facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Informace o vybrané akci

Tiskni akci

JD Edwards EnterpriseOne pro výrobní společnosti - jak v JDE řídíme výrobu

Pořadatel:  TD-IS, s.r.o.
Od:  8.3.2011 09:00
Do:  8.3.2011 09:00
Stav:  Akce již skončila.
Místo:  Oracle Czech, V Parku 2308/8
Město:  Praha
Popis:
JD Edwards EnterpriseOne je moderní, integrované a otevřené ERP řešení informačního systému, nezávislé na HW a SW platformě, které funkčně pokrývá všechny potřeby podnikových procesů. Toto komplexní modulární řešení je vhodné zejména pro středně velké společnosti z oblasti výroby, stavebnictví, logistiky a služeb, požadující flexibilní řešení, které dokáže adekvátně reagovat na změny v obchodních procesech společnosti.

Na semináři se budeme především zabývat problematikou řízení výroby – modulem Výroba informační systému JD.
Dozvíte se například jak JD Edwards EnterpriseOne řeší:
• technickou přípravu výroby (TPV)
• řízení na dílnách
• plánování materiálové potřeby
• plánování a sledování kapacit
• nákladovost a účtování výroby
• jakost výroby
• údržbu strojů a zařízení
• další témata

JD Edwards EnterpriseOne pokrývá potřeby firem všech velikostí, podporuje je a rozvíjí podnikové procesy a zároveň zůstává otevřeným řešením do budoucnosti

WWW stránka:  http://www.td-is.cz/aktuality/...
Kapacita:  20
Vstupné/konferenční
poplatek:  
ZDARMA
Dostupnost akce:  Pro veřejnost
Typ:  Seminář
Kategorie:  Koncový uživatel
Kontaktní osoba:
Lenka Medková
telefon: +420 377 441 025
e-mail: sales@td-is.cz
Mediální partner:  
IT Systems
IT CAD

Vytvoř novou akci na základě této


Informace o vybrané akci