facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Řízení dopravně-spediční společnosti Valsen od A do Z informačním systémem AZ.PRO

Společnost Valsen je rostoucí společností, pro kterou se dosavadní aplikace, vzájemně více či méně propojené, staly nevyhovujícími. To bylo hlavním důvodem výběru nového informačního systému, který kromě podpory řízení moderní dopravní a spediční společnosti musel splňovat jedno z hlavních kritérií – komplexnost a otevřenost. Na základě výběrového řízení byl vybrán informační systém AZ.PRO od společnosti PROSPEKS-IT.
Není malých cílů, proto byly hned na začátku při analýze stanoveny ty základní:
  • plná kontrola nákladů společnosti,
  • sledování efektivity jednotlivých přeprav a rentability vozidel,
  • co největší automatizace plánování a řízení dopravy a vytěžování vozidel,
  • přehled o obchodních partnerech, s tím souvisejících finančních ukazatelích,
  • propojení s palubními počítači, výměna informací a dat s řidiči,
  • správa logistických skladů.
Valsen s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost na českém dopravně-spedičním trhu. Své podnikání zahájila v roce 2000 a velmi rychle dosáhla vynikajících výsledků. Nenabízí pouze přepravu a skladování nákladů, ale vyvíjí individuální schémata, která umožňují maximální možnou optimalizaci procesu doručení. Vozový park společnosti se v současné době skládá z více jak 120 vozidel.

Implementace AZ.PRO Dopravní společnosti

Ve společnosti Valsen došlo ke kompletní změně. Z původních aplikací nezůstala jediná a implementační tým Prospeksu-IT spolu s pracovníky Valsenu uvedli do „života“ řešení, které výraznou měrou využívá nových technologií. Například jeden z cílů – co největší automatizace plánování a řízení dopravy a vytěžování vozidel – znamená využití EDI v procesu: objednávka přepravy od zákazníka, převzetí dispečerským střediskem a přiřazení vozidlu/řidiči, elektronická komunikace řidiče o nakládce zboží, jeho přepravě a vykládce a následná fakturace přepravy zákazníkovi.

Co bylo třeba?

Aby systém fungoval, bylo nutné propojit objednávkový systém zadavatelů přeprav s informačním systémem AZ.PRO. A to včetně propojení na palubní počítač vozidla se zabudovanou GPS od společnosti Transics. Informačním systémem je zde myšlen komplex modulů/činností od vedení účetnictví, mezd, majetku, prodeje, nabídek přes evidenci skladů (včetně sledování PHM), servisní činnost až po řízení dopravy, dispečink/spedice, výstupy pro vedení společnosti.
„Velmi oceňujeme přínos v oblasti operativního řízení naší firmy. Neméně důležitý je i vzdálený přístup, který nám umožňuje provozovat dispečink ze zahraničí.“

Ing. Pavel Kostroun, CEO společnosti Valsen

Konec implementace je vlastně začátek

Začátek dlouhodobé spolupráce, která kromě splněných cílů přináší jistotu rozvoje do budoucna, protože jak se mění trh v oblasti přepravy, mění se i oblast IT. Nic není zadarmo a náklady na vybudování komplexního systému nejsou zanedbatelné. Je to ale investice, která se po všech stránkách vyplatí. Kdo má informace, má výhodu. Doba, kdy se zboží bude teleportovat bez potřeby přepravy po silnicích, je ještě v nedohlednu.
Prospeks-IT, a.s., je renomovanou společností na poli informačních technologií zahrnující vývoj a implementaci vlastního informačního systému AZ.PRO, dodávku hardwaru, systémového softwaru a služby v oblasti outsourcingu. Zákazníky z oblasti kamionové dopravy jsou desítky významných českých i slovenských dopravních společností, včetně společností z oblasti specifických přeprav (automobily, PHM). Své zákazníky má společnost také v segmentech logistických skladů, obchodních i výrobních.

prospeks Ota Formánek