facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 6/2021 , IT právo

Jaké povinnosti stanoví nové „P2B“ nařízení?

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM


Od poloviny loňského roku nabylo účinnosti nařízení EP a Rady (EU) 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále jen „Nařízení“), které zavádí nové povinnosti pro online poskytovatele zprostředkovatelských služeb a internetové vyhledavače. Vzhledem k velkému rozsahu těchto typů online platforem v oblasti e-commerce bylo třeba prostřednictvím Nařízení nastavit určitý právní rámec, který dopadne nejen na malé a střední hráče na trhu, ale také na velká tržiště typu Ebay či Amazon a zajistí na těchto platformách férové, bezpečné a transparentní prostředí.


Transparentnost fungování internetových platforem

Podle Nařízení musí poskytovatelé zprostředkovatelských online platforem (např. Ebay) a internetových vyhledavačů (např. Google Search) nastavit ve svých podmínkách hlavní parametry určující pořadí, v němž se uživatel zobrazuje ve srovnání s ostatními uživateli a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů ve srovnání s ostatními parametry. V případě, že hlavní parametry umožňují za úplatu zaplacenou uživatelem poskytovateli online platformy ovlivnit pořadí výsledků vyhledávání, je v takovém případě poskytovatel platformy povinen uvést popis těchto možností a účinků takové úplaty na pořadí. Poskytovatelé online platforem mají také povinnost zahrnout do svých podmínek popis jakéhokoli rozdílného zacházení, které uplatňují ve vztahu ke zboží a službám nabízeným prostřednictvím platformy spotřebitelům. Tento popis by se měl týkat hlavních ekonomických, obchodních nebo právních hledisek takovéhoto rozdílného zacházení.

Povinnosti ve vztahu k obchodním podmínkám a osobním údajům

S cílem zajistit, aby obchodní podmínky online platforem učinily smluvní vztah předvídatelným, zavádí Nařízení ve vztahu k obsahu obchodních podmínek určité povinnosti. Poskytovatelé online zprostředkovatelských služeb mají v této souvislosti povinnost mj. zajistit, aby jejich podmínky byly sepsány v jasném a srozumitelném jazyce, byly snadno dostupné pro uživatele ve všech fázích jejich obchodního vztahu (vč. předsmluvní fáze), obsahovaly důvody pro případné rozhodnutí pozastavit, ukončit nebo jakkoli jinak omezit poskytování online zprostředkovatelských služeb uživatelům, zahrnovaly informace o jakýchkoli podpůrných distribučních kanálech umožňujících uvádět na trh nabízené zboží a služby nebo obsahovaly obecné informace o účincích obchodních podmínek na práva duševního vlastnictví uživatelů. Jakékoliv změny obchodních podmínek nadto musí být uživatelům oznámeny vždy alespoň 15 dnů předem na trvalém nosiči, přičemž pokud uživatel se změnou nesouhlasí, musí mu být umožněno smluvní vztah s poskytovatelem online platformy ukončit.

Poskytovatelé online platforem mají dle Nařízení rovněž povinnost do svých obchodních podmínek zahrnout popis technického a smluvního přístupu podnikatelských uživatelů platformy k jakýmkoli osobním údajům, které jsou ze strany ostatních uživatelů (zejména spotřebitelů) poskytovány pro účely využívání zprostředkovatelských služeb na internetové platformě, popř. výslovně uvést, že podobný technický nebo smluvní přístup k osobním údajům neexistuje.

Řešení stížností a sporů

Poskytovatelé online platforem mají podle Nařízení také povinnost zřídit vnitřní systém pro vyřizování stížností uživatelů. Tento systém musí být pro uživatele bezplatný, snadno přístupný a jeho účelem je zajistit, že stížnosti budou vyřízeny v přiměřené lhůtě. Nad rámec uvedeného mají poskytovatelé online platforem povinnost ve svých podmínkách stanovit alespoň dva mediátory, s nimiž budou ochotni spolupracovat při pokusu o dosažení mimosoudním dohody o vyřešení sporu mezi poskytovatelem a uživatelem, vzniklého při poskytování služeb online platformy (vč. stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností).

Závěr

Povinností dopadající na provozovatele online platforem zavádí Nařízení celou řadu, přičemž povinnosti uvedené v tomto článku představují opravdu jen stručný přehled toho nejdůležitějšího. Nařízení samo o sobě nezavádí žádné konkrétní sankce za porušování v něm stanovených povinností a jejich stanovení ponechává na jednotlivých členských státech. U nás by na základě návrhu novely zákona o některých službách informační společnosti mohlo být nedodržování povinností sankcionováno pokutou až do výše 10.000.000 Kč.

Jiří Matzner JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM.
Autor článku je zakladatelem advokátní kanceláře MATZNER et. al.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.