facebook

Monitoring eventů a logů ušetří čas i peníze

C SYSTEM CZJe mnoho důvodů, proč by se každá firma měla starat o to, co se děje s jejími daty a jak pracují její systémy. Je to podstatné pro zajištění stabilního běhu všech komponent vlastní IT infrastruktury, informačních systémů a pracovních stanic, ale je to důležité třeba z pohledu zajištění bezpečnosti dat.


Například hrozby za neplnění požadavků tzv. GDPR po květnu 2018 jsou více než výmluvné, ale důvodů, proč sbírat data o dění v IT provozu, tzv. systémové logy, je mnohem více. C SYSTEM CZ doporučuje využívat každé firmě „koktejl“ více nástrojů, pro zajištění komplexní péče o její data a systémy, ale nástroj pro precizní monitorování a vyhodnocování logů by měl být jeho součástí vždy.

Každý ví, že prosperující firmy jsou závislé na informačních systémech a správné funkčnosti IT infrastruktury. V C SYSTEM CZ také víme, že správným monitoringem všech součástí infrastruktury, tedy serverů, klíčových aplikací, databází, síťových prvků nebo třeba koncových počítačů lze předejít kritickým incidentům, které by mohly způsobit třeba i zastavení provozu celé firmy. Nejen, že pak firma nevydělává, ale mnohdy jí hrozí penále a jiné sankce za neplnění závazků. Přitom nasazením např. řešení LOGmanager, systému pro centralizovanou správu eventů a logů z libovolných zdrojů, firmy mohou nejen průběžně centrálně monitorovat, zda nehlásí některá součást IT prostředí nestandardní chování, ale mohou i zpětně zjistit, proč došlo k incidentu, kterému se nepodařilo předejít.

Žádné složité a zdlouhavé prohledávání logů z mnoha separátních IT komponent, jak to znají „ajťáci“ z dřívějška. V LOGmanager má firma všechny informace pohromadě, a lze z nich zpracovávat během pár okamžiků přehledné grafické i textové výstupy a činit rychlá rozhodnutí k nápravě zjištěných závad. Díky tomu firma nejen předejde výpadkům v provozu, zamezí nechtěným konfiguračním změnám systémů, ale i zoptimalizuje třeba nastavení sítí pro zamezení možných pokusů o průniky do ní, včetně zamezení zahlazení stop kybernetických útočníků.

Systém umožňuje ukládat data dlouhodobě a v nezpochybnitelné podobě pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analýzu a bezpečnostní audity. Odpovídá požadavkům kybernetického zákona, ČSN ISO 27001 a jeho funkcionality jsou potřebné i z pohledu blížícího se nařízení GDPR.

LOGmanager může díky přijatelné ceně, komplexnosti funkcionalit a rychlosti, se kterou jej C SYSTEM CZ dokáže u zákazníka zprovoznit, pomoci firmám zajistit významnou část bezpečnosti provozu IT a celkově ušetřit čas pracovníků i firemní prostředky.

C SYSTEM CZ
C SYSTEM CZ a. s.
Otakara Ševčíka 56
Brno-Židenice
636 00
Tel.: +420 532 140 111
Fax: +420 532 140 118
email: info@csystem.cz
web: www.csystem.cz