facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nástroj GDPO pomáhá firmě PST CLC

řešit zvyšování úrovně znalostí kybernetické bezpečnosti zaměstnanců

PSTFirma PST CLC, a.s. stála před otázkou, jak efektivně rozvíjet u svých zaměstnanců povědomí o kybernetické bezpečnosti a jak následně znalosti tohoto typu řízeně zvyšovat i ověřovat. Takto postavené efektivní vzdělávání dovede v dnešní době podvodných emailů a množství kybernetických hrozeb mnohdy ochránit firmu před velkými riziky. Logickým vyústěním byla volba nástroje GDPO od firmy GORDIC, který kromě multioborového a systematického vzdělávání a řešení bezpečnostních událostí slouží i jako nástroj pro spolehlivou a přesnou správu a vyřizování žádostí subjektů údajů (občanů, zákazníků,…) souvisejících s nařízením GDPR.

GDPO schema
GDPO schema

Firma podobným uceleným vzdělávacím nástrojem dosud nedisponovala. Avšak jeho zavedení se jeví jako logická volba pro možnost řízeného vzdělávání zaměstnanců ve vícesměnném provozu, a navíc ve vysokém množství dislokovaných pracovišť v rámci celé České republiky.
PST CLC patří od roku 1991 k významným poskytovatelům komplexních služeb v oblasti logistiky. Od roku 2012 realizuje skladování, celní služby a přepravy v rámci celosvětového holdingu Mitsui-Soko.
  • Více než 60 multifunkčních logistických center na čtyřech kontinentech světa
  • Více než 80.000 m2 skladovacích prostor
  • Působnost v ČR, SR, Maďarsku, Polsku a Dánsku
  • Námořní, letecká, kamionová a paletová přeprava.

Bezpečnost

Za optimální řešení byla firmou PST CLC zvolena webová aplikace GDPO, která je hostovaná na platformě Microsoft Azure. Společnosti poskytuje ucelený nástroj pro vzdělávání zaměstnanců s následnou možnou kontrolou a ověření dosažených úrovní znalostí. Celá komunikace je zabezpečená díky šifrování https protokolu, autentizaci v podobě „uživatelské jméno“ a „heslo“ a samotné bezpečné infrastruktuře platformy Microsoft Azure.

Implementace a realizace projektu

Licence se v tomto případě vztahuje na část sdílení dokumentů a řízení vzdělávání. K samotnému získání nástroje bylo dostatečné pouze získání zmíněné uživatelské licence, tedy přístupu do systému. Vzhledem k faktu, že je GDPO webová aplikace, není nutná žádná instalace. Po pořízení licence tak firmě PST CLC stačilo disponovat webovým prohlížečem a připojením k internetu. Tato podoba navíc usnadňuje i možnost vzdáleného přístupu do nástroje, samozřejmě při zachování výše popsaného zabezpečení.

E-learning

Kromě úvodního obecného školení administrativních pracovníků, které bylo vedeno „face to face“ formou, získal zákazník i informace k práci v dodaném nástroji (rozsáhlá školení v tomto směru nejsou třeba, nástroj je vysoce intuitivní a uživatelsky jednoduchý). Následná pravidelná školení pracovníků zákazníka budou realizována pomocí nástroje GDPO nejenom interními zdroji, ale i ve spolupráci s firmou GORDIC. Obvyklá podoba takových školení je dodání materiálů objasňujících konkrétní problematiku a následný znalostní test zaměřený na klíčová sdělení. Školení samozřejmě vždy zohledňují aktuální hrozby a požadavky. Dále bude zákazník nástroj GDPO pravidelně využívat pro svoje potřeby vzdělávání pracovníků i z jiných oblastí (personalistika, IT, BOZP, ISŘ…).

Aktuální podoba

V prvotní fázi realizace mají do systému přístup pracovníci oddělení HR, IT a BOZP, kteří jej kromě výše zmíněného budou využívat i k zveřejňování interních dokumentů a směrnic, se kterými chtějí prokazatelně seznamovat zaměstnance a informovat o změnách, předpisech a oznámeních. Realizace projektu potrvá cca 1,5 měsíce.
Přínosy řešení:
  • Jednotný nástroj pro správu a komunikaci v oblasti GDPR
  • Přehled v evidenci a vyřizování žádostí a incidentů
  • Vzdělávání v oblasti GDPR a kybernetické bezpečnosti
  • Multioborové vzdělávání
  • Jednoduché vyřizování i vyhledávání požadavků
  • Komplexní online řešení ve webovém rozhraní

 
Helios
- inzerce -