facebook LinkedIN LinkedIN - follow
29. březen 2011 - akce vybraného dne

Best Project Management 2011

Datum konání: 1.3. - 30.4.
Město: Česká republika...

 
Best Project Management 2011 je čtvrtý ročník prestižní soutěže s odbornou garancí společnosti Ernst & Young. Cílem soutěže je nalézt a ocenit nejlepší projektový management ICT, organizačních a procesních projektů v oblasti komerčního sektoru a v oblasti státní správy v České republice... více
 

VM ICM - VMware vSphere: Install, Configure, Manage...

Datum konání: 28.3. - 1.4.
Město: Praha

 
Tento kurz je zaměřen na instalaci, konfiguraci a správu všech komponent produktové řady VMware® vSphere™. V rámci kurzu jsou podrobně probírány produkty VMware ESXi/ESX™ a VMware vCenter™ Server. Tento kurz je předpokladem pro složení certifikační zkoušky a pro získání titulu VMware certifikovaný... více
 

Postupy vývoje aplikací

Datum konání: 28.3. - 29.3.
Město: Praha 8

 
V rámci kurzu se posluchači seznámí s nejpoužívanějšími metodickými postupy pro vývoj vícevrstevných softwarových aplikací založených na objektově-orientovaných přístupech a využití architektury založené na službách. Kurz poskytuje detailní pohled na projektové postupy, nástroje, role, klíčové... více
 

CXA-204-1l - Basic Administration

Datum konání: 28.3. - 1.4.
Město: Praha

 
Kurz poskytuje základy nezbytné k efektivní centralizaci a správě aplikací v datovém centru a jejich bezprostřednímu doručení formou služby uživatelům. Účastníci se naučí instalovat Citrix XenApp 6 pro Windows Server 2008 R2 a příslušných plug-inů, používat administrační konzoly a nástroje pro... více
 

LNX07 - Linux - programování shellových skriptů

Datum konání: 28.3. - 29.3.
Město: Praha

 
V tomto dvoudenním kursu se účastník seznámí podrobněji s problematikou programování shellových skriptů, a to jak se samotným jazykem shellu, tak s podpůrnými nástroji. Jednotlivá témata jsou demonstrována na praktických příkladech. více
 

Řízení informační bezpečnosti jako součást systému...

Datum konání: 29.3. - 30.3.
Město: Praha 2

 
Co se na semináři dozvíte: Řízení informační bezpečnosti jako součást systému řízení rizik BCM v IT -------------------------------------------------------------------------------- Přijďte také na konferenci „IT Security 2011“, která se koná ve dnech 22. – 23. února 2011 v Hotelu Park... více
 

Efektivní vymáhání pohledávek

Datum konání: 29.3. - 29.3.
Město: Brno

 
Seminář je určen především pro společnosti, které se zabývají vymáháním pohledávek a chtějí zlepšit nejen řízení procesů s tím spojených, ale i návaznost na další agendy. Seminář bude kromě jiného zaměřen na tato témata: - evidence dlužníků a věřitelů - vyhodnocování správy pohledávek... více