facebook LinkedIN LinkedIN - follow

MEDICAL NET

přenáší informace o pacientech v ČR už necelé tři roky, jeho využití neustále stoupá

MEDICAL NETZdravotní záznamy pacientů čistě v elektronické podobě jsou bezesporu budoucností zdravotnictví. Preference informací v bezpapírové podobě se projevuje v rostoucím počtu uživatelů komunikačního systému MEDICAL NET, který funguje v České republice již necelé tři roky. V tuzemsku má přes 900 účastníků, kteří si elektronicky předávají např. lékařské zprávy, žádanky či nálezy, a stále přibývají další.

Od ledna do konce září 2015 systém přenesl 171 272 zpráv, což představuje meziroční růst o 61 %. MEDICAL NET používá celá šíře zdravotnických organizací, od nemocnic, laboratoří, radiologických pracovišť až po jednotlivé praktické lékaře. MEDICAL NET Vám urychlí, zjednoduší a zefektivní komunikaci s Vašimi partnery ve zdravotnictví.

MEDICAL NET je bezpečným komunikačním systémem pro předávání dat pacientů (např. lékařských zpráv, žádanek či nálezů). Díky technologiím použitých v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. Systém MEDICAL NET zprostředkovává bezpečný přenos zpráv mezi dvěma libovolnými registrovanými účastníky sítě - odesílatelem a příjemcem.

Přínosy pro uživatele:

  • Rychlé a bezpečné doručení zpráv.
  • Přesná adresace zpráv na konkrétní pracoviště či pracovníka.
  • Automatizace a maximální zjednodušení procesu odeslání zpráv.
  • Automatizace příjmu zpráv až do informačního systému uživatele.
  • Potenciál široké základny zapojených uživatelů.
  • Nezpochybnitelnost doručení zprávy založená na systému generování doručenek.
  • Snadná a rychlá integrace komunikačního klienta do jakéhokoliv informačního systému.

Počet přenesenýách zpráv přes MEDICAL NET
Počet přenesenýách zpráv přes MEDICAL NET

MUDr. Aleš Novák, praktický lékař z Dolního Bukovska: „MEDICAL NET se stal běžnou a nepostradatelnou součástí mojí ordinace. Mnohokrát denně jej používám pro odesílání lékařských zpráv a poukazů na vyšetření kolegům. Stejně tak dostávám přímo do karty pacienta nálezy RTG a vyšetření ultrazvukem od ostatních specialistů. Komunikace s výkazem pacienta je snadná, rychlá a spolehlivě zabezpečená.“

MUDr. Věra Dostálová, ředitelka Nemocnice TGM Hodonín: ,,Se službou MEDICAL NET jsme spokojeni. Využíváme ji ke komunikaci s terénními lékaři jak praktickými pro dospělé, děti a dorost, tak ambulantní lékaři-specialisty. V současné době odchází cca 70 % zpráv z lůžkové části, 100 % zpráv z ambulantních vyšetření.“

MUDr. Marcela Počepcová, pracoviště RTG, KOLF s.r.o., Pardubice: „Po zavedení služby MEDICAL NET se naše práce zrychlila. Dokážeme velmi rychle poslat aktuální i jakýkoliv starší nález. Snížily se nám rovněž náklady na tisk. Službu MEDICAL NET mohu doporučit i dalším kolegům, především vedou-li dokumentaci elektronicky. Jejich práce bude mnohem efektivnější. Přivítali bychom ještě více zapojených lékařů.“

Ing. Petr Urban, ekonomicko-organizační náměstek ředitele, Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.: ,,Hlavními výhodami je především rychlost a prokazatelnost přenášených zpráv a to jak do naší společnosti, tak směrem ven. Nespornou výhodou je samozřejmě zabezpečení přenosu citlivých dat dle platné legislativy.