facebook

Řešení pro strojírenské firmy lze aplikovat i do výroby dřevostaveb

Dialog 3000Ano je tomu opravdu tak. Naše řešení, které nachází uplatnění zejména ve strojírenství používá i společnost NEMA – výrobce dřevěných vazníků, krovů a dřevostaveb. Do roku 2018 používala společnost několik programů a excelovské tabulky, což se s dalším a dalším růstem společnosti jevilo jako neudržitelné a majitel hledal řešení, kde by bylo vše pod jednou střechou – Dialog 3000Skylla.

Společnost NEMA je řízena projektově – modul Projektový manager je tak nadřazen všem ostatním modulům. Ke každé zakázce se přistupuje individuálně a každé z nich je přiřazen obchodník, rozpočtář a přípravář. Každá nová zakázka = nový produkt, proto je nutné ke každé z nich přistupovat zcela individuálně.  K přesnému nacenění je využíván konfigurátor, kdy rozpočtář vybírá z množství šablon výrobků a následně je upravuje na míru dle požadavků dané zakázky, vybírá potřebný materiál a činnosti, které jsou zapotřebí k realizaci a zároveň tak tvoří kusovník. Tento modul nahradil původní rozpočtový program. Výstupem tohoto procesu je detailní cenová nabídka včetně položkového rozpočtu.

Pokud zákazník s nabídkou souhlasí, zaměřovací technik si vytiskne tzv. zaměřovací protokol, který vychází z cenové nabídky – tedy konfigurace. V této chvíli také dochází k rezervaci výrobních kapacit. Zaměřovač tak má v ruce základní informace o investorovi, rozpis objednávaných položek a na místě stavby pak s investorem do protokolu zaznamenává další důležité informace, které pak slouží jako podklad pro samotnou výrobu zakázky. Technik si zapisuje informace o typu střechy, jejím sklonu, detail uložení pozednic a skladbu střechy, zda je k dispozici elektropřípojka, jakým způsobem budou ukončeny krokve a vaznice nebo také zaznačí jaký je přístup k pozemku, zda bude potřeba jeřáb pro uložení střešní konstrukce atd. Vyplněný protokol slouží jako podklad pro konečnou cenovou nabídku.

Dialog 3000Skylla

Poté co se zaměřovač vrátí s podrobnějšími informacemi, vše zaznamená a upraví v systému dle skutečnosti a je vytvořena konečná cenová kalkulace. Pokud zákazník souhlasí a má zájem zakázku realizovat, dochází ke konečnému zaplánování do výrobních zakázek. Následuje příprava zakázky, objednání materiálu, dále jsou objednávány externí služby jako jeřáb pro uložení konstrukcí apod.

Dalším milníkem projektu je nakládka vyrobené zakázky a její předání. Na základě záznamu o předání jsou vytvořeny podklady pro fakturaci, následuje jejich kontrola a jsou odeslány zákazníkovi k úhradě. Projekt je dokončen.

Jak vidí informační systém Dialog 3000Skylla pan Nemrava, jednatel společnosti NEMA?

Díky nově zavedenému informačnímu systému máme vše v jednom prostředí a nepřeskakujeme mezi několika programy. Logika je jednotná. To nám dost ulehčilo práci. Díky konfigurátoru, který nám lidé z Controlu vytvořili přesně pro naše potřeby, tvoříme přesnější a přehlednější kalkulace. Líbí se mi možnost z výběru předvolených šablon a rozpočtáři to jen doplní o detaily. Lépe se nám plánuje nákup materiálu a jeho spotřeba je efektivnější, máme méně zbytků. A v neposlední řadě, teď všichni vykazují co za ten den na jaké zakázce udělali a máme tak detailnější pohled na zakázku.