facebook

Chytře na odečty energií

EnewiPotřebujete vzdáleně odečítat data z elektroměru, vodoměru nebo plynoměru? Potřebujete ze sebraných hodnot vystavovat faktury? Potřebujete vzdáleně odečítat hodnoty z teploměru, vlhkoměru, tlakoměru, čidla osvitu nebo z jiného čidla environmentálních veličin? Nebo dokonce na základě těchto hodnot dálkově sledovat nebo ovládat jiná zařízení?


Jednorázových řešení je celá řada, ale co když potřebujete kombinovat více různých služeb? Například zapnout topení, řídit osvětlení podle denní doby a intenzity osvětlení, odečítat hodnoty elektroměru, vodoměru a řídit závlahu ve skleníku?

Českobudějovická společnost ENEWI, s. r. o., vyvinula komplexní systém, který je schopen sbírat data z rozličných typů měřidel a rozmanitými způsoby je dopravit do centrální komunikační jednotky. V této cloudové službě jsou data zpracována a dále pak uložena v datovém skladu. Informace jsou dostupné například v online webové aplikaci, napojeny na ERP systémy (Pohoda, Vario, Helios), či jinak zpracovány.

Pro komunikaci s koncovými prvky používá firma ENEWI vlastní hardwarová zařízení. K datovému přenosu do centrální komunikační jednotky umí využít jak sítě GSM, tak i modernější IoT sítě LORA či SIGFOX. Možné je také připojit zařízení jiných výrobců.

„Komponenty sběru dat vyvíjíme již od roku 2010, kdy jsme je poprvé použili v managementu lokálních distribučních sítí SGMS. Tento systém nadále rozvíjíme,“ říká jednatel společnosti ENEWI Jiří Wipplinger.

Veškeré dosavadní zkušenosti zúročila firma ENEWI v rámci společného projektu s ČVUT UCEEB „Systém pro společné hospodaření s energií“. Zde byl aplikován k řízení bateriových úložišť na základě predikce výroby z OZE a spotřeby energie v lokální síti.

Již několik let ENEWI spolupracuje s firmou VYDAS – software, s. r. o., která se od svého založení v roce 2004 věnuje vývoji a podpoře softwaru pro správu nemovitostí a facility managementu.

Její informační systém Reality je určen správcům a vlastníkům komerčních objektů a areálů, obchodních a provozních center i bytových domů a smíšených komplexů. Je vhodný pro větší bytová družstva, rozúčtovatele služeb a v neposlední řadě též pro městské části, obce či kraje.

IS Reality je samostatná aplikace, která je určená k automatizaci a podpoře ekonomicko-provozních činností spojených se správu a provozem nemovitostí. Jeho nejsilnější část je hlavně v ekonomických agendách a funkcích. Kromě ekonomiky je zde obsáhlá popisná a parametrizovatelná pasportizace, která spojuje popisné údaje s údaji o revizích, konstrukcích, údržbě a měření.

Díky spolupráci ENEWI a VYDAS jsou odečtená data dodávána přímo do IS Reality, kde jsou dále použita. Pro interpretaci odečtených dat uživatelům nemovitostí slouží nadstavba IS Reality Uživatelský portál. Jedná se o samostatnou webovou aplikaci napojenou na datový sklad. Zobrazuje přehled odečtů a spotřeby za jednotlivé měřiče, porovnává je s předešlým obdobím, monitoruje stav zařízení, rozúčtovává naměřené hodnoty spotřeby a generuje měsíční přehledy.