.o.
WWW stránka:  www.kurzystatistiky.cz
Kapacita:  12
Vstupné/konferenční poplatek:  48 279 Kč vč. DPH
Dostupnost akce:  Pro veřejnost
Typ:  Školení
Kategorie:  IT profesionál
Kontaktní jméno:  Petra Formánková
Kontaktní e-mail:  pformankova@acrea.cz
Mediální partner:  
© SystemOnLine, časopis IT Systems 2004, 2005