facebook
Aktuality -> IT společnost - 26. 2. 2020 14:27 - Ing. Lukáš Grásgruber

Uvědomit si a být připraven. IT Security Workshop 2020

Dne 19. března se v konferenčních prostorách hotelu Grandior v Praze uskuteční každoroční odborné setkání „IT Security Workshop“. Unikátně pojatá akce nabídne komplexní pohled na bezpečnost informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována obraně proti kybernetickým útokům, řízení rizik a právním rizikům a povinnostem při řízení dodavatelů. Pořadatelem je agentura Exponet s.r.o.„Již nyní můžeme prozradit, že úvodního příspěvku se i letos ujme prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, Aleš Špidla. Hovořit bude o tom, jak 5G sítě (z)mění paradigma kybernetické bezpečnosti. Účastníci konference se tak budou moci dozvědět kupříkladu o nových bezpečnostních výzvách, které 5G sítě přinesou.“, poodkrývá obsah prvního programového bodu ředitel pořádající agentury, Michal Franěk.

Uvědomit si a být připraven – nosná linka letošního ročníku poukazuje na mnohovrstevnatost tématu bezpečnosti informačních technologií. Tu se snaží reflektovat i další výběr řečníků a tematická dikce jejich příspěvků.

S prakticky zaměřenou případovou studií zabývající se řešením bezpečnostního incidentu z listopadu 2019 před publikum předstoupí generální ředitel pro východní Evropu společnosti Kaspersky, Miroslav Kořen. Prezentace popíše konkrétní případ napadení IT infrastruktury finanční instituce ve východní Evropě skupinou Carbanak, postup řešení, závěrem pak nabídne doporučení, jak se na podobné incidenty lépe připravit.

O tom, jak je důležité nespoléhat při ochraně a obraně sítě pouze na reaktivní prvky pohovoří prezentace Ondřeje NekovářeIana Pohla ze Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p. Role aktivní obrany proti kybernetickým útokům ve světle novodobých bezpečnostních hrozeb coby další z lákavé nabídky témat letošního IT Security Workshopu.

Dodavatelé klíčovým zdrojem bezpečnostního i právního rizika? Moderní společnosti ví své! Povinnost provádět due diligence a audit dodavatelů vyplývá z GDPR, ještě podrobnější povinnosti v oblasti řízení dodavatelů stanoví zákon o kybernetické bezpečnosti. Jan Tomíšek z advokání kanceláře ROWAN LEGAL pro návštěvníky workshopu shrne hlavní povinnosti v oblasti řízení dodavatelů a také doporučení, jak obecně pomocí dobře připravených smluv čelit právním rizikům, které dodavatelé představují.

Závěrečnou tečkou za celým dnem bude slosování návštěvnické ankety o hodnotné ceny.

Pro podrobnější informace o dalších diskutovaných tématech a řečnících neváhejte navštívit webové stránky konference.

Podrobný program a registrace na itsw.konference.cz
 


 
Atos
  

- Inzerce -

Ransomware, hybridní spisy, docházkové systémy a text mining

IT Systems 3/2020Březnové vydání IT Systems jsme připravovali v situaci, kdy je prakticky celý svět zasažen pandemií nového koronaviru. Ať bude další vývoj pandemie jakýkoli, je zřejmé, že nás koronavir zastihl v mnoha ohledech nepřipravené. Podobně nepřipravení jsme ovšem často i proti virům v kybernetické podobě. I proto jsme jako téma na obálku aktuálního vydání zvolili ransomware, tedy vir, který představuje vážnou hrozbu pro informační systémy, na nichž jsme stále více závislí.