facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Umělá inteligence od Infor pomohla ve společnosti Zeelandia vyřešit produktová doporučení a cenotvorbu

Zeelandia Group je globální výrobce pekařských přísad. Byla založena roku 1900 H. J. Doelemanem, nej­mlad­ším synem holandského peka­ře, a její centrála sídlí v Zierikzee (Nizozemsko). Po celém světě zaměstnává přes 3 000 zaměst­nan­ců, působí ve více než 30 zemích a prodává do cca 100 zemí světa. Na český trh vstoupila Zeelandia v roce 2000 akvizicí společnosti Lactoprot Bohemia.


Zeelandia čelila nebývalým výzvám. Rostoucí náklady a narušení dodavatelských řetězců vyžadovaly nové prodejní a cenové strate­gie, které by udržely dlouhodobou loajalitu zákazníků a zároveň splnily obchodní cíle. Vzhledem k širokému portfoliu výrobků skupiny a široké zákaznické základně si společnost Zeelandia uvědomila, že k dosažení těchto cílů potřebuje digitální transformaci.

Výzvy

Jedním z klíčových obchodních nástrojů jsou setkání se zákazníky za účelem analýzy a doporučení konkrétních produktů. Dříve příprava na tato setkání byla pro obchodní tým Zeelandia kvůli manuálnímu procesu reportování časově náročná a náchylná k omylům. Určení vhodných produktů pro každého zákazníka bývalo zdlouhavé a znamenalo ztrátu času prodejce i zákazníka.

Další výzvou, kterou Zeelandia s pomocí společnosti Infor řešila, byla cenotvorba. Vzhledem k neustálým změnám nákladů a nedostupnosti zboží bylo nutné častěji upravovat ceny produktů. A to byl problém, protože původní proces tvorby cen tisíců produktů pro tisíce zákazníků v tabulkovém kalkulátoru se ukázal časově neúnosný, s vysokou úrovní chybovosti a nebyl schopen držet krok s četností požadovaných cenových úprav.

„Máme velmi složité nastavování cen, které zahrnuje 10 000 jednotlivých položek,“ řekl Michal Rada, vedoucí transformace a ředitel skupiny ICT pro AI ve společnosti Zeelandia. „Při současných výkyvech a nejistotě na trhu se tento proces stal prakticky neudržitelný, takže cenotvorba byla další oblastí, kde jsme zjišťovali možnost využití umělé inteligence. Cílem bylo poskytovat taková cenová doporučení, která by našla zlatý střed mezi spokojeností zákazníků a ziskovostí společnosti.“

Michal Rada
Michal Rada

Řešení

Zeelandia proto navázala spolupráci se společností Infor s cílem zjistit potenciál umělé inteligence Infor Coleman k vytváření strojově generovaných produktových doporučení a k efektivní cenotvorbě. Projekt zahrnoval spolupráci s týmem Infor Coleman AI na implementaci řešení Infor Product Recommender, které umožňuje vygenerovat nejlepší produkty doporučené zákazníkům seřazené podle pravděpodobnosti úspěchu.

Při prezentaci u zákazníka prodejce jednoduše vybere zákazníka a s využitím datové analytiky zobrazí produktová doporučení. Prodejce může realizovat během jednoho dne až pět schůzek se zákazníky, protože mu Product Recommender ušetří téměř třetinu času na přípravu. Stejný koncept AI doporučení aplikovala společnost Zeelandia i na proces cenotvorby.

Zeelandia nasadila řešení Infor Coleman AI nejdříve ve svém závodě v České republice. Nasazení bude posléze rozšířeno do Nizozemska a dalších provozů skupiny po celém světě. Infor Coleman AI je dalším krokem na cestě k digitální transformaci, kterou firma zahájila ve spolupráci se společností Infor již v roce 2017, kdy v České republice a na Slovensku nasadila cloudovou ERP aplikaci Infor CloudSuite Food and Beverage.

Přínosy

S produktovými doporučeními postavenými na umělé inteligenci dosáhla Zeelandia následujících přínosů:

  • 83% zkrácení doby k přípravě produktového doporučení zákazníkovi, z přibližně 30 minut na 5 minut
  • Lepší zákaznická zkušenost s inteligentními a personalizovanými doporučeními
  • Vyšší tržby na jednu transakci a zákazníka
  • Lepší konverze marketingových aktivit na nové produkty či produkty před expirací

V oblasti cenotvorby pak došlo ke zvýšení loajality zákazníků nabídkou správných cen a k lepšímu pochopení zákonitostí tvorby cen. Optimální cenotvorba umožnila zároveň splnit obchodní cíle a díky strojově generovanému procesu také došlo ke snížení celkového času a nákladů.

„Hlavním cílem je být důvěryhodným partnerem našim zákazníkům nabídkou správných produktů za správnou cenu, aby mohli zvýšit loajalitu zase svých zákazníků. S doporučeními a cenotvorbou postavenými na umělé inteligenci od firmy Infor nejenže naši obchodníci dokážou ušetřit cenný čas, ale celá naše společnost dokáže ještě dále zvýšit hodnotu, kterou poskytuje svým zákazníkům,“ dodal Michal Rada.