facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Logistika, Podnikové aplikace a služby - 1. 12. 2023 - Tibor Szekeres

Hlasoví asistenti patří i do skladu

Hlasoví asistenti patří i do skladu
Používáte hlasové asistenty jako je Siri, Alexa, nebo Google Asistent? Je to pro vás rychlejší a komfortnější než manuálně zadávat text do pro­hlí­že­če? Umožněte to i skladníkům při vychystávání zboží nebo inven­tu­rách. Dejte jim výhodu...  více
 
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám
Kybernetická bezpečnost je dnes velkým tématem, kterému se věnují firmy napříč všemi obory a velikost­mi. Rozvoj nových technologií totiž započal mezi firmami a útočníky nové kybernetické závody ve zbrojení. Společnosti investují milionové částky do nástrojů,...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 30. 11. 2023 - Václav Faraga

ChatGPT slaví rok, jeho schopnosti se zvyšují, ale problémy s ochranou dat zůstávají

ChatGPT slaví rok, jeho schopnosti se zvyšují, ale problémy s ochranou dat zůstávají
ChatGPT byl v posledních dnech často zmiňován v médiích z důvodu vyhození a návratu CEO a zakla­da­te­le Sama Altmana, který stojí za nezis­ko­vou orga­ni­za­cí OpenAI, která chat­bo­ta vytvo­ři­la. V následujících dnech můžeme očekávat...  více
 
  

- Inzerce -

Bezplatný poradenský a testovací servis pro firmy

Podnikové systémy se musí rychle přizpůsobovat měnícím se požadavkům, podporovat inova­ce a růst. Řešení společnosti Synology to umožňují. Jak se ale v tak široké nabídce produktů a služeb zorientovat a jak vybrat optimální zařízení a vhodný software?

Chatbot. A kam s ním?

Chatbot. A kam s ním?
O chatbotech toho bylo v posledních měsících díky uvolnění ChatGPT napsáno hodně. Řada lidí tak má alespoň základní představu, co to takový chatbot je. Není ale chatbot jako chatbot a také praxe je jiná než jen zkušební konverzace s některým z aktuálně...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 30. 11. 2023 - -onlio-

Systematická správa dokumentů se vyplatí

DMS zvyšují bezpečnost a rychlost procesů

Systematická správa dokumentů se vyplatí
Dokumenty by se daly bez nadsázky při­rov­nat k firem­ní­mu zlatu. Ať už jde o origi­nál­ní recep­tu­ry, unikátní techno­lo­gické postupy, patenty, citlivé obchodní smlouvy, nebo třeba „jen“ interní směrnice. Nezřídka...  více
 
  

- Inzerce -

Konference Fortinet Security Day se zaměři­la na budoucnost kybernetické bezpečnosti

Můžeme již dnes předvídat budoucí hrozby z kyberprostoru a chránit svá digitální aktiva? Na toto i mnohé další otázky z oblasti kybernetické bezpečnosti se zaměřila společnost Fortinet na své výroční bezpečnostní konferenci Security Day.

IT Projekty - 30. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Puma zavedla nový referenční program s využitím technologií SAP a Mention Me

Puma zavedla nový referenční program s využitím technologií SAP a Mention Me
Značka Puma hledala cestu, jak zefektivnit své fungováni a zlep­šit vztah se zákazníky. Rozhodla se proto implementovat nové technolo­gie od společností SAP a Mention Me, která jí už pomohly dosáhnout šestinásobné návrat­nosti investice do nového referenčního...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 30. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

N-able EDR přichází s vylepšeným agen­tem, který odhalí zranitelná zařízení v síti

N-able EDR přichází s vylepšeným agen­tem, který odhalí zranitelná zařízení v síti
Společnost ZEBRA SYSTEMS oznámila, že řešení N-able Endpoint Detection and Response (EDR) je nově k dispozici s rozší­řením o po­kročilou funkcí správy potenciálních oblastí útoku. S touto funkcí, posta­venou na technologii...  více
 
  

- Inzerce -

IT ekosystém Synology přináší jistotu

Výhody volby NAS s pevnými disky od jednoho dodavatele


Společnost Synology dodává efek­tiv­ní a bezpečná řešení pro ukládá­ní dat, a to jak velké podnikové servery, tak i menší modely síťových zařízení NAS, které jsou vhodné pro malé a střední podniky (SMB) nebo domácí kanceláře.

Komunikace a sítě - 30. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

T-Mobile spolupracuje s obcemi na budování optické infrastruktury

T-Mobile spolupracuje s obcemi na budování optické infrastruktury
Společnost T-Mobile postupuje se ve výstavbě a modernizaci optické infrastruktury v Česku a po úspěš­ném pokrytí Benešova dokončuje projekty v České Lípě, Tanvaldu a Neratovicích. Obyvatelům těchto měst otevírá přístup ke spolehlivému a bezkonkurenčně nejrychlejšímu...  více
 
IT Projekty - 29. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Město Ostrov plní s předstihem požadavek na zavedení systému spisové služby ve školách

Město Ostrov plní s předstihem požadavek na zavedení systému spisové služby ve školách
Město Ostrov implementuje spisovou službu GINIS od Gordicu ve všech svých 11 příspěvko­vých organiza­cích. Město Ostrov tak reaguje na blížící se povinnost škol vést spisovou službu v elektronickém systému spisové služby (eSSL). Zvolené řešení spisové...  více
 
Podnikové aplikace a služby - 29. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Crede Experto umožní splnit požadavek na zavedení okamžitých plateb v eurech

Crede Experto umožní splnit požadavek na zavedení okamžitých plateb v eurech
V reakci na předběžnou dohodu EU, která od poskytovatelů platebních služeb vyžaduje povinnost provádět okamžité platby v eurech, přichází firma Crede Experto, dceřiná společnost Arbes Technologies, s řešením pro rychlou integraci těchto plateb do existujících...  více
 

NIS2 zvýší poptávku po penetračních testech, pro které budou chybět kapacity

NIS2 zvýší poptávku po penetračních testech, pro které budou chybět kapacity
S nástu­pem nové směr­ni­ce NIS2, která nabu­de účin­nos­ti 17. října 2024, se oče­ká­vá význam­ný posun v oblas­ti kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. Jedním z předpokládaných důsledků bude skokové navýšení poptávky po službách penetračního testování...  více
 
Hardware - 29. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Ohebný tablet Lenovo za 122 tisíc stihnete koupit ještě pod stromeček

Ohebný tablet Lenovo za 122 tisíc stihnete koupit ještě pod stromeček
Unikátní ohebný tablet Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 bude od pro­sin­ce dostup­ný v České repub­li­ce za cenu začí­na­jí­cí od 122 190 Kč včet­ně DPH. Jde o zařízení, které nabízí plnohod­not­ný plný výkon počítače s velkým 16,3palcovým ohebným...  více
 
Analýzy - 28. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Charakter DDoS útoků se mění, hrubá síla již není na pořadu dne

Charakter DDoS útoků se mění, hrubá síla již není na pořadu dne
Čísla počtu a celkové intenzity DDoS útoků na české firmy v říjnu stagno­vala. Přesto to není dobrá zpráva, naopak. Jednotlivé útoky jsou totiž stále kvalitnější a inten­ziv­něj­ší a dokáží tak napáchat stejně vysoké, nebo i horší škody než dříve obvyklé velké plošné útoky. Roste podíl...  více
 
CRM systémy, AI a Business Intelligence, Analýzy - 27. 11. 2023 - Marcel Vejmelka

Špatně navržení a nedostatečně připra­ve­ní chatboti mohou stát firmy přízeň zákazníků

Špatně navržení a nedostatečně připra­ve­ní chatboti mohou stát firmy přízeň zákazníků
Neexistuje špatný voicebot a chatbot. Existuje jen neadekvátní implementace a nedostatečná péče o jejich vývoj a údržbu. V posled­ních letech se stále více společností obrací k automatizovaným systémům komunikace,...  více
 
Další strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Ceník inzerce portálu SystemOnLine