facebook LinkedIN LinkedIN - follow
1. duben 2011 - akce vybraného dne

Best Project Management 2011

Datum konání: 1.3. - 30.4.
Město: Česká republika...

 
Best Project Management 2011 je čtvrtý ročník prestižní soutěže s odbornou garancí společnosti Ernst & Young. Cílem soutěže je nalézt a ocenit nejlepší projektový management ICT, organizačních a procesních projektů v oblasti komerčního sektoru a v oblasti státní správy v České republice... více
 

VM ICM - VMware vSphere: Install, Configure, Manage...

Datum konání: 28.3. - 1.4.
Město: Praha

 
Tento kurz je zaměřen na instalaci, konfiguraci a správu všech komponent produktové řady VMware® vSphere™. V rámci kurzu jsou podrobně probírány produkty VMware ESXi/ESX™ a VMware vCenter™ Server. Tento kurz je předpokladem pro složení certifikační zkoušky a pro získání titulu VMware certifikovaný... více
 

CXA-204-1l - Basic Administration

Datum konání: 28.3. - 1.4.
Město: Praha

 
Kurz poskytuje základy nezbytné k efektivní centralizaci a správě aplikací v datovém centru a jejich bezprostřednímu doručení formou služby uživatelům. Účastníci se naučí instalovat Citrix XenApp 6 pro Windows Server 2008 R2 a příslušných plug-inů, používat administrační konzoly a nástroje pro... více
 

NA2 - Úvod k Data ONTAP 7.x

Datum konání: 30.3. - 1.4.
Město: Praha

 
Tento třídenní kurz je zaměřený na získání základních znalostí pro efektivní administraci datovýchúložišt NetApp s operačním systémem Data OnTap ve verzi 7 a vyšší. Účelem kurzu je seznámit studenty se základními možnostmi administrace diskových polí NetApp jak z grafického prostředí (web unterface)... více
 

Dassault Systemes PLM Forum 2011

Datum konání: 31.3. - 1.4.
Město: Praha

 
Představte si svět, ve ktorém by bylo možné všechny produkty navrhnout, vyzkoušet, otestovat a navíc i nasimulovat jejich chování ještě předtím, než by reálne existovaly. Trojrozměrná “živá zkušenost” (lifelike experience) představuje neodolatelný způsob, jak vymýšlet, vytvářet a sdílet budoucnost.... více