facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Budvar zvýšil využitelnost skladu o 19 % díky digitalizaci pohybu

Sewio, BudvarBudějovický Budvar nahradil stávající RFID systém, kterým identifikoval polohu zboží real-time lokačním systémem Sewio tak, aby kromě aktuální polohy zboží také digitalizoval jeho skutečný pohyb.


Efektivní využití skladu

Získaná data o pohybu vysokozdvižných vozíků, vzdálenosti, kterou urazí a jejich celkovém využití napomohli mimo jiné k lepšímu využití skladovacích prostor o 19 %. Nově je pohyb a pozice sedmdesáti vysokozdvižných vozíků sledována nejen uvnitř haly, ale také venku - celkově na ploše 15,000 m2.

Sewio RTLS anchor placements at Budvar


24% lepší dostupnost systému

Na rozdíl od jiných světových piv, Budějovický Budvar se stále vaří pouze na jednom místě odkud je distribuován do 76 zemí světa. Tato skutečnost zajišťuje stejnou chuť a kvalitu Budvaru kdekoliv ve světě, nicméně znamená obrovské nároky na logistiku – v Českobudějovickém závodu tak operují s více jak 20,000 paletami dvou velikostí.

S velkým počtem druhů piv, etiket a palet a velkou rozlohou vnitřního a venkovního skladu roste chybovost v jejich manipulaci, a proto Budějovický Budvar používal předchozí RFID systém k tomu, aby tuto chybovost minimalizoval. Vysokozdvižné vozíky byly vybaveny RFID anténami a každá pozice na kterou se zakládají palety RFID tagem. Vzhledem k umístění antén docházelo k časté dekalibraci systému nebo i jejich zničení. Systém tak byl dostupný pouze 80 % času a jeho častá údržba byla jak časově tak finančně nákladná.

Sewio RTLS tag placements at forklift Budvar.jpg


Zachováním procesu, avšak nahrazením RFID systému Sewio real-time lokační systémem založeným na širokopásmé technologii klesly náklady na údržbu a systém vykazuje 99% dostupnost namísto původní 80%. Nově systém sleduje pohyb nejen ve vnitřních, ale také venkovních prostorech areálu. Nasazení nové technologie tak přineslo snížení výdajů na provoz systému zodpovědného za správnost zavážky a zvýšila se jeho dostupnost.

Inovace akcelerována digitalizací

Systém také přinesl nová data a metriky pro zvyšování efektivity logistiky jako například heatmapy provozu, špagetové diagramy, data o stupni využití vozíků pro porovnaní jejich OEE apod. Budějovický Budvar tak získal nástroj, který poskytuje reálný vhled do logistických procesů a umožňuje tak pokračovat v inovacích a zefektivňování provozu díky digitalizaci.

Celou implementaci řešení a pro provoz systému nutnou integraci Sewio RTLS (údaje o poloze) a Osiris WMS (údaje o zboží) provedla společnost ICZ Group.

“Zatímco pořizovací náklady pro RFID a UWB byli téměř identické, pro UWB technologii jasně hovoří nižší provozní náklady. Menší riziko poškození a bezúdržbový provoz byly dalšími stěžejními důvody pro rozhodnutí nahradit RFID technologii UWB řešením od společnosti Sewio”, popisuje Pavel Pánek, Head of Logistics at Budweiser Budvar.

“V mnoha projektech vidíme RFID a UWB RTLS jako dobře se doplňující technologie vhodné k integraci do jednoho řešení. Pokud však zákazník vyžaduje vysokou přesnost polohy v náročném industriálním prostředí a také škálovatelnost systému spolu s nízkými provozními náklady, UWB je jedinou správnou volbou“, uvádí Milan Šimek, CEO of Sewio Networks.

Kompletní případová studie v angličtině: Replacing RFID-Powered Forklift Tracking with SEWIO RTLS to Cut Down Maintenance Costs.